slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16
slide 17
Trang 17
slide 18
Trang 18
slide 19
Trang 19

Bài 18. Biến dạng của thân bài giảng Sinh học 6

Đăng ngày 10/27/2016 10:06:15 AM | Thể loại: Sinh học 6 | Lần tải: 27 | Lần xem: 0 | Page: 19 | FileSize: 0.00 M | File type: ppt
0 lần xem

SINH HỌC 6 BIẾN DẠNG CỦA THÂN Tiết : 18 CÂU HỎI DỰA VÀO THÔNG TIN SGK, CÁC EM HÃY CHO BIẾT THẾ NÀO LÀ THÂN BIẾN DẠNG ? TRẢ LỜI MỘT SỐ LOẠI THÂN BIẾN ĐỔI HÌNH DẠNG VÀ CẤU TẠO ĐỂ LÀM CÁC CHỨC NĂNG KHÁC GỌI LÀ THÂN BIẾN DẠNG Một số loại thân biến đổi hình dạng và cấu tạo để làm các chức năng khác của..

Bình luận

Nội dung

SINH
HỌC
6
BIẾN DẠNG CỦA THÂN
Tiết : 18
CÂU HỎI
DỰA VÀO THÔNG TIN SGK, CÁC EM HÃY CHO BIẾT THẾ NÀO LÀ THÂN BIẾN DẠNG ?
TRẢ LỜI
MỘT SỐ LOẠI THÂN BIẾN ĐỔI HÌNH DẠNG VÀ CẤU TẠO ĐỂ LÀM CÁC CHỨC NĂNG KHÁC GỌI LÀ THÂN BIẾN DẠNG
Một số loại thân biến đổi hình dạng và cấu tạo để làm các chức năng khác của cây , gọi là thân biến dạng .
I) KHÁI NIỆM VỀ THÂN BIẾN DẠNG
CÂU HỎI
Quan sát các loại củ sau , tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân ?
Vì chúng đều có chồi ngọn, chồi nách, lá
TRẢ LỜI
CỦ SU HÀO
CỦ DONG TA
CỦ GỪNG
CỦ KHOAI TÂY
MỘT SỐ LOẠI THÂN BIẾN DẠNG
Stt
Tên cây
Đặc điểm của thân
biến dạng
Chức năng đối
với cây
Tên thân
biến dạng
1
2
3
4
5
Củ su
hào
Thân củ phình to,
nằm trên mặt đất
Chứa chất dự
trữ
Thân củ
Củ khoai
tây
Thân củ phình to, nằm
dưới mặt đất
Chứa chất dự
trữ
Chứa chất dự
trữ
Chứa chất dự
trữ
Củ gừng
Thân giống rễ phình
to, nằm trong đất .
Củ dong
ta
Thân giống rễ phình
to, nằm trong đất .
Thân củ
Thân rễ
Thân rễ
Xương
rồng
Thân mọng nước, mọc
trên mặt đất, màu
xanh lục .
Dự trữ nước
và quang hợp
Thân mọng
nước
II) MỘT SỐ LOẠI THÂN BIẾN DẠNG
1 ) THÂN CỦ : Dạng củ .Có chức năng chứa chất dự trữ .
+ Thân củ nằm trên mặt đất .
Vd : su hào .
+ Thân củ nằm dưới mặt đất .
Vd : khoai tây , củ năng, củ dền .
2 ) THÂN RỄ : Dạng rễ. Có chức năng chứa chất dự trữ .
Vd : Củ gừng , nghệ , giềng , dong ta , củ chuối .
3 ) THÂN MỌNG NƯỚC : mọng nước, có màu xanh lục. Có chức năng dự trữ nước , quang hợp .
Vd : Cây xương rồng , cây sống đời ( cây thuốc bỏng) , cây cành giao , nha dam, càng cua .
CÂU HỎI
CỦ
KHOAI
TÂY
CỦ
SU
HÀO
Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa củ su hào và củ khoai tây?
TRẢ LỜI
* Giống nhau : có chồi ngọn , chồi nách , lá , dạng củ , chứa chất dự trữ
* Khác nhau :
+ Su hào mọc trên mặt đất.
+ Khoai tây mọc dưới mặt đất .
Thân củ có đặc điểm gì ? Chức năng của thân củ đối với cây ?
Kể tên một số loại thân củ và công dụng của chúng ?
MỘT SỐ THÂN CỦ
KHOAI
TÂY
CỦ DỀN
CỦ SU HÀO
CỦ NĂN
CỦ GỪNG
CỦ DONG TA
CÂU HỎI
Tìm những đặc điểm giống nhau giữa củ gừng và củ dong ta ?
TRẢ LỜI
* Giống nhau :
có chồi ngọn, chồi nách, lá, dạng rễ, chứa chất dự trữ .
Thân rễ có đặc điểm gì ? Chức năng của thân rễ đối với cây ?
Kể tên mốt số loại thân rễ và nêu công dụng của chúng ?
MỘT SỐ
THÂN RỄ
NGHỆ
GỪNG
GIỀNG
DONG TA
CỦ CHUỐI
XƯƠNG RỒNG
Thân cây xương rồng có đặc điểm gì ? Chức năng của nó ?
CÂU HỎI
Kể tên một số cây có thân mọng nước mà em biết.
MỘT SỐ THÂN MỌNG NƯỚC
NHA
ĐAM
CÀNG
CUA
CÂY SỐNG ĐỜI
CÀNH
GIAO
CỦNG CỐ
Trong những nhóm cây sau đây nhóm nào gồm toàn cây có thân rễ ?
a ) Su hào , Tỏi , Cà rốt .
b ) Dong ta , Giềng , Cải , Gừng .
c ) Khoai tây , Cà chua , Củ cải .
d ) Giềng , Nghệ , Củ dong .
CỦNG CỐ
Trong những nhóm cây sau đây nhóm nào gồm toàn cây có thân mọng nước ?
a ) Xương rồng , Cành giao , Thuốc bỏng .
b ) Mít , Nhãn , Cây sống đời .
c ) Cây thuốc bỏng , Táo , Xương rồng .
d ) Nhãn , Cải , Su hào .
DẶN DÒ
LÀM PHIẾU THỰC HÀNH SỐ 4 .
ÔN BÀI TỪ CHƯƠNG I _ III .

Sponsor Documents