CÁCH TÍNH TOÁN ĐỂ NÉM BÓNG RỔ TRÚNG ĐÍCH
1
VẬN DỤNG LÝ THUYẾT CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN
Hoàng Mai Chi 10C2
Đề bài: Một người ném quả bóng từ điểm C với vân tốc 5 m/s theo phương hợp với phương ngang 1 góc 300. Tính khoảng cách từ lúc ném đến lúc bóng vào rổ.
Biết điểm ném bóng cách mặt đất 2m và B là nơi bóng rơi vào rổ.
C
A
B
 
C
v0
Ta có: v = v0 + at  vy = v0y + ay .t1
v0 . Sinα = g.t

 
Tóm tắt:
h1 = 2m
v0 = 5 m/s
α = 300
Hỏi: x1 + x2 = ?
 
 
 
 
 
 
Đề bài: Ném bóng từ điểm C với vân tốc 5 m/s theo phương hợp với phương ngang 1 góc 300. Tính khoảng cách từ lúc ném đến lúc bóng vào rổ.
Biết điểm ném bóng cách mặt đất 2m và B là nơi bóng rơi vào rổ.
Giải bài toán:
KL: Với tốc độc ném 5 m /s với góc 30o, quả bóng đã di chuyển được 4,03 m kể từ điểm ném
 
nguon VI OLET