CHỦ ĐỀ 6:
TẾ BÀO - ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG
BÀI 18
Có một số dụng cụ sau được chuẩn bị cho bài thực hành. Em hãy dự đoán tác dụng của chúng?
Quan sát tế bào
Làm tiêu bản mẫu vật để quan sát.
Hút/nhỏ dung dịch.
Gảy/kẹp cố định mẫu.
Nhuộm màu tiêu bản
Mẫu vật để lấy tế bào quan sát.
Hãy nghiên cứu thông tin trong SGK và VẼ SƠ ĐỒ các công việc cần thực hiện trong tiết học.
BÁO CÁO: KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUAN SÁT TẾ BÀO SINH VẬT
Thứ.................ngày.................tháng..............năm............

Họ và tên:………………………………….
1. Vẽ và chú thích tế bào trứng cá.2. Vẽ và chú thích tế bào biểu bì vảy hành.


3. Vẽ và chú thích tế bào biểu bì da ếch.
Tế bào trứng ếch
Tế bào biểu bì vảy hành
Tế bào da ếch
Câu hỏi 1: Để quan sát được tế bào ta cần dùng thiết bị nào sau đây?
Kính hiển vi.
Kính lúp
Mắt thường
Cả 3 đáp án trên.
Câu hỏi 2: Tại sao khi tách tế bào biểu bị vảy hành phải lấy một lớp thật mỏng?
Câu hỏi 3: Tại sao khi tách trứng các chép cần nhẹ tay?
LUYỆN
TẬP
nguon VI OLET