slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16
slide 17
Trang 17
slide 18
Trang 18
slide 19
Trang 19
slide 20
Trang 20
slide 21
Trang 21
slide 22
Trang 22
slide 23
Trang 23
slide 24
Trang 24
slide 25
Trang 25
slide 26
Trang 26
slide 27
Trang 27

Bài 18. Vật liệu cơ khí bài giảng Công nghệ 8

Đăng ngày 11/2/2014 9:04:08 AM | Thể loại: Công nghệ 8 | Lần tải: 72 | Lần xem: 0 | Page: 27 | FileSize: 0.86 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

THIẾT KẾ :
LÊ THỊ MINH THẢO
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN :
KÍNH CHÀO THẦY
VÀ CÁC BẠN
? Hướng dẫn: Thầy VŨ TRUNG HOÀ. ?Thiết kế: Nhóm 1 Tổ 1 : Lê Minh Thảo___Nguyễn Thuỳ Lan___Nguyễn Thuỳ Dung__Mai Thanh Nhàn__Phạm Ngọc Thuỷ__Đoàn Thị Hiền
VŨ TRUNG HÒA
NHÓM : 1
TỔ : 2
NGÀY : 20/11/06
11/2/2014
Em hãy cho biết cơ khí có vai trò như thế nào trong việc sản xuất ra máy,thiết bị?
Cơ khí có vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra máy,thiết bị cho mọi ngành sản xuất trong nền kinh tế quốc dân và đời sống con người.
Trong đời sống và sản xuất con người đã biết sử dụng các dụng cụ máy,phương pháp gia công để làm ra các dụng cụ phục vụ cho con người,nhưng trước hết cần có vật liệu.
?
MỤC TIÊU:
1.Biết cách phân loại các vật liệu
cơ khí phổ biến.
2.Biết được tính chất cơ bản của vật
liệu cơ khí.


VẬT LIỆU CƠ KHÍ
BÀI 18:
11/2/2014
Vật liệu cơ khí hiểu theo nghĩa rộng bao gồm tất cả các nguyên vật liệu dùng trong ngành cơ khí.
Trong bài này chúng ta chỉ những vật liệu cơ khí thông dụng nhất và tính chất cơ bản của chúng,từ đó giúp ta lựa chọn và sử dụng vật liệu một cách hợp lí và hiệu quả.
Các vật liệu phổ biến như: sắt, đồng, nhôm, gang.
Em hãy cho biết vật liệu cơ khí được hiểu theo nghĩa rộng như thế nào?

?
11/2/2014
BÀI 18:
I.CÁC VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN:
Các vật liệu cơ khí phổ biến. 1.Vật liệu kim loại: 2.Vật liệu phi kim loại: II Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí. 1. Tính cơ học: 2.Tính vật lý: 3.Tính hoá học: 4.Tính công nghệ:


GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI
VẬT LIỆU CƠ KHÍ
Em hãy cho biết người ta căn cứ vào đâu để phân loại chúng?Có mấy loại?
Dựa vào nguồn gốc, cấu tạo và tính chất .
vật liệu kim loại
Có 2 loại
vật liệu phi kim loại
?
11/2/2014
BÀI 18:
I.CÁC VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN:
Vật liệu cơ khí được chia thành hai loai: vật liệu kim loại
và vật liệu phi kim loại.
1.Vật liệu kim loại:
Các vật liệu cơ khí phổ biến. 1.Vật liệu kim loại: 2.Vật liệu phi kim loại: II Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí. 1. Tính cơ học: 2.Tính vật lý: 3.Tính hoá học: 4.Tính công nghệ:


GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI
VẬT LIỆU CƠ KHÍ
Qua việc quan sát chiếc xe đạp, em hãy nêu tên nhưng chi tiết, bộ phận nào của xe được làm bằng kim loại?
Những bộ phận được làm bằng kim loại như: cổ xe,căm xe,khung xe,...
Kim loại là vật liệu quan trọng,chiếm tỷ lệ cao trong thiết bị,máy và được phân loại theo sơ đồ sau:
Vật liệu kim loại
Kim loại đen
Kim loai màu
Thép
Gang
Đồng và kim loại đồng
..
Nhôm và kim loại nhôm
Hình 18.1.Sơ đồ phân loại vật liệu kim loại.
11/2/2014
BÀI 18:
I.CÁC VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN:
Vật liệu cơ khí được chia thành hai loai: vật liệu kim loại
và vật liệu phi kim loại.
1.Vật liệu kim loại:
a.Kim loại đen:
Các vật liệu cơ khí phổ biến. 1.Vật liệu kim loại: 2.Vật liệu phi kim loại: II Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí. 1. Tính cơ học: 2.Tính vật lý: 3.Tính hoá học: 4.Tính công nghệ:


GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI
VẬT LIỆU CƠ KHÍ
Thành phần chủ yếu của kim loại đen là gì?
Sắt (Fe) và cacbon (C ).

Dựa vào đâu để phân loại kim loại đen ? Có mấy loại?
Dựa vào tỉ lệ cacbon và các nguyên tố tham gia người ta chia kim loại đen thành hai loại chính là gang và thép .
Nếu tỉ lệ cacbon càng cao trong vật liệu 2.14% thì gọi là thép và 2.14% là gang.Tỉ lệ cacbon càng cao thì vật liệu càng cứng và giòn.
?
?
11/2/2014
BÀI 18:
I.CÁC VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN:
Vật liệu cơ khí được chia thành hai loai: vật liệu kim loại
và vật liệu phi kim loại.
1.Vật liệu kim loại:
a.Kim loại đen:
b.Kim loại màu:
GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI
VẬT LIỆU CƠ KHÍ
Ngoài kim loại đen (thép,gang) các kim loại còn lại chủ yếu là kim loại màu thường được sử dụng dưới dạng hợp kim.
Kim loại màu dễ dát mỏng,có tính chống mài mòn,tính chống ăn mòn cao,đa số có tính dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. Các kim loại màu ít bị oxi hoá trong môi trường.Kim loại màu chủ yếu là đồng (Cu),nhôm (Al) và hợp kim của chúng.
Đồng,nhôm và hợp kim của chúng được dùng nhiều trong sản xuất đồ dùng gia đình,chế tạo chi tiết máy,làm vật liệu dẫn điện.
Dựa vào đâu để phân loại gang,thép ? Có mấy loại?
Tuỳ theo cấu tạo và tính chất người ta phân loại gang và thép.
Gang được chia thành ba loại: gang xám,gang trắng và gang dẻo.
Thép được chia thành hai loại chính: thép cacbon và thép hợp kim
Thép cacbon loại thường chứa nhiều tạp chất dùng chủ yếu trong xây dựng và kết cấu cầu đường.Thép cacbon chất lượng tốt thường dùng làm dụng cụ gia đình và chi tiết máy.
?
Em hãy cho biết những sản phẩm dưới đây thường được làm bằng vật liệu gì?
Kl màu
Kl màu
Kl đen
Kl đen
Kl đen
Kl đen
Kéo cắt giấy
Cuốc
ổ khoá
Chảo rán
Dây dẫn điện
Khung xe đạp
?
11/2/2014
BÀI 18:
I.CÁC VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN:
Vật liệu cơ khí được chia thành hai loai: vật liệu kim loại
và vật liệu phi kim loại.
1.Vật liệu kim loại:
a.Kim loại đen:
b.Kim loại màu:
2.Vật liệu phi kim loại:
Các vật liệu cơ khí phổ biến. 1.Vật liệu kim loại: 2.Vật liệu phi kim loại: II Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí. 1. Tính cơ học: 2.Tính vật lý: 3.Tính hoá học: 4.Tính công nghệ:


GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI
VẬT LIỆU CƠ KHÍ
So với vật liệu kim loại,vật liệu phi kim loại có khả năng dẫn điện ,dẫn nhiệt kém nhưng có một số tính chất đặc biệt như :dễ gia công ,không bị oxi hóa,ít mài mòn. nên chúng được sử dụng ngày càng rộng rãi.
Các vật liệu phi kim loại dùng phổ biến trong cơ khí là:chất dẻo ,cao su.
11/2/2014
BÀI 18:
I.CÁC VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN:
Vật liệu cơ khí được chia thành hai loai: vật liệu kim loại
và vật liệu phi kim loại.
1.Vật liệu kim loại:
a.Kim loại đen:
b.Kim loại màu:
2.Vật liệu phi kim loại:
a.chất dẻo:
Các vật liệu cơ khí phổ biến. 1.Vật liệu kim loại: 2.Vật liệu phi kim loại: II Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí. 1. Tính cơ học: 2.Tính vật lý: 3.Tính hoá học: 4.Tính công nghệ:


GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI
VẬT LIỆU CƠ KHÍ
Chất dẻo là gì?
La� sạn phaơm ����c toơng h��p t�� ca�c chaât h��u c�,cao phađn t��,daău mo� than �a�,kh� �oât .Chaât dẹo ����c hcia la�m hai loái:
Chaât dẹo nhieôt:
Loái na�y co� nhieôt �oô no�ng chạy thaâp,nhé,dẹo,khođng daên �ieôn,khođng b� oxiho�a �t b� ho�a chaât ta�c dúng,deê pha ma�u va� co� kha naíng cheâ bieân lái.Chaât dẹo nhieôt th���ng ����c du�ng trong sạn xuaât dúng cú gia ��nh nh� : la�n ,roơ,coâc,can ,de�p.
Chaât dẹo nhieôt raĩn :
Chaât dẹo nhieôt raĩn ����c ho�a raĩn ngay sau khi e�p d���i a�p suaât,nhieôt �oô gia cođng.
Chaât dẹo nhieôt raĩn la� loái chúi ����c nhieôt �oô cao,co� �oô beăn cao,nhé,khođng daên �ieôn,khođng daên nhieôt,����c du�ng la�m ba�nh raíng,oê ���,vo� bu�t ma�y.
?
Em hãy cho biết những vật dụng sau đây được làm bằng chất dẻo gì?
Chất dẻo nhiệt rắn
Chất dẻo nhiệt rắn
Chất dẻo nhiệt
Chất dẻo nhiệt
Chất dẻo nhiệt rắn
chất dẻo nhiệt
?
11/2/2014
BÀI 18:
I.CÁC VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN:
Vật liệu cơ khí được chia thành hai loai: vật liệu kim loại
và vật liệu phi kim loại.
1.Vật liệu kim loại:
a.Kim loại đen:
b.Kim loại màu:
2.Vật liệu phi kim loại:
a.chất dẻo:
b.Cao su:

GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI
VẬT LIỆU CƠ KHÍ
Là loại vật liệu dẻo,đàn hồi,có khả năng giảm chấn tốt,cách điện và cách âm tốt.Cao su gồm hai loại: cao su tự nhiên và cao su nhân tạo, chúng được dùng làm săm, lốp, ống dẫn,đai truyền,vòng đệm,sản phẩm cách điện.

Hãy kể tên các sản phẩm cách điện làm bằng cao su?
Giày cao su cách điện ,găng tay ccao su cách điện,thảm cao su cách điện.
b.Cao su:
?
11/2/2014
BÀI 18:
I.CÁC VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN:
Vật liệu cơ khí được chia thành hai loai: vật liệu kim loại
và vật liệu phi kim loại.
1.Vật liệu kim loại:
a.Kim loại đen:
b.Kim loại màu:
2.Vật liệu phi kim loại:
a.chất dẻo:
b.Cao su:
II. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIÊU CƠ KHÍ :
GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI
VẬT LIỆU CƠ KHÍ
Muốn chọn được vật liệu hợp lí,phù hợp với điều kiện chế tạo sản phẩm,cần nắm vững các tính chất cơ bản của từng loại vật liệu.Nhìn chung các vật liệu cơ khí có những tính chất cơ bản sau:
Tính chất cơ học
Tính chất vật lí
Tính chất hóa học
Tính chất công nghệ
4 tính chất
Em hãy cho biết kim loại sắt (Fe) có tính chất cơ học ,vật lí,hóa học,công nghệ như thế nào?
Tính cứng,bền,dẫn nhiệt ,dẫn điện,nhiệt độc nóng chảy,khối lượng riêng,chụi axit,muối,dễ bị ăn mòn,dễ hàn,rèn,gia công cắt gọt.
Một số kl dễ hàn đúc như :Cu,Al,.,

?
?
Ghi nhớ :
Vật liệu cơ khí được chia thành hai nhóm : Vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại
Vật liệu cơ khí có 4 tính chất cơ bản : Cơ tính ,lí tính,hoá tính và tính công nghệ.Trong cơ khí đặc biệt quan tâm 2 tính chất :cơ tính và tính công nghệ
VẬT LIỆU CƠ KHÍ
BÀI 18:
XIN CHÀO
TẠM BIỆT

Sponsor Documents