slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12

BAI 18: VAT LIEU CO KHI bài giảng Công nghệ 8

Đăng ngày 10/16/2014 1:27:04 PM | Thể loại: Công nghệ 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: 3.05 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Kiểm tra bài cũ
1. Cơ khí có vai trò quan trọng như thế nào trong sản xuất và đời sống?
Tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo ra năng suất cao.
Giúp lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tầm nhìn con người được mở rộng, con người có thể chinh phục được thiên nhiên.
Ví dụ sản phẩm cơ khí:
-Sản phẩm đơn giản như: kim khâu, ngòi bút, lưỡi kéo,lưỡi cuốc, ...
-Sản phẩm phức tạp như: máy cày, ô tô, tàu hỏa,...
2. Em hãy vẽ sơ đồ khái quát quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí? Cho ví dụ về sản phẩm cơ khí.
Vật liệu cơ khí
Gia công cơ khí
Chi tiết
Lắp ráp
Sản phẩm cơ khí
Em hãy cho biết các bộ phận của xe đạp dưới đây làm bằng vật liệu gì?
Khung xe:
Lốp xe:
Bàn đạp:
Chân chống:
Thép
cao su
Nhựa
Sắt
BÀI 18: VẬT LIỆU CƠ KHÍ
I/ CÁC LOẠI VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN
?Vật liệu kim loại
?Vật liệu phi kim loại
1/ Vật liệu kim loại
?Kim loại đen
( Fe, C)
 Kim loaïi maøu
 Gang
(C >2.14 %)
 Theùp
( C<=2.14%)
Thép Cacbon
Thép hợp kim
Gang xám
Gang trắng
Gang dẻo
 Nhoâm & Hôïp kim nhoâm
 Ñoàng & Hôïp kim ñoàng
Em hãy cho biết những sản phẩm dưới đây thường được làm bằng vật liệu gì?
Loại vật liệu
Thép
Sắt
Thép
Nhôm
Thép
Đồng, nhôm
Kim loại đen
Kim loại màu
BÀI 18: VẬT LIỆU CƠ KHÍ
I/ CÁC LOẠI VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN
1/ Vật liệu kim loại
2/ Vật liệu phi kim loại
?Chất dẻo
 Cao su
 Chaát deûo nhieät
 Chaát deûo nhieät raén
Chất dẻo nhiệt có những tính chất nào?
- Nhiệt độ nóng chảy thấp, dẻo, nhẹ, không dẫn điện, không bị oxi hóa.
Chất dẻo nhiệt được dùng để làm gì?
-Sản xuất dụng cụ gia đình như: Rổ, cốc, can, dép.
Chất dẻo nhiệt rắn có những tính chất nào?
-Chịu nhiệt độ cao, nhẹ, không dẫn điện, không dẫn nhiệt...
Chất dẻo nhiệt rắn được dùng để làm gì?
-Làm bánh răng, vỏ bút máy, ổ đỡ.
BÀI 18: VẬT LIỆU CƠ KHÍ
I/ CÁC LOẠI VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN
1/ Vật liệu kim loại
2/ Vật liệu phi kim loại
Em hãy cho biết những vật dụng sau đây được làm bằng chất dẻo gì?
Chất dẻo nhiệt
Chất dẻo nhiệt
Chất dẻo nhiệt
Chất dẻo nhiệt rắn
Chất dẻo nhiệt rắn
Chất dẻo nhiệt rắn
BÀI 18: VẬT LIỆU CƠ KHÍ
I/ CÁC LOẠI VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN
1/ Vật liệu kim loại
2/ Vật liệu phi kim loại
 Chaát deûo
 Cao su
 Chaát deûo nhieät
 Chaát deûo nhieät raén
 Cao su töï nhieân
 Cao su nhaân taïo
Cao su có những tính chất nào?
- Dẻo, đàn hồi, cách điện, cách âm..
Cao su được dùng để làm gì?
-Săm, lốp, ống dẫn, đai truyền, sản phẩm cách điện..
Kể tên các sản phẩm cách điện bằng cao su mà em biết?
BÀI 18: VẬT LIỆU CƠ KHÍ
I/ CÁC LOẠI VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN
II/ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU CƠ KHÍ.
Tính chất
cơ bản
Của vật
liệu cơ khí
?Tính chất cơ học
 Tính chaát vaät lí
 Tính chaát hoùa hoïc
 Tính chaát coâng ngheä
Đ
Đ
S
S
Em hãy chọn đáp án đúng hay sai bằng cách đánh (X) vào bảng sau để so sánh tính dẫn điện của chúng.
ĐỒNG dẫn điện tốt hơn NHÔM dẫn điện tốt hơn THÉP
Củng cố-dặn dò
Củng cố-dặn dò
- Chuẩn bị trước bài “Dụng cụ cơ khí”
- Trả lời câu hỏi 1, 2, 3.
- Học bài

Sponsor Documents