BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Tiết 21: Chương IV: LÁ
Phiến lá
2
1
3
Các bộ phận của lá
Gân lá
Cuống lá
Thảo luận nhóm (3 phút)
Quan sát mẫu vật và hoàn thành phiếu học tập
Thảo luận nhóm (3 phút)
Quan sát mẫu vật và hoàn thành phiếu học tập
Bản dẹt
Bản dẹt
Bản dẹt
Bản dẹt
Bản dẹt
Xanh
Xanh
Xanh
Xanh
Xanh
Khác nhau
Khác nhau
Khác nhau
Khác nhau
Khác nhau
Lớn hơn
Lớn hơn
Lớn hơn
Lớn hơn
Lớn hơn
BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Vì sao lá cây có màu xanh?
Cây sồi lá đỏ
Vì sao lá có màu đỏ, tím, vàng?
Cây sồi lá đỏ
Cây lẻ bạn
Cây rau dền
Lá không có màu xanh (có màu đỏ, tím, vàng) có quang hợp được không?
Lá cây có màu gì tùy thuộc vào sắc tố cây sinh ra. Cây có màu đỏ, tím, vàng vì cây sinh ra sắc tố tạo màu đỏ, tím, vàng nhiều hơn lấn át, nhưng lá cây vẫn có diệp lục  cây quang hợp bình thường.
BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Tiết 21: Chương IV: LÁ
Phiến lá
Gân lá
2
3
Các bộ phận của lá
Lá rẻ quạt
Lá gai
Lá địa liền
Gân hình mạng
Gân song song
Gân hình cung
BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
b. Gân lá.
Có những loại gân lá nào?
CÁC KIỂU GÂN LÁ
Quan sát và phân loại các loại gân lá và dán vào phiếu học tập số 2.
Nhóm nào nhanh nhất sẽ được treo trên bảng, trình bày và cô chấm điểm.
Đáp án phiếu học tập
GÂN LÁ HÌNH MẠNG
Lá gai
Lá sen
Lá dâm bụt
Lá đu đủ
GÂN LÁ SONG SONG
Lá lúa
Lá ngô
Lá dừa
GÂN LÁ HÌNH CUNG
Lá địa liền
Lá bèo tây
Lá mã đề
Lá tràm
BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Tiết 20: Chương IV: LÁ
Phiến lá
Gân lá
Cuống lá
3
Các bộ phận của lá
(Lá đơn)
(Lá kép)
Một lá mồng tơi
Một lá hoa hồng
c. Lá đơn và lá kép
BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Mồng tơi
Hoa hồng
Chồi nách
BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Mồng tơi
Chồi nách
Cuống nằm ngay dưới chồi nách, mỗi cuống mang một phiến.
Cuống và phiến rụng cùng một lúc
Lá đơn
BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
LÁ ĐƠN
Lá mùng tơi
Lá rau muống
Lá hoa loa kèn
Lá long não
Hoa hồng
Chồi nách
c. Lá đơn và lá kép
Cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang một phiến (lá chét)
Thường thì lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau.
Lá chét
Lá kép
BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
LÁ KÉP
Lá phượng
Lá trinh nữ
Lá kim tiền
Lá rau ngót
PHIẾU HỌC TẬP
BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Mọc cách
Mọc đối
Mọc vòng
1
2
7 - 9
PHIẾU HỌC TẬP
BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá mồng tơi (mọc cách)
Lá dừa cạn (mọc đối)
Lá hoa sữa (mọc vòng)
Nhìn lá từ trên xuống, thấy lá mọc so le nhau? Vì sao lá mọc so le nhau?
Em có biết???
Lá lớn nhất
Lá cây nong tằm: lá hình tròn nổi trên mặt nước, một em bé khoảng 2 – 3 tuổi có thể đứng lên trên lá mà không chìm.
Lá nhận được nhiều ánh sáng chế tạo ra nhiều chất hữu cơ để nuôi cây.
Vậy còn đối với môi trường thì lá tham gia bảo vệ môi trường như thế nào?
Hạn chế một số thiên tai ảnh hưởng tới môi trường (hạn hán, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, xói mòn đất, tốc độ gió…)
Giải thích: Khi có mưa lớn nhờ có tán lá cây che phủ nước chảy xuống chậm lại  hạn chế sự sạt lở đất, xói mòn đất.
Do nước chảy chậm hơn nên nước được ngấm dần xuống đất  tăng được nguồn nước ngầm đồng thời hạn chế lũ quét miền núi, lũ lụt miền xuôi và nhờ có nguồn nước ngầm đó  hạn chế hạn hán .
Vì sao:
+ Khi vào rừng thì trong lành, mát mẻ dễ chịu?
+ Trời nắng đứng dưới bóng cây em thấy mát?
Vậy chúng ta phải để bảo vệ môi trường sống của chúng ta?
Bảo vệ cây xanh và bảo vệ thực vật rừng.
Trồng cây, gây rừng.
- Giữ vệ sinh sạch sẽ.
- Truyên truyền mọi người bảo vệ môi trường.
Cây hoa Hướng dương
Bài tập
Câu 1: Đặc điểm lá của Cây Hoa hướng dương là:
a. Màu vàng, dạng bản dẹt
b. Màu xanh lục, dạng bản dẹt
c. Màu tím
Câu 2: Gân lá của Cây Hoa Hướng dương là:
a. Gân hình mạng
b. Gân song song
c. Gân hình cung
Câu 3: Cách sắp xếp lá trên thân và cành của Cây Hoa Hướng dương là:
a. Mọc cách
b. Mọc đối
c. Mọc vòng
A. Hình mạng, song song, hình cung
C. Hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật
B. Hình dẹt, song song, hình mạng
D. Hình mạng, song song, hình vuông
Câu 1. Có những loại gân lá nào?
Câu 2. Trong các loại cây dưới đây, cây nào có kích thước lá lớn nhất ?
B. Nong tằm
C. Ổi
A. Sen
D. Dưa hấu
Câu 3: Gân lá hình cung là một trong những đặc điểm nổi bật của loài thực vật nào dưới đây ?
C. Địa liền
B. Rẻ quạt
A. Cao lương
D. Gai
Câu 4.  Cây nào dưới đây không có lá kép ?
D. Cây súng
B. Cây rau ngót
A. Cây hoa hồng
C. Cây phượng vĩ