bài 19 Nước nhà bị chia cắt

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Lịch sử 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       8      0
Ngày đăng 2012-02-20 19:52:17 Tác giả Thuý Nguyễn Thị Thanh loại .ppt kích thước 2.47 M số trang 18
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

LỊCH SỬ LỚP 5GV: Nguyễn Thị Thanh ThuýTrường: Tiểu học Cam BìnhBÀI 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮTKiểm tra bài cũCâu hỏi 1: Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào ? Nghìn cân treo sợi tóc .Câu hỏi 2: Em hãy kể tên ba loại “giặc” mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945 ?Ba loại giặc là : Giặc đói , giặc dốt , giặc ngoại xâm .Câu hỏi 3: Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày, tháng, năm nào? 7 - 5 - 1954 .Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 20

  • bài 19 Nước nhà bị chia cắt - 1
  • bài 19 Nước nhà bị chia cắt - 2
  • bài 19 Nước nhà bị chia cắt - 3
  • bài 19 Nước nhà bị chia cắt - 4
  • bài 19 Nước nhà bị chia cắt - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

LỊCH SỬ LỚP 5
GV: Nguyễn Thị Thanh Thuý
Trường: Tiểu học Cam Bình
BÀI 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi 1: Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào ?
Nghìn cân treo sợi tóc .
Câu hỏi 2: Em hãy kể tên ba loại “giặc” mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945 ?
Ba loại giặc là : Giặc đói , giặc dốt , giặc ngoại xâm .
Câu hỏi 3: Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày, tháng, năm nào?
7 - 5 - 1954 .
Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2012
Lịch sử
Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc(1945-1954).
Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2012
Lịch sử
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ
ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954-1975)
HS đọc : “Sau thất bại … của đế quốc Mĩ.” (SGK trang 41 ).
Câu hỏi 1: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ của quân và dân
ta, Pháp buộc phải làm gì ?
Trả lời : Sau chiến thắng Điện Biên Phủ của quân và dân ta, Pháp buộc phải kí hiệp định Giơ –ne- vơ .
Câu hỏi 2: Hiệp định Giơ –ne- vơ được kí kết vào thời gian nào ?
Ngày 21-7-1954
Bài 19 NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2012
Lịch sử
CÁC ĐẠI BIỂU CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI THAM DỰ HỘI NGHỊ GIƠ-NE-VƠ NĂM 1954
Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2012
Lịch sử
Bài 19 NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Luật chơi: Chia lớp làm 3 đội chơi, mỗi đội chuẩn bị một lá cờ. Cô
nêu các điều khoản chính của Hiệp định Giơ-ne-vơ các em chọn đáp án đúng hoặc sai. Khi cô nêu từng ý và nói “ bắt đầu” các đội sẽ phất cờ. Đội nào phất cờ nhanh nhất sẽ được quyền trả lời. Mỗi ý trả lời đúng sẽ ghi được 10 điểm. Đội nào có số điểm cao nhất sẽ thắng cuộc trong trò chơi này.
Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2012
Lịch sử
A/Hiệp định Giơ-ne-vơ công nhận chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
B/ Quy định sông Bến Hải làm giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam–Bắc.
D/ Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào miền Nam .
C/ Pháp tiếp tục ở lại miền Bắc.
Đ/ Đến tháng 7-1956, nhân dân hai miền Nam- Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước .
Đ
S
Đ
Đ
Đ
Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng?
* Những điều khoản chính của Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam là gì ?
HS đọc : “Theo Hiệp định … thống nhất đất nước .”SGK trang 41 kết hợp xem tranh và đọc phần chú thích trang 42. Thảo luận theo nhóm đôi trong 2 phút.
Hãy nêu các điều khoản chính của Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam.
* Những điều khoản chính của Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam là:
(Đúng ghi Đ, sai ghi S)
Luật chơi: Chia lớp làm 3 đội chơi, mỗi đội chuẩn bị một lá cờ. Cô
nêu các điều khoản chính của Hiệp định Giơ-ne-vơ các em chọn đáp án đúng hoặc sai. Khi cô nêu từng ý và nói “ bắt đầu” các đội sẽ phất cờ. Đội nào phất cờ nhanh nhất sẽ được quyền trả lời. Mỗi ý trả lời đúng sẽ ghi được 10 điểm. Đội nào có số điểm cao nhất sẽ thắng cuộc trong trò chơi này.
Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết, hoàn cảnh như thế nào?
Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2012
Lịch sử
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Em hãy cho biết giới tuyến phân chia tạm thời giữa 2 miền Nam- Bắc nước ta theo Hiệp định Giơ-ne-vơ thuộc tỉnh nào ?
170B
Thứ ba ngày 07 tháng 02 năm 2012
Lịch sử
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Sông Bến Hải
Chỉ giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam - Bắc trên bản đồ .
Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2012
Lịch sử
BÀI 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải ( thuộc huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị), giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam –Bắc .
Bờ Nam
Bờ Bắc
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ nhân dân ta mong chờ điều gì ?
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ nhân dân ta mong chờ ngày gia đình đoàn tụ,
đất nước thống nhất.
Nhóm 2: Thảo luận câu hỏi:
-Nêu dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định Giơ- ne-vơ ?
Nhóm 3: Thảo luận câu hỏi :
-Hãy nêu tội ác của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đối với đồng bào miền Nam ?
Nhóm 1 : Thảo luận câu hỏi :
Nêu tình hình miền Nam và miền Bắc nước ta sau Hiệp định
Giơ-ne-vơ ?
Gợi ý: + Miền Nam Mĩ có âm mưu gì ?
+Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ ở miền Bắc thế nào ?
1.Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2012
Lịch sử
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ –ne- vơ :
- Ở miền Nam : Mĩ âm mưu phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ dần thay chân Pháp xâm lược miền Nam ,nhằm chia cắt đất nước ta lâu dài .
- Ở miền Bắc: Được giải phóng , tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh chống âm mưu chia cắt nước ta của đế quốc Mĩ dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.
Nhóm 1 trình bày thảo luận .
Những dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ:
+ Lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm .
+ Ra sức chống phá các lực lượng cách mạng .
+Khủng bố dã man những người đòi hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.
+Thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”, với khẩu hiệu “giết nhầm còn hơn bỏ sót”.
+Thẳng tay giết hại các chiến sĩ cách mạng và những người dân vô tội .
Nhóm 2 trình bày thảo luận .
Mĩ bắt tay với Ngô Đình Diệm.
Đọc SGK /42 “ Mĩ tìm mọi cách phá hoại… hơn 1000 người chết.” Thảo luận nhóm trong 3 phút các câu hỏi sau.
Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2012
Lịch sử
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Nhóm 3 trình bày thảo luận .
Tội ác của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đối với đồng bào miền Nam là :Đế quốc Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát ở chợ Được, Vĩnh Trinh (Quảng Nam), Hướng Điền (Quảng Trị)… Đặc biệt, ngày 1-12-1958, chúng bỏ thuốc độc vào nước uống, cơm ăn, đầu độc 6000 người ở nhà tù Phú Lợi ( nay thuộc tỉnh Bình Dương), làm hơn 1000 người bị chết.


Điều mong chờ của nhân dân ta có thực hiện được hay không ? Vì sao ?
1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ- ne- vơ .
Ghi nhớ : Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, nhân dân ta mong chờ ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất. Nhưng đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố,tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta.
Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2012
Lịch sử
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
2. Hành động của nhân dân trước âm mưu chia cắt nước ta của Mĩ – Diệm.
Muốn xóa bỏ nỗi đau chia cắt nhân dân ta phải cầm súng đứng lên để chống đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai bán nước.
Nhân dân ta phải làm gì để có thể xoá bỏ nỗi đau chia cắt ?
Đọc SGK /42 “ Kẻ thù ngày càng lộ rõ… cầm súng đứng lên.”
Sự lựa chọn cầm súng đánh giặc của nhân dân ta thể hiện
tinh thần yêu nước, yêu đồng bào mong muốn gia đình
được đoàn tụ, đất nước thống nhất.
Sự lựa chọn cầm súng đánh giặc của nhân dân ta thể hiện
điều gì ?
Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2012
Lịch sử
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
CẦU HIỀN LƯƠNG –SÔNG BẾN HẢI NĂM 1954
CẦU HIỀN LƯƠNG –SÔNG BẾN HẢI NĂM 2009
Câu hỏi:Vậy ngày nay được sống trong thời bình em có suy nghĩ gì ?
Câu hỏi 1 : Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Pháp buộc phải làm gì ?
Câu hỏi 2: Hiệp định Giơ -ne-vơ được kí kết vào thời gian nào?
Câu hỏi 3:Giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam –Bắc ở đâu ?
Câu hỏi 4: Nhân dân hai miền Nam –Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào tháng, năm nào ?
Câu hỏi 5: Chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện chính sách gì để phá hoại Hiệp định Giơ –ne-vơ ?
Câu hỏi 6: Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Mĩ có âm mưu gì ?
Câu 1 : Pháp buộc phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Câu 2 : Ngày 21-7-1954
Câu 3 : Sông Bến Hải
Câu 4: Tháng 7-1956
Câu 5: “Tố cộng’’, “diệt cộng”
Câu 6: Chia cắt nước ta lâu dài
Trò chơi rung chuông vàng
Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2012
Lịch sử
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Hết giờ
Củng cố, dặn dò:
Câu hỏi 7: Nhân dân ta đã làm gì để xoá bỏ nỗi đau chia cắt?
Câu hỏi 7: Cầm súng đứng lên.
Luật chơi: Trò chơi gồm 7 câu hỏi về nội dung bài học. Từng câu hỏi sẽ được hiển thị theo thứ tự trên bảng.Mỗi câu hỏi các bạn có 10 giây để ghi kết quả trả lời vào bảng con.Hết giờ, kết quả sẽ được giơ lên. Nếu trả lời sai hoặc chậm sẽ bị dừng cuộc chơi ở câu hỏi đó. Trả lời đúng 6 câu sẽ thắng cuộc trong trò chơi này.

.
**Về nhà xem lại bài.
Tìm hiểu trước bài “ Bến Tre Đồng khởi ” .
Bài học: Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, nhân dân ta chờ mong ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất. Nhưng đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta .
Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2012
Lịch sử
Bài 19: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC
CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO BƯỚC SANG NĂM MỚI MẠNH KHỎE-HẠNH PHÚC.
Đại diện Việt Nam dân chủ cộng hòa do Thứ Trưởng Bộ quốc phòng ông Tạ Quang Bửu kí Hiệp định Giơ-ne-vơ 21-7-1954.
Đại diện Việt Nam dân chủ cộng hòa do Thứ Trưởng Bộ quốc phòng ông Tạ Quang Bửu kí Hiệp định Giơ-ne-vơ 21-7-1954.

Nguồn:Thuý Nguyễn Thị Thanh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử bài 19 Nước nhà bị chia cắt
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pnglich_su_hgthuy.ppt[2.47 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
2xbvxq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2012-02-20 19:52:17
Loại file
ppt
Dung lượng
2.47 M
Trang
18
Lần tải
0
Lần xem
8
bài giảng điện tử bài 19 Nước nhà bị chia cắt

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan