Bài 19. Nước nhà bị chia cắt

Đăng ngày 12/17/2017 10:15:51 PM | Thể loại: Lịch sử 5 | Chia sẽ bởi: giang phùng châu | Lần tải: 0 | Lần xem: 34 | Page: 20 | Kích thước: 2.25 M | Loại file: ppt
  • Bài 19. Nước nhà bị chia cắt - 1
  • Bài 19. Nước nhà bị chia cắt - 2
  • Bài 19. Nước nhà bị chia cắt - 3
  • Bài 19. Nước nhà bị chia cắt - 4
  • Bài 19. Nước nhà bị chia cắt - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 19. Nước nhà bị chia cắt, Lịch sử 5. . https://nslide.com/bai-giang/bai-19-nuoc-nha-bi-chia-cat.dcvx0q.html

Nội dung

Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ Lịch Sử lớp 54
Câu 1: Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên ba loại “ giặc” mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945 ?
Câu 2: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì?
Câu 3: Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt? Hãy thuật lại đợt tấn công cuối cùng?
KiỂM TRA BÀI CŨ
Hội nghị Giơ-ne-vơ - 1954
Ký Hi?p d?nh Gio-ne-vo (21/7/1954)
THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI:
TRÌNH BÀY KẾT QUẢ THẢO LUẬN
-Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam-Bắc.
NỘI DUNG HIỆP ĐỊNH
Sông Bến Hải
Bản đồ Việt Nam
Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải (1954)
-Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào miền Nam.
-Đến tháng 7/1956, nhân dân hai miền Nam-Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.
NỘI DUNG HIỆP ĐỊNH
-Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam-Bắc.
Thảo luận nhóm 4
CÂU HỎI THẢO LUẬN:
- Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Mĩ có âm mưu gì?
-Âm mưu đó được thể hiện qua những hành động nào ?
Nêu tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ ?
Gợi ý:
TRÌNH BÀY KẾT QUẢ THẢO LUẬN:
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Mĩ có âm mưu gì?
-Mĩ âm mưu phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, chia cắt lâu dài đất nước ta.
- Lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
- Ra sức chống phá lực lượng cách mạng.
- Khủng bố dã man những người đòi hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất cả nước.
-Thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”.
Những hành động của Mĩ – Diệm:
Nêu tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ ?
Một số hình ảnh về cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền Mĩ - Diệm
GHI NHỚ:
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, nhân dân ta chờ mong ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất.
Nhưng đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta.
Cầu Hiền Lương ngày nay
Chọn ý Đúng, Sai cho các câu sau:
Đ
Đ
S
Đ
S
CHÚC MỪNG CÁC EM ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG
CHÂN THÀNH CÁM ƠN
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH