Trường THCS và THPT Cô Tô
Môn Lịch sử 11

Chào mừng các em đến với giờ học online trên Microsoft Teams

GV thực hiện: Chau Vúth Thi
Với các hình ảnh dưới đây, hãy cho biết nói về quốc gia nào ở châu Á?

BÀI 2: ẤN ĐỘ
Nội dung bài:
1. Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX.
2. Cuộc khởi nghĩa Xipay(1857-1859) giảm tải học sinh tự đọc.
3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885-1908)

1. Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX
BÀI 2: ẤN ĐỘ
Chân dung nhà hàng hải
Va-xcô đơ Ga-ma - người phương Tây
đầu tiên đã vượt mũi Hảo Vọng tìm tới Ấn Độ
- Sau phát kiến địa lý tìm ra đường biển đến Ấn Độ của Va-xcô đơ Ga-ma, thực dân phương Tây đã tìm cách xâm nhập vào thị trường Ấn Độ. Đi đầu là Bồ Đào Nha rồi đến Hà Lan, Anh, Pháp, Áo....
Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ
nửa sau thế kỉ XIX.
Quá trình thực dân xâm lược Ấn Độ diễn ra như thế nào?
1. Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX
a. Quá trình thực dân xâm lược Ấn Độ:
+ Từ đầu thế kỉ XVII chế độ phong kiến Ấn Độ suy yếu, các nước phương Tây tranh nhau xâm lược.
+ Giữa thế kỉ XIX, Anh đã hoàn thành xâm lược và đặt ách thống trị Ấn Độ.
Nêu những chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?(KT, CT, XH)
Company Logo
b. Chính sách cai trị:
+ Về kinh tế: ra sức vơ vét lương thực, nguyên liệu và bóc lột nhân công để thu lợi nhuận → Biến Ấn Độ thành thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh.
Qua bảng số liệu cho thấy giá trị xuất khẩu lương thực tỉ lệ thuận số người chết đói ở Ấn Độ, đặc biệt là vào những năm cuối thế kỉ XIX. Điều đó chứng tỏ rằng sự bóc lột của TDA đối với Ấn Độ vô cùng dã man, đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ phong trào đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ, đặc biệt vào cuối thế kỉ XIX đầu XX.
Người Ấn Độ trong nạn đói 1876
Company Logo
b. Chính sách cai trị:
+ Về kinh tế: ra sức vơ vét lương thực, nguyên liệu và bóc lột nhân công để thu lợi nhuận → Biến Ấn Độ thành thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh.
+ Về chính trị - xã hội: Chính phủ Anh cai trị trực tiếp, thực hiện chính sách “chia để trị”, tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và các đẳng cấp trong xã hội .

Nữ hoàng Victoria trở thành nữ hoàng Ấn Độ (1877)


Ngày 1/1/1877 nữ hoàng Anh Vic-to-ri-a tuyên bố đồng thời là nữ hoàng Ấn Độ. Thực dân Anh đã thực hiện chính sách chia để trị, mua chuộc giai cấp thống trị bản xứ để làm tay sai. Thực dân Anh tuyên bố coi trọng quyền lợi, danh dự, tài sản và đặc quyền của quý tộc, thực chất là hợp pháp hóa chế độ đẳng cấp, biến các quý tộc phong kiến người bản xứ thành tay sai cho thực dân Anh, biến triều đình phong kiến Ấn Độ là bù nhìn và là chỗ dựa cho chúng.
Em hãy nhận xét hệ quả chính sách cai trị của thực dân Anh?
Hệ quả: Kinh tế suy yếu, đời sống nhân dân cực khổ, nạn đói xảy ra , xã hội mâu thuẫn gay gắt….
 Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh bùng nổ.
2. Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857 -1859) (d?c th�m)
www.themegallery.com
Company Logo
3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc
(1885 – 1908)
 a. Sự thành lập Đảng Quốc đại:
Quá trình thành lập của Đảng Quốc Đại?
Phương pháp và mục tiêu đấu tranh của Đảng Quốc Đại?
Phương pháp đấu tranh:
+ Trong 20 năm đầu, Đảng chủ trương đấu tranh ôn hòa.
+ Trong quá trình hoạt động, nội bộ Đảng Quốc đại phân hóa thành 2 phái: Phái ôn hòa chủ trương thỏa hiệp với Anh và phái cấp tiến kiên quyết chống Anh, do Tilắc đứng đầu.
 Ban Gan –đa kha Ti- lắc(1856-1920) là anh hùng dân tộc, nhà cách mạng ấn Độ, lãnh tụ phái cấp tiến trong Đảng Quốc Đại trong phong trào chống thực dân Anh cuối thế kỉ 19. Từ 1893 đến 1895, tham gia phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. Năm 1897, bị Anh bắt giam. Những năm 1905 - 1908, khởi xướng phong trào chống chia cắt xứ Bengan (Bengal) tẩy chay hàng Anh. Nêru (Jawaharlal Nehru Cựu Thủ tướng Ấn Độ) gọi ông là "người cha của cách mạng Ấn Độ
Ban Gan –đa kha Ti- lắc
(Ti Lắc)
II.ẤN ĐỘ
2. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885-1908).
Ti-lắc
3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 - 1908)
- Phong trào đấu tranh
Lược đồ phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu TK XIX
Phong trào đấu tranh chống thực dân Anh ở Ấn Độ diễn ra như thế nào?
Nguyên nhân, Diễn biến, Kết quả của phong trào đấu tranh 1905 – 1908?
Ben-gan
Hồi giáo
A�n giáo
www.themegallery.com
Company Logo
* Diễn biến:
Tháng 7/ 1905, chính quyền Anh thi hành chính sách chia đôi xứ Ben gan (phía Đông theo đạo Hồi, phía Tây theo đạo Ấn).
* Diễn biến:
- Nhân dân Ấn Độ đoàn kết chống lại chính sách chia để trị của thực dân Anh.
- Tháng 6/ 1908, Ti lắc bị Anh bắt, kết án 6 năm tù, phong trào vẫn tiếp tục nổ ra.

* Kết quả
- Thực dân Anh thu hồi đạo luật chia cắt Ben-gan.
www.themegallery.com
- 7/1908, Công nhân Bom-bay đã tiến hành tổng bãi công 6 ngày để phản đối bản án của Ti-lắc  Xây dựng chiến lũy, chống thực dân Anh.


Nêu tính chất và ý nghĩa của cao trào cách mạng 1905 - 1908 đấu tranh chống thực dân Anh ở Ấn Độ?
www.themegallery.com
Company Logo
* Tính chất và ý nghĩa:
- Phong trào đấu tranh do giai cấp tư sản lãnh đạo.
- Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ.
LUYỆN TẬP
A. Trở thành thuộc địa quan trọng nhất.
B. Trở thành nơi giao lưu buôn bán lớn nhất
C. Trở thành nơi cung cấp nguyên liệu.
D. Trở thành chỗ dựa tin cậy nhất ở Nam Á.
Câu 1: Vai trò của Ấn Độ khi trở thành thuộc địa của thực dân Anh là gì?
A. Nạn đói liên tiếp xảy ra làm gần 26 triệu người chết.
B. Tuyến đường sắt đầu tiên được Anh xây dựng tại Ấn Độ.
C. Anh và Pháp bắt tay nhau cùng khai thác thị trường Ấn Độ.
D. Đảng Quốc đại phát động khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Anh.
Câu 2: Trong khoảng 25 năm cuối thế kỉ XIX, ở Ấn Độ đã diễn ra tình trạng gì?
A. Chia để trị, chia rẽ người Ấn với các dân tộc khác ở Ấn Độ.
B. Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.
C. Du nhập và tạo điều kiện cho sự phát triển của Thiên Chúa giáo ở Ấn Độ.
D. Khơi gợi sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, đẳng cấp trong xã hội.
Câu 3: Ý nào không phải là chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?
A. gián tiếp.
B. đàn áp.
C. mua chuộc. 
D. trực tiếp.
Câu 4:  Đối với đất nước Ấn Ðộ, về chính trị thực dân Anh đã thực hiện chính sách cai trị
A. tư sản với công nhân.
B. nông dân với phong kiến.
C. thực dân Anh với tư sản.
D. toàn thể nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.
Câu 5: Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Ấn Độ cuối thế kỉ XIX đầu XX là mâu thuẫn giữa
A. Thực dân Anh hoàn thành xâm lược Ấn Độ.
B. Nữ hoàng Anh tuyên bố là Nữ hoàng Ấn Độ.
C. Giai cấp tư sản thành lập Đảng Quốc Đại.
D. Chính sách chia cắt xứ Ben-gan có hiệu lực.
A. tư sản.
B. vô sản.
C. công nhân. 
D. nông dân.
Câu 6: Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp nào ở Ấn Độ?
Câu 7: Năm 1885 ở Ấn Độ diễn ra sự kiện nào sau đây?
Câu 8. Trong 20 năm đầu (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương dung:
A. biện pháp ngoại giao để giành độc lập.
B. phương pháp đấu tranh ôn hòa.
C. phương pháp đấu tranh bằng bạo lực.
D. phương pháp đấu tranh chính trị.
DẶN DÒ
- Học bài cũ
Chuẩn bị Bài 3: Trung Quốc.
Sưu tầm tư liệu về công cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc, cách mạng Tân Hợi.
CHÀO TẠM BIỆT CÁC EM
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
nguon VI OLET