Kinh tuyến là gì? Vĩ tuyến là gì
Kinh độ của 1 điểm là gì? Vĩ độ của 1 điểm là gì?
Kiểm tra bài cũ
Như vậy các em có thể thấy, Trái Đất của chúng ta rất rộng lớn, không phải ai trong tất cả chúng ta ngồi đây đêu có cơ hội tru khắp khắp nơi để tìm hiểu.Quả Địa cầu là mô hình thu nhỏ của TĐ, còn nếu muốn tìm hiểu chi tiết và có một hình dung cụ thể về các vùng trên TĐ này thì bản đồ là một công cụ không thể thiếu. Vậy bản đồ là gì? Làm sao ta vó thể sử dụng bản đồ…..
KHỞI ĐỘNG
Theo em, bạn nào nói đúng?
Như vậy các em có thể thấy, Trái Đất của chúng ta rất rộng lớn, không phải ai trong tất cả chúng ta ngồi đây đều có cơ hội chu du khắp nơi để tìm hiểu.Quả Địa cầu là mô hình thu nhỏ của TĐ, còn nếu muốn tìm hiểu chi tiết và có một hình dung cụ thể về các vùng trên TĐ này thì bản đồ là một công cụ không thể thiếu. Vậy bản đồ là gì? Làm sao ta có thể sử dụng bản đồ…..
TIẾT 3-Bài 2. BẢN ĐỒ. MỘT SỐ LƯỚI KINH, VĨ TUYẾN.
PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ
Sách KNTT
Phương hướng trên bản đồ
Một số lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ thế giới
Khái niệm của bản đồ
!
1. Khái niệm bản đồ
- Em hãy cho biết quả Địa cầu và bản đồ có điểm gì giống và khác nhau.
- Cho biết khái niệm bản đồ
Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng trên cơ sở toán học, trên đó các đối tượng địa lí được thể hiện bằng các kí hiệu bản đồ.
- Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống
- Vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống: bản đồ để khai thác kiến thức môn Lịch sử và Địa lí; bản đồ để xác định vị trí và tìm đường đi; bản đồ để dự báo và thể hiện các hiện tượng tự nhiên (bão, gió,...), bản đồ để tác chiến trong quân sự.
!
Vai trò của bản đồ
!
3.Phương hướng trên bản đồ
- Dựa vào đâu để xác định được phương hướng trên bản đồ?
- Có những hướng chính nào?
Đầu trên của các kinh tuyến chỉ hướng bắc, đầu dưới chỉ hướng nam.
Đầu bên trái của các vĩ tuyến chỉ hướng tây, đầu bên phải chỉ hướng đông.
Bên cạnh 4 hướng Đông,Tây, Nam, Bắc ta còn có Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc
Bên cạnh 4 hướng Đông,Tây, Nam, Bắc ta còn có
Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc
3.Phương hướng trên bản đồ
Bản đồ không có hệ thống kinh, vĩ tuyến và cũng không có la bàn thì làm gì để xác định phương hướng?
- Xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào La bàn hoặc mũi tên chỉ hướng Bắc
Đầu trên của các kinh tuyến chỉ hướng bắc, đầu dưới chỉ hướng nam.
Đầu bên trái của các vĩ tuyến chỉ hướng tây, đầu bên phải chỉ hướng đông.
Bên cạnh 4 hướng Đông,Tây, Nam, Bắc ta còn có Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc
Bài 2. BẢN ĐỒ. MỘT SỐ LƯỚI KINH, VĨ TUYẾN.PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ
LUYỆN TẬP
Chọn đáp án đúng nhất:
Đáp án: - D
Câu 1: Bản đồ là
A. hình vẽ của Trái Đất lên mặt giấy.
B. mô hình của Trái Đất được thu nhỏ lại.
C. hình vẽ bề mặt Trái Đất trên mặt giấy.
D. hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác của một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.
LUYỆN TẬP
Chọn đáp án đúng nhất:
Đáp án: - A
Câu 2: Để xác định phương hướng trên bản đồ không vẽ kinh, vĩ tuyến thì dựa vào mũi tên chỉ hướng
A. bắc. B. nam.
C. đông D. tây.
Bài 2. BẢN ĐỒ. MỘT SỐ LƯỚI KINH, VĨ TUYẾN.PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ
LUYỆN TẬP
Chọn đáp án đúng nhất:
Đáp án: - B
Câu 3: Ý nào sau đây không đúng theo quy ước phương hướng trên bản đồ?
A. đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng bắc.
B. đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng tây.
C. đầu phía dưới kinh tuyến chỉ hướng nam.
D. đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng đông.
Bài 2. BẢN ĐỒ. MỘT SỐ LƯỚI KINH, VĨ TUYẾN.PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ
LUYỆN TẬP
Chọn đáp án đúng nhất:
Đáp án: - C
Câu 4: Hằng ngày Mặt Trời mọc ở hướng nào?
A. Bắc. B. Nam.
C. Đông. D. Tây.
Bài 2. BẢN ĐỒ. MỘT SỐ LƯỚI KINH, VĨ TUYẾN.PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ
VẬN DỤNG
HS sưu tầm một bản đồ và giới thiệu với các bạn về tấm bản đồ đó với các yêu cầu: Đó là bản đồ gì (tên bản đồ)? Bản đồ đó có hệ thống kinh, vĩ tuyến không? Nội dung bản đồ? Tấm bản đồ có ý nghĩa gì?...
Bài 2. BẢN ĐỒ. MỘT SỐ LƯỚI KINH, VĨ TUYẾN.PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ
Hướng dẫn tự học
Học bài cũ, làm bài tập trong vở bài tập địa lí
Chuẩn bị bài mới: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ