LỚP 7/4
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC MÔN:
GV: Đoàn Ngọc Nhẫn
CÂU HỎI KIẾN THỨC CŨ
CÂI C?C VĂ QU?
BÀI 3. VẼ THEO MẪU
(Vẽ bằng bút chì đen)
II. CÁCH VẼ
THỰC HÀNH
I. QUAN SÁT – NHẬN XÉT
1
4
3
2
I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT:
I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT:
2
4
1
2
4
1
Mẫu gồm có vật nào?
Vị trí của từng vật mẫu
Cái cốc có dạng hình gì?
So sánh độ đậm nhạt của cái cốc và quả.
So sánh tỉ lệ giữa miệng cốc và đế cốc.

I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT:
2
1
2
1
* Mẫu gồm có cái cốc và quả.
- Cái cốc:
+ Có dạng hình trụ.
+ Gồm có miệng, thân, đế.
+ Phần miệng rộng hơn phần đế.
+ Cái cốc có màu nhạt.
+ Chất liệu: nhựa
+ Đứng phía sau quả và bị che một phần.
+ Cao hơn quả.
I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT:
2
1
2
1
- Quả có dạng hình gì?
- So sánh chiều cao và chiều ngang
của quả.
- So sánh tỉ lệ của cái cốc và quả
- So sánh độ đậm nhạt của cái cốc
và quả

I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT:
- Quan sát về hình dáng chung của vật mẫu
- Quan sát về vị trí, cấu tạo và đặc điểm của mẫu
- Quan sát độ đậm nhạt của mẫu
4
II. CÁCH VẼ:
- Bước 1: Vẽ khung hình chung
Bằng 2 lóng tay
Bằng 2 lóng tay
2
1
- Bước 2: Vẽ khung hình riêng
1
II. CÁCH VẼ:
- Bước 3: Vẽ hình bằng các nét thẳng
4
II. CÁCH VẼ:
- Bước 4: Vẽ chi tiết
II. CÁCH VẼ:
3
2
4
1
Vẽ đậm nhạt bằng chì.
II. CÁCH VẼ:
- Bước 1: Vẽ khung hình chung.
- Bước 2: Vẽ khung hình riêng.
- Bước 3: Vẽ hình bằng các nét thẳng.
- Bước 4: Vẽ chi tiết. Vẽ đậm nhạt bằng chì.
II. CÁCH VẼ:
4
NHỮNG BỐ CỤC CẦN TRÁNH
Bố cục quá lớn
Bố cục lệch lên trên
Bố cục lệch xuống dưới
Bố cục lệch trái
1
4
3
2
Bố cục nhỏ
5
BÀI THAM KHẢO
Em hãy vẽ hình cái cốc và quả
- Trên khổ giấy A4.
- Vẽ hình và vẽ đậm nhạt.
- Ảnh 1.a SGK Mĩ thuật 7 trang 82

BÀI THỰC HÀNH
Họ và tên: ………
Lớp:……………..
CỦNG CỐ
- Bố cục của vật mẫu
- Khung hình chung của vật mẫu
- Khung hình riêng của vật mẫu
- Tỉ lệ của vật mẫu
- Hình vẽ.
- VẼ BÀI VÀ NỘP BÀI VÀO ĐƯỜNG LINK PADLET

- CHUẨN BỊ BÀI HỌC TIẾP THEO:
+ Bài 4. Vẽ tranh: Đề tài Tranh phong cảnh.
+ Đọc trước nội dung sách giáo khoa trang 87, 88, 89.
D?N D�
nguon VI OLET