CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI
BÀI 2
CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI
I. Cấu tạo

NỘI DUNG
II. Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan
(Không dạy - Hướng dẫn giảm tải môn Sinh THCS 2011)
TIẾT 2 - BÀI 2: CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI
I. Cấu tạo


Cơ thể người
Các cơ quan ở phần thân của cơ thể
Quan sát hình 2.1 (tr.8-SGK) và trên màn hình, kết hợp với tự tìm hiểu bản thân, hãy trả lời câu hỏi sau:
Cơ thể người gồm mấy phần? Kể tên các phần đó?
Cơ thể người gồm 3 phần: Đầu – Thân – Chi (tay, chân)
Các cơ quan ở phần thân của cơ thể
Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào?
Cơ hoành
Khoang ngực
Những cơ quan nào nằm trong khoang ngực ?
Tim
Phổi
Khoang bụng
Những cơ quan nào nằm trong khoang bụng?
Dạ dày
Ruột
Gan
Lách (tỳ)
Mật
TIẾT 2 - BÀI 2: CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI
I. Cấu tạo


- Cơ thể người gồm 3 phần: đầu, thân và chi (tay, chân).
- Cơ hoành ngăn cách khoang ngực và khoang bụng.
+ Khoang ngực: tim, phổi
+ Khoang bụng: dạ dày, ruột, gan, mật, lá lách, bóng đái, buồng trứng…
Thế nào là một hệ cơ quan?
Hệ cơ quan bao gồm các cơ quan cùng phối hợp hoạt động thực hiện một chức năng nhất định của cơ thể.
2. Các hệ cơ quan
Hãy dựa vào kiến thức đã được học ở chương trình sinh học 7 hoàn thành bài tập sau:
Bảng 2: Thành phần, chức năng của các hệ cơ quan
Cơ và xương
Vận động, nâng đỡ và bảo vệ cơ thể.
Miệng, ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá
Đường dẫn khí (mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản), phổi
Thận, ống dẫn nước
tiểu và bóng đái, da
Não,tuỷ sống, dây thần
kinh và hạch thần kinh
Tiếp nhận và biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng, hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân
Thực hiện trao đổi khí O2, CO2 giữa cơ thể với môi trường.
Lọc từ máu các chất thải để thải ra ngoài (bài tiết nước tiểu).
Điều hoà, điều khiển hoạt động của các cơ quan trong cơ thể.
Tim và hệ mạch
Vận chuyển chất dinh dưỡng, oxi tới các tế bào, vận chuyển các chất thải, CO2 từ tế bào tới cơ quan bài tiết.

Ngoài các hệ cơ quan trên trong cơ thể còn có các hệ cơ quan nào?
Câu 1. Khoang ngực và khoang bụng được ngăn cách bởi
A. Cơ ngực
B. Cơ ngực bụng
C. Cơ hoành
D. Cơ ngực và cơ bụng
Câu 2. Khoang ngực chứa các cơ quan:
A. Tim và phổi
B. Ruột, gan, tim và phổi
C. Dạ dày, ruột và gan
D. Dạ dày và ruột
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 3. Khoang bụng chứa các cơ quan:
A. tim và phổi
B. dạ dày, ruột, gan, tụy, hệ bài tiết và hệ sinh dục
C. hệ bài tiết và hệ sinh dục
D. Cả A, B và C
DẶN DÒ :
Trả lời câu hỏi 1 SGK Tr 10
Chuẩn bị bài 3: “Tế bào”
+ Nghiên cứu trước phần lệnh hình SGK Tr 12
nguon VI OLET