BÀI 2: CON LẮC LÒ XO
CON LẮC LÒ XO
Các dạng lò xo
Năng lượng CLLX
I. CON LẮC LÒ XO
I. CON LẮC LÒ XO
1/ Định nghĩa:
Con lắc lò xo gồm một vật nặng có khối lượng m gắn vào một đầu của lò xo có độ cứng k, đầu còn lại của lò xo cố định.
2/ Con lắc lò xo nằm ngang:
Phương trình li độ
*) Lực đàn hồi
*) Chiều dài:
3/ Con lắc lò xo thẳng đứng:
*) Tại VTCB
F dh = P
3/ Con lắc lò xo thẳng đứng:
*) CT chiều dài:
3/ Con lắc lò xo thẳng đứng:
*) CT độ lớn lực đàn hồi
3/ Con lắc lò xo thẳng đứng:
*) CT độ lớn lực đàn hồi
II. NĂNG LƯỢNG CON LẮC LÒ XO
1/ Động năng:
 Hạ bậc ta được:
II. NĂNG LƯỢNG CON LẮC LÒ XO
2/ Thế năng:
 Hạ bậc ta được:
II. NĂNG LƯỢNG CON LẮC LÒ XO
2/ Cơ năng:
II. NĂNG LƯỢNG CON LẮC LÒ XO
nguon VI OLET