HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
HÀNG HÓA
a) Hàng hóa là gì ?
Hàng hóa xuất hiện như thế nào ?
Tôi chỉ trồng ngô nên có thừa ngô nhưng thiếu gạo và những thứ khác
Lúa tốt quá ! Tôi sẽ có rất nhiều gạo , nhưng cũng thiếu ngô và nhiều thứ khác
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
HÀNG HÓA
a) Hàng hóa là gì ?
- Trao đổi hàng hóa là hệ quả tất yếu khi nền sản xuất chuyển từ SX tự cấp tự túc sang SX chuyên môn hóa .
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
HÀNG HÓA
a) Hàng hóa là gì ?
Khi nào một vật phẩm bất kì trở thành hàng hóa ?
Định nghĩa : HH là sản phẩm lao động của con người có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua – bán
Như vậy điều kiện để một vật phẩm bất kì có thể trở thành hàng hóa là phải được trao đổi mua bán
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
HÀNG HÓA
b) Hai thuộc tính của HH
Hàng hóa dưới đây được dùng làm gì ?
Định nghĩa : Giá trị sử dụng là công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người ( Là một phạm trù vĩnh viễn )
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
HÀNG HÓA
b) Hai thuộc tính của HH
So sánh giá trị trao đổi của 2 loại hàng hóa trên ?
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
HÀNG HÓA
b) Hai thuộc tính của HH
Đinh nghĩa về giá trị của HH: là quan hệ về số lượng , hay tỷ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau .
Tỷ lệ trao đổi này là tùy ý hay dựa trên căn cứ nào ?
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
HÀNG HÓA
b) Hai thuộc tính của HH
1m vải = 5 kg thóc . Vải và thóc là 2 HH có giá trị sử dụng khác nhau có thể trao đổi được với nhau là vì chúng có cơ sở chung giống nhau đều là sản phẩm của lao động . Giả định để làm ra 1m vải nhữn người thợ dệt mất 2 giờ lao động : Để SX 5 kg thóc những người nông dân cũng mất 2 giờ lao động . Trao đổi 1m vải lấy 5 kg thóc chẳng qua là trao đổi 2 giờ lao động SX vải với 2 giờ lao động SX thóc .
Đây chính là căn cứ để xác định tỷ lệ trao đổi .
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
HÀNG HÓA
b) Hai thuộc tính của HH
Như vậy , giá trị của HH được tạo bởi thời gian lao động XH của người sản xuất kết tinh trong HH . Giá trị của HH là cơ sở của giá trị trao đổi .
Thời gian lao động XH là thời gian cần thiết của bất cứ lao động nào trong SX . TGLDXHCT được xác định bằng cường độ LĐ , mức độ thành thạo , trình độ kĩ thuật TB so với hoàn cảnh XH cụ thể .
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
HÀNG HÓA
b) Hai thuộc tính của HH
Chúng ta thấy thời gian để mỗi người tạo ra một đơn vị sản phẩm là khác nhau . Nó được gọi là thời gian LĐ cá biệt .
Khi cộng tổng sản phẩm chia tổng thờ gian của tất cả các nhà sản xuất chúng ta có thời gian lao động XH cần thiết để tạo ra một sản phẩm HH.
Tóm lại mọi hàng hóa đều có 2 thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
2. TIỀN TỆ
a) Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ
Nam thổ dân dùng giò Đà Điểu đổi lấy Táo ( Vậy với nam thổ dân giò Đà Điểu là tiền và táo là hàng hóa .
Nữ thổ dân dùng Táo đổi lấy giò Đà Điểu . Vậy với nữ thổ dân Táo là tiền và giò Đà Điểu là hàng hóa
Tiền tệ xuất hiện cùng sự xuất hiện của hàng hóa và trao đổi hàng hóa
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
2. TIỀN TỆ
a) Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ
Bản chất của tiền tệ chính là một loại hàng hóa được dùng để trao đổi với nhiều loại hàng hóa khác .
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
2. TIỀN TỆ
b) Chức năng của tiền tệ
* Là thước đo giá trị của hàng hóa
Cho biết nội dung của bức hình trên
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
2. TIỀN TỆ
b) Chức năng của tiền tệ
Hình bên cho thấy : Giá trị của mỗi loại hàng hóa được tính bằng tiền : Cuốn sách có giá trị bằng 4000 đồng , Giá trị của chiếc chảo tương đương với 274k ….
Là thước đo giá trị của hàng hóa :
Tiền tệ được dùng để đo lường và biểu thị giá trị của mọi hàng hóa .
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
2. TIỀN TỆ
b) Chức năng của tiền tệ
* Là phương tiện lưu thông ( trao đổi )
Mình đang cần
Nhà mình đang có
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
2. TIỀN TỆ
b) Chức năng của tiền tệ
* Là phương tiện lưu thông ( trao đổi )
BÁN = TIỀN = MUA
( H - T - H )
Việc trao đổi hàng hóa luôn diễn ra theo công thức H – T – H’. Là quá trình chủ thể kinh tế bán hàng lấy tiền và dùng tiền đó mua hàng khác .
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
2. TIỀN TỆ
b) Chức năng của tiền tệ
* Là phương tiện cất trữ
Nên chọn loại tiền nào để cất trữ ? Vì sao ?
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
2. TIỀN TỆ
b) Chức năng của tiền tệ
* Là phương tiện cất trữ
Không phải loại tiền tệ nào cũng phù hợp với việc cất trữ giá trị
Tiền đi vào cất trữ phải thỏa mãn điều kiện là phải tách khỏi lưu thông
Loại tiền thường được sử dụng cất trữ là vàng hoặc những của cải bằng vàng .
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
2. TIỀN TỆ
b) Chức năng của tiền tệ
* Là phương tiện thanh toán
Tiền là phương tiện thanh toán khi nó được dùng chi trả sau giao dịch
Việc này có tác dụng thức đẩy quá trình trao đổi hàng hóa diễn ra nhanh hơn
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
2. TIỀN TỆ
b) Chức năng của tiền tệ
* Tiền tệ quốc tế
Khi trao đổi vượt qua biên giới quốc gia thì tiền thực hiện chức năng tiền tệ quốc tế .
Thực hiện chức năng này nghĩa là tiền là phương tiện chuyển của cải từ nước này sang nước khác . Do vậy , loại tiền được sử dụng thường là vàng hoặc những đồng tiền được thế giới công nhận
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
3. THỊ TRƯỜNG
a) Khái niệm thị trường
Thị trường là lĩnh vực trao đổi , mua bá mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa , dịch vụ
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
3. THỊ TRƯỜNG
a) Khái niệm thị trường
Một số loại thị trường mà em biết ?
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
3. THỊ TRƯỜNG
a) Khái niệm thị trường
Tên gọi của một số loại thị trường :
Chợ , Ngân hàng , đại lí , sàn giao dịch , tiệm , shop , hiệu , cửa hàng , siêu thị …..
Sự giống nhau và khác nhau giưa các loại thị trường này là gì ? Tại sao phải có nhiều loại như vậy ?
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
3. THỊ TRƯỜNG
a) Khái niệm thị trường
Giống nhau : Đều là nơi trao đổi hàng hóa dịch vụ
Khác nhau về cách thức hoạt động và loại hàng hóa , dịch vụ
Ví dụ : Ngân hàng là nơi giao dịch vốn và hoạt động cả tuần trừ chủ nhật . Các sàn giao dichj chứng khoán chỉ giao dịch 5 ngày trong tuần từ 9 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 15 giờ . Sự đa dạng các loại thị trường là do sự phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hóa quyết định .
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
3. THỊ TRƯỜNG
a) Khái niệm thị trường
Hãy cho biết bạn sẽ đến đâu để mua diện thoại thông minh hoặc laptop , sẽ đến đâu để mua áo quần ? Vì sao ?
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
3. THỊ TRƯỜNG
a) Khái niệm thị trường
Tóm lại , thị trường là một lĩnh vực trao đổi được hợp thành bởi 4 yếu tố sau :
Người mua
Ngườ bán
Tiền tệ
Hàng hóa , dịch vụ
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
3. THỊ TRƯỜNG
b) Chức năng của thị trường
Hàng hóa được trao đổi là được thừa nhận về mọi mặt và ngược lại .
* Chức năng thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng của hàng hàng hóa :
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
3. THỊ TRƯỜNG
b) Chức năng của thị trường
* Chức năng thông tin
Chúng ta có thông tin gì từ sản phẩm trên ?
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
3. THỊ TRƯỜNG
b) Chức năng của thị trường
Thị trường cung cấp cho các chủ thể kinh tế đa dạng các nguồn thông tin như : Quy mô cung cầu , giá cả , chất lượng các loại hàng hóa …. Giúp chủ thể kinh tế đưa ra các quyết định kịp thời nhằm thu được lợi ích tối đa
HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
3. THỊ TRƯỜNG
b) Chức năng của thị trường
* Chức năng điều tiết , kích thích sản xuất
Do tác động của giá cả trên thị trường mà nguồn vốn sản xuất sẽ di chuyển từ ngành này qua ngành khác . Những hàng hóa được trao đổi sẽ được sản xuất mở rộng và ngược lại . Qua đó thị trường điều tiết và kích thích sản xuất trong xã hội .
nguon VI OLET