TIẾT 2 - BÀI 2
LIÊM KHIẾT
I. Đặt vấn đề
1. Tìm hiểu các nội dung
Bà Ma-ri Quy-ri
Ông Dương Chấn
Chủ tịch Hồ Chí Minh
I. Đặt vấn đề
1. Tìm hiểu các nội dung
Em có nhận xét gì về việc làm của bà Ma-ri Quy-ri?
Bà Ma-ri Quy-ri
Gửi quy trình chiết xuất ra-đi cho mọi người; biếu một gram ra-đi cho Viện Nghiên cứu.
Kiên quyết từ chối nhận tiền trợ cấp XH của Chính phủ.
Đề nghị sửa lại chứng thư: quà tặng cho phòng thí nghiệm.
Lòng nhân ái, không hám danh…
Lòng tự trọng, tự tin, không tham lam…
LIÊM KHIẾT
I. Đặt vấn đề
1. Tìm hiểu các nội dung
Nêu những việc làm của ông Dương Chấn?
ông Dương Chấn
Tiến cử Vương Mật
Không nhận quà biếu
Không chấp nhận lời nài nỉ của Vương Mật
Sống trong sạch , không tham lam, không toan tính, nhỏ nhen
I. Đặt vấn đề
1. Tìm hiểu các nội dung
Bác Hồ đã khước từ những gì?
Bác Hồ khước từ
Những ngôi nhà đồ sộ
Những bộ quân phục của các thống chế
Những ngôi sao của các đại tướng
Bác sống giản dị, trong sạch, không ham danh lợi, không toan tính nhỏ nhen, ích kỉ.
I. Đặt vấn đề
1. Tìm hiểu các nội dung
Điểm chung của ba nhân vật
Không vụ lợi, không tham lam, không hám danh, không đòi hỏi điều kiện vật chất nào, có trách nhiệm
Liêm khiết
II. Nội dung bài học
1. Khái niệm
Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh lợi, không bận tâm về những tính toán nhỏ nhen, ích kỉ.
II. Nội dung bài học
2. Biểu hiện
Người sống liêm khiết luôn chấp hành đúng pháp luật về sử dụng tiền bạc, tài sản của nhà nước và của tập thể.
Không tham lam; không tham ô tiền bạc, tài sản chung;
Không nhận hối lộ; không sử dụng tiền bạc, tài sản chung vào mục đích cá nhân;
Không lợi dụng chức, quyền để mưu lợi cho bản thân.

II. Nội dung bài học
2. Biểu hiện
Đối với học sinh liêm khiết được thể hiện như thế nào?
Liêm khiết:
- Trung thực trong học tập….
- Không chạy điểm…
- Biết phấn đấu trong học tập, có ý thức xây dựng tập thể tốt để có môi trường học tập tốt.
- Đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè…
II. Nội dung bài học
3. Biểu hiện trái với liêm khiết
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân để kiếm lợi riêng cho mình;
- Tư túi quỹ chung của tập thể;
- Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích;
- Chỉ làm việc gì khi thấy có lợi cho bản thân;
- Dùng tiền học, quà cáp biếu xén nhằm đạt được mục đích của mình.

II. Nội dung bài học
4. Ý nghĩa
- Làm cho con người sống thanh thản, sống có trách nhiệm.
- Nhận được sự quý trọng, tin cậy.
- Làm cho xã hội trong sạch,tốt đẹp hơn.
III. Luyện tập
1. Tìm ca dao. Tục ngữ, danh ngôn nói về chủ đề liêm khiết
1. Đói cho sạch,
rách cho thơm
2. Cần,kiệm,
liêm, chính,
3. Cây ngay
bóng thẳng,
4. Áo rách
cốt cách
chí công, vô tư
cây cong
bóng vẹo
người thương
nguon VI OLET