BÀI 2: LIÊM KHIẾT
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
- Hs tự đọc
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
? Em hiểu thế nào là liêm khiết?
1. Liêm khiết
- Là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch không hám danh, hám lợi, không bận tâm với những toan tính nhỏ nhen ích kỷ.
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Liêm khiết
2. Biểu hiện
- Không tham lam; không tham ô tiền bạc, tài sản chung; không nhận hối lộ; không sử dụng tiền bạc, tài sản chung vào mục đích cá nhân; không lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho bản thân.
Em hãy cho biết
biểu hiện của liêm khiết
trong cuộc sống?
- Theo em đối với học sinh liêm khiết được thể hiện như thế nào?
Liêm khiết:
- Trung thực trong học tập….
- Không chạy điểm…
- Biết phấn đấu trong học tập, có ý thức xây dựng tập thể tốt để có môi trường học tập tốt.
- Đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè…
3. Đối với học sinh
Em hãy cho biết biểu hiện trái với liêm khiết là gì?
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân để kiếm lợi riêng cho mình;
- Tư túi quỹ chung của tập thể;
- Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích;
- Chỉ làm việc gì khi thấy có lợi cho bản thân;
- Dùng tiền học, quà cáp biếu xén nhằm đạt được mục đích của mình.
II. Nội dung bài học
4. Ý nghĩa
- Làm cho con người sống thanh thản, sống có trách nhiệm.
- Nhận được sự quý trọng, tin cậy.
- Làm cho xã hội trong sạch,tốt đẹp hơn.
ý nghĩa của đức tính liêm khiết?
5. Cách rèn luyện
- Đồng tình ủng hộ, quý trọng người liêm khiết
- Phê phán hành vi thiếu liêm khiết
- Thường xuyên rèn luyện để có thói quen sống liêm khiết.
Là học sinh em rèn luyện tính liêm khiết như thế nào?
Luyện tập tính liêm khiết
+Bài tập 1 :
- Những hành vi nào sau đây thể hiện “Liêm khiết”?
- Những hành vi nào sau đây là “ không Liêm khiết “Vì sao?
a) Luôn mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lực của mình.
g) Tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định một việc gì.
e) Chỉ làm những việc khi thấy có lợi cho mình.
d) Sẳn sàng dùng tiền bạc, quà cáp biếu xén nhằm đạt được mục đích của mình.
b) Làm bất kỳ việc gì để đạt đươc mục đích.
c) Luôn kiên trì phấn đấu vươn lên để đạt kết quả cao trong công việc.
Kết quả:
Vì :
toan tính nhỏ nhen,ích kỷ.
- Liêm khiết: a, c, đ, g
đ) Sẵn sàng giúp đỡ người khác gặp khó khăn
- không Liêm khiết: b- d - e
+Bài tập 2 :Em tán thành hay không tán thành với những việc làm nào? Vì sao?
a) Bạn B. đến xin cô giáo nâng điểm thi cho mình.
b) Sắp có đợt tuyển người vào làm việc ở cơ quan do ông Lâm làm giám đốc. Ai mang quà cáp đến biếu, ông Lâm đều không nhận.
c) Cán bộ kiểm lâm vì nghèo đã chặt một số cây lấy gỗ để bán.
d) Nhân viên phục vụ phòng ở khách sạn nhặt được ví tiền của khách để quên, đã mang trả lại cho khách.
*Tán thành
* Không tán thành
b - d
a - c
Sống trong sạch, không tham lam .
Tham lam , vụ lợi trước mắt .
6. Tìm ca dao. Tục ngữ, danh ngôn nói về chủ đề liêm khiết
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học bài theo câu hỏi SGK
Chuẩn bị bài 3. TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC
+ Trả lời các câu hỏi và bài tập SGK
nguon VI OLET