TÌM HIỂU VỀ TỔ CHỨC HIỆP ƯỚC VÁC-SA-VA
*Sự ra đời của hiệp ước
- Ngày 14 tháng 5 năm 1955, Liên Xô cùng bảy quốc gia vệ tinh của nó ở châu Âu đã ký một hiệp ước thành lập Khối Warszawa (Vác-sa-va), một tổ chức phòng thủ chung đưa Liên Xô trở thành chỉ huy lực lượng vũ trang của các nước thành viên.
Khối Vác-sa-va được đặt tên theo nơi hiệp ước được ký là Vác-sa-va, Ba Lan

.
*Thành Viên Hiệp Ước:
-Gồm các nước thành viên là Liên Xô, Albania, Ba Lan, Romania, Hungary, Đông Đức, Tiệp Khắc, và Bulgaria. 
*Hiệp ước kêu gọi các quốc gia thành viên cùng bảo vệ bất cứ thành viên nào bị một lực lượng bên ngoài tấn công và thiết lập một khối quân sự thống nhất dưới sự chỉ huy của Nguyên soái Liên Xô. Lời dẫn nhập hiệp ước thành lập Khối Vác-sa-va đã chỉ ra lý do tồn tại của nó.
Mục Tiêu Hoạt Động Của Tổ Chức
-Tổ chức Hiệp ước Vácsava của các nước XHCN châu Âu ra đời năm 1955 nhằm thực hiện mục tiêu thành lập một liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị giữa các nước XHCN châu Âu.thành lập liên minh văn hoá, khoa học - kĩ thuật giữa Liên Xô và các nước XHCN châu Âu.chống lại tham vọng của Mĩ muốn thiết lập trật tự thế giới "đơn cực“,ủng hộ Liên Xô, chống lại sự đối địch của các nước phương Tây.


c.
.
.
CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG KHUNG TRÒ CHUYỆN
.
nguon VI OLET