BÀI 2:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ CÂY ĂN QUẢ
(Tiếp theo)
Nguyễn Trường Chinh. THCSTT Mỹ Thọ
BÀI 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂY ĂN QUẢ (TT)
III. KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĂN QUẢ
1. Giống cây:
Chuối, mít, xoài, vú sữa, khóm…
Cam, quýt, bưởi, nhãn, vải…
Lê, đào, dâu tây, nho…
Hãy hoàn thành bảng về các nhóm cây ăn quả
BÀI 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂY ĂN QUẢ (TT)
III. KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĂN QUẢ
1. Giống cây: Cây ăn quả nhiệt đới, á nhiệt đới và ôn đới.
Cây ăn quả nhiệt đới
Cây ăn quả á nhiệt đới
Cây ăn quả ôn đới
BÀI 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂY ĂN QUẢ (TT)
III. KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĂN QUẢ
1. Giống cây: Cây ăn quả nhiệt đới, á nhiệt đới và ôn đới.
2. Nhân giống:
Muốn nhân giống cây ăn quả, ta sử dụng phương pháp nào ?
III. KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĂN QUẢ :
2. Nhân giống:
- Nhân giống vô tính : Giâm cành, chiết, ghép, tách chồi, nuôi cấy mô.
- Nhân giống hữu tính : gieo hạt.
BÀI 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂY ĂN QUẢ
III. KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĂN QUẢ :
1. Giống cây:
2. Nhân giống:
Nhân giống hữu tính : gieo hạt.
Nhân giống vô tính : Giâm cành, chiết, ghép
BÀI 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂY ĂN QUẢ
NUÔI CẤY MÔ
TÁCH CHỒI
Các phương pháp nhân giống vô tính khác
Miền Bắc
III. KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĂN QUẢ
3. Trồng cây ăn quả:
a) Thời vụ:
Trồng cây vào những thời vụ nào ?
- Vụ Xuân: tháng 2 – tháng 4
- Vụ Thu: tháng 8 – tháng 10
Miền Nam
Đầu mùa mưa : tháng 4 – tháng 5
BÀI 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂY ĂN QUẢ
III. KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĂN QUẢ
3. Trồng cây ăn quả:
a) Thời vụ:
BÀI 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂY ĂN QUẢ
b) Khoảng cách trồng:
Trồng cây ăn quả với khoảng cách nào là hợp lí ?
Tùy theo từng loại đất và từng loại cây ăn quả
III. KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĂN QUẢ
a) Thời vụ:
b) Khoảng cách trồng:
c) Đào hố, bón phân lót:
Kích thước hố trồng cây ăn quả như thế nào là hợp lí ?
- Trước khi trồng 1 tháng .
- Kích thước hố tùy từng loại cây.
Tại sao khi đào hố ta phải để để riêng lớp đất mặt và lớp đất dưới đáy hố?
- Trộn lớp đất mặt với phân bón rồi cho vào hố và lấp đất.
BÀI 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂY ĂN QUẢ
3. Trồng cây ăn quả:
III. KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĂN QUẢ
d) Trồng cây:
Theo em cây ăn quả được trồng theo quy trình nào ? Hãy sắp xếp theo thứ tự hợp lí?
1. Bóc vỏ bầu
2. Tưới nước
3. Đào hố
4. Lấp đất
5. Đặt cây vào hố
Đào hố trồng -> Bóc vỏ bầu -> Đặt cây vào hố -> Lấp đất -> Tưới nước.
BÀI 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂY ĂN QUẢ
3. Trồng cây ăn quả:
III. KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĂN QUẢ
1. Giống cây:
2. Nhân giống:
3. Trồng cây ăn quả:
BÀI 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂY ĂN QUẢ
4. Chăm sóc:
4. Chăm sóc:
Tạo hình sửa cành
Chăm sóc cây ăn quả bao gồm các công việc nào ?
Làm cỏ, vun xới
Bón phân thúc
Tưới nước
Phòng trừ sâu, bệnh
Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng
III. KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĂN QUẢ
BÀI 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂY ĂN QUẢ
4. Chăm sóc:
a. Làm cỏ, vun xới: diệt cỏ dại, mất nơi ân nấp sâu bọ, giúp đất tơi xốp.
b. Bón phân thúc: lúc cây chuẫn bị ra hoa tạo quả và sau khi thu hoạch.
c. Tưới nước: giúp cây hút chất dinh dưỡng dễ dàng, giúp vân chuyển chất dinh dưỡng cho cây.
d. Tạo hình sửa cành: tạo tư thế cây dứng thẳng, cành phân bố dều, loại bỏ cành sâu cành yếu.
e. Phòng trừ sâu, bệnh: bằng các biện pháp: IBM,kỉ thuật canh tác,sinh học, thuốc hoá học.
Việc chăm sóc cây gồm những khâu nào?
g. sử dụng chất diều hoà sinh trưởng: giúp tỉ lệ đậu quả cao, trái to màu sắc đẹp.
IV. THU HOẠCH, BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN
1. Thu hoạch:
Cần thu hoạch đúng độ chín, nhẹ nhàng, thu hoạch lúc trời mát.
- Khi thu hoạch quả cần chú ý gì?
BÀI 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂY ĂN QUẢ
2. Bảo quản :
Ướp lạnh, xử lí bằng hóa chất, chiếu tia phóng xạ, đưa vào kho lạnh.

3. Chế biến :
Tùy theo từng loại quả
Đóng hộp, làm mứt, chế bánh kẹo các loại, Sirô, nước ép.
3. Chế biến :
Đóng hộp,sấy khô, làm mứt làm bánh kẹo các loại

nguon VI OLET