Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021
Lịch sử
Tiết 4: Nước Âu Lạc

Chương trình
HẠT GẠO
YÊU THƯƠNG
HẠT GẠO YÊU THƯƠNG
Với mỗi câu trả lời đúng, các em sẽ giúp nhóm từ thiện gửi đến 3
bao gạo cho người dân lao động đang gặp khó khăn trong mùa dịch.
1
2
3
4
5
Chương trình
HẠT GẠO
YÊU THƯƠNG
Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì?
A. Việt Nam
B. Lạc Việt
C. Văn Lang
D. Âu Lạc
C đúng
Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào?
A. Năm 700 TCN
B. Khoảng năm 700 SCN
D. Khoảng năm 700 TCN
C. Khoảng năm 70 TCN
D đúng
Nước Văn Lang có vua nào?
A. Vua Lý Thái Tổ
C. Vua Đinh Tiên Hoàng
B. Vua Hùng
D. Vua Lê Thái Tổ
B đúng
Sơ đồ bộ máy nhà nước nào là đúng nhất của nước Văn Lang?
A. Vua -> Lạc hầu -> Lạc tướng -> Lạc dân -> Nô tì
B. Vua -> Lạc hầu -> Lạc tướng -> Dân thường -> Nô tì
C. Vua -> Lạc hầu, lạc tướng -> Lạc dân -> Nô tì
C đúng
Đâu không phải là phong tục, tập quán của người Lạc Việt dưới thời Văn Lang?
A. Ăn trầu
B. Búi tóc
D. Không nhuộm răng đen
C. Đeo hoa tai
D đúng
Các cháu giỏi lắm.
Cảm ơn các cháu!

Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021
Lịch sử
Tiết 4: Nước Âu Lạc

2. Sự ra đời của nước Âu Lạc.
3. Thành tựu đặc sắc của người dân nước Âu Lạc.
4. Nước Âu Lạc và cuộc xâm lược của Triệu Đà.
1. Cuộc sống của người Lạc Việt và Âu Việt.
Nội dung
Cuộc sống của người Lạc Việt và Âu Việt.
Hoạt động 1
Em hãy đọc thầm nội dung phần chữ nhỏ ở (SGK/ trang 15)
để trả lời các câu hỏi:
Ở vùng núi phía Bắc nước Văn Lang, bên cạnh người Lạc Việt, còn có người Âu Việt. Họ cũng biết chế tạo đồ đồng thau, trồng lúa, chăn nuôi, đánh cá và có những tục lệ giống người Lạc Việt. Dân Lạc Việt và Âu Việt sống hoà hợp với nhau.
1. Người Âu Việt sống ở đâu?
- Cuộc sống của người Âu Việt và người Lạc Việt có nhiều điểm tương đồng với nhau. Họ đều biết chế tạo đồ đồng, đều biết rèn sắt, đều trồng lúa và chăn nuôi, tục lệ có nhiều điểm giống nhau.
2. Đời sống của người Âu Việt và người Lạc Việt có những điểm giống và khác nhau gì?
- Người Âu Việt sống ở mạn Tây Bắc của nước Văn Lang.
3. Người dân Âu Việt và Lạc Việt sống với nhau như thế nào?
- Người Âu Việt và Lạc Việt sống hoà hợp với nhau.
Người Âu Việt sống ở mạn Tây Bắc của nước Văn Lang, cuộc sống của họ có nhiều nét tương đồng với cuộc sống của người Lạc Việt. Người Âu Việt và người Lạc Việt sống hòa hợp với nhau.
Kết luận
Sự ra đời của nước Âu Lạc.
Hoạt động 2
Em hãy đọc thầm nội dung “Từ năm 218 TCN” đến ngày nay ở (SGK/ trang 15) để trả lời câu hỏi:
Năm 218 TCN, quân Tần (ở Trung Quốc ngày nay) tràn xuống xâm lược các nước phương Nam. Thục Phán đã lãnh đạo người Âu Việt và người Lạc Việt đánh lui giặc ngoại xâm rồi sau đó dựng nước Âu Lạc, tự xưng là An Dương Vương. Kinh đô được dời xuống vùng Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội, ngày nay).
→ Vì họ có chung một kẻ thù ngoại xâm.
→ Thục Phán
An Dương Vương.
→ Nước Âu Lạc.
→ Đóng đô ở Đông Anh,
Hà Nội (ngày nay)
Phú Thọ
Cổ Loa
Em hãy so sánh sự khác nhau về nơi đóng đô của nước Văn Lang và nước Âu Lạc?
Nước Văn Lang đóng đô ở Phong Châu là vùng rừng núi, còn nước Âu Lạc đóng đô ở vùng đồng bằng.
1. Nhà nước tiếp nối sau nhà nước Văn Lang là nhà nước nào?
→ Nhà nước tiếp nối sau nhà nước Văn Lang là nhà nước Âu Lạc.
2. Nhà nước này ra đời vào thời gian nào?
→ Nhà nước này ra đời vào cuối thế kỉ thứ III TCN.
Người Âu Việt và người Lạc Việt sống gần nhau lại có nhiều điểm tương đồng. Cuối TK III TCN, trước yêu cầu chống giặc ngoại xâm họ đã liên kết với nhau. Dưới sự lãnh đạo của Thục Phán, họ đã chiến thắng quân xâm lược Tần và lập ra một nước chung là nước Âu Lạc. Nước Âu Lạc là sự tiếp nối của nhà nước Văn Lang.
Kết luận
Cuộc sống và những thành tựu đặc sắc
của người Âu Lạc.
Hoạt động 3
Công việc chính của người Âu Lạc là gì?
Những thành tựu nổi bật của người dân Âu Lạc là gì ?
=> Trồng lúa, chăn nuôi.
=> Biết chế tạo và sử dụng các dụng cụ bằng đồng và sắt.
=> Chế tạo được loại nỏ bắn được nhiều mũi tên(gọi là nỏ thần)
=> Xây được thành Cổ Loa kiên cố.
Thành Cổ Loa
SƠ ĐỒ KHU THÀNH CỔ LOA
Vòng thành ngoại
Vòng thành trung
Vòng thành nội
Em có nhận xét gì về Thành Cổ Loa của nước Âu Lạc vào thế kỉ III - II TCN?
=>Thành là công trình lao động sáng tạo có qui mô lớn nhất của Âu Lạc.
=>Thành vừa là kinh đô vừa là thành quân sự bảo vệ an ninh quốc gia .
(Dân số Âu Lạc chỉ có khoảng 1 triệu người, đắp được 3 vòng thành đó là một kì công )
DAO GĂM, KIẾM
MŨI GIÁO
VŨ KHÍ CỔ LOA
HÀNG VẠN MŨI TÊN ĐỒNG ĐƯỢC TÌM THẤY Ở PHÍA NAM THÀNH CỔ LOA ( CẦU VỰC )
CẦU VỰC
Dao găm, gương đồng
Mũi tên đồng
Lẫy nỏ Thành Cổ Loa
LẪY NỎ CỔ LOA
Em hãy nêu tác dụng của thành Cổ Loa và nỏ thần.
Thành Cổ Loa là nơi có thể tấn công và phòng thủ, vừa là căn cứ của bộ binh, vừa là căn cứ của thuỷ binh. Thành lại phù hợp với việc sử dụng cung nỏ, nhất là loại nỏ bắn được nhiều mũi tên một lần mà người Âu Lạc chế tạo được.
Điền dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng: Những thành tựu đặc sắc của người dân Âu Lạc
X
X
X
Nhuộm răng đen, ăn trầu, búi tóc.
Rèn được lưỡi cày đồng.
Chế tạo được loại nỏ thần bắn được nhiều mũi tên.
Xây thành Cổ Loa.
Người Âu Lạc đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống, trong đó thành tựu rực rỡ nhất là về sự phát triển quân sự thể hiện ở việc bố trí thành Cổ Loa và chế tạo nỏ bắn được nhiều mũi tên một lần.
Kết luận
Nước Âu Lạc và
cuộc xâm lược của Triệu Đà.
Hoạt động 4
- Dựa vào SGK, em hãy kể lại cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của Triệu Đà của người dân Âu Lạc.
- Vì sao cuộc xâm lược của quân Triệu Đà lại thất bại?
- Vì sao năm 179 TCN, nước Âu Lạc lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc?
Vì sao cuộc xâm lược của quân Triệu Đà lại thất bại ?
Vì sao năm 179 TCN, nước Âu Lạc lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc ?
=> Do người Âu Lạc đoàn kết, có tướng chỉ huy giỏi, vũ khí tốt, thành lũy kiên cố.
Nguyên nhân nào dẫn đến việc người dân Âu Lạc mất nước vào tay giặc phương Bắc?
Nguyên nhân thất bại của An Dương Vương:
- Do chủ quan nên mắc mưu của kẻ thù.
- Nội bộ chia rẽ, nhân dân không ủng hộ.
Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho con cháu đời sau bài học gì?
Bài học kinh nghiệm:
- Phải luôn cảnh giác với kẻ thù.
- Phải xây dựng khối đoàn kết của dân tộc, dựa vào sức mạnh của toàn dân để đánh giặc.
Đền thờ An Dương Vương
Ghi nhớ
Cuối thế kỉ III TCN, nước Âu Lạc tiếp nối nước Văn Lang. Nông nghiệp tiếp tục được phát triển. Kĩ thuật chế tạo ra nỏ bắn được nhiều mũi tên và việc xây dựng thành Cổ Loa là những thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc.
Năm 179 TCN, quân Triệu Đà đã chiếm được Âu Lạc.
1/ Ai là người có công hợp nhất đất nước của người
Lạc Việt và người Âu Việt ?
……………………………………………..
Thục Phán An Dương Vương
2/ Nhà nước của người Lạc Việt và người Âu Việt có
tên gì, đóng đô ở đâu ?
Nước………………………
Đóng đô…………………..…………………………..
Âu Lạc
Đông Anh, Hà Nội ngày nay
3/ Năm …………………,Triệu Đà đã chiếm được Âu Lạc
179 TCN
1. Xem lại nội dung bài “Nước Âu Lạc”.
Định hướng bài sau
2. Học ghi nhớ bài.
3. Chuẩn bị bài: Nước ta dưới ách đô hộ của triều đại phong kiến phương Bắc.
Chào tạm biệt các em!
CỔ LOA
NAM VIỆT
ÂU LẠC
Nhà Triệu thống trị