Bài 2. Siêng năng, kiên trì

Đăng ngày 10/24/2017 7:24:34 AM | Thể loại: GDCD 6 | Chia sẽ bởi: Huyen An Thi | Lần tải: 9 | Lần xem: 6 | Page: 13 | Kích thước: 0.68 M | Loại file: ppt

  • Bài 2. Siêng năng, kiên trì - 1
  • Bài 2. Siêng năng, kiên trì - 2
  • Bài 2. Siêng năng, kiên trì - 3
  • Bài 2. Siêng năng, kiên trì - 4
  • Bài 2. Siêng năng, kiên trì - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

VỀ DỰ GIỜ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
LỚP 6B
CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ GIÁO
KIỂM TRA BÀI CŨ
2. Bản thân em đã làm những gì để tự chăm sóc và rèn luyện thân thể?
1. Em hãy cho biết tại sao nói : “Sức khỏe quý hơn vàng”?

TIẾT 2 - BÀI 2: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ (Tiết 1)
1.Tìm hiểu truyện “Bác Hồ tự học ngoại ngữ”
* Khái niệm:
Siêng năng:


- Kiên trì:

TIẾT 2 - BÀI 2: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ (Tiết 1)
1.Tìm hiểu truyện “Bác Hồ tự học ngoại ngữ”
* Khái niệm:
- Siêng năng là sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn.
- Kiên trì là sự quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn, gian khổ.

TIẾT 2 - BÀI 2: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ (Tiết 1)
1.Tìm hiểu truyện “Bác Hồ tự học ngoại ngữ”
* Khái niệm:
- Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn.
- Kiên trì là sự quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn, gian khổ.
2. Tìm hiểu biểu hiện


CÂU HỎI THẢO LUẬN 3 phút
Nhóm 1, 2, 3 : Tìm những biểu hiện siêng năng, kiên trì trong học tập, trong lao động, trong cuộc sống hằng ngày?
Nhóm 4, 5, 6: Tìm những biểu hiện trái với siêng năng, kiên trì?
+ Lười biếng
+ Cẩu thả
+ Nản chí, nản lòng.
+ Ngại khó, ngại khổ.
+ Dựa dẫm, trông chờ, ỷ lại…
……………………………………
+ Học tập, làm việc không đợi ai đôn đốc, nhắc nhở.
+ Quyết tâm hoàn thành công việc được giao.
+ Không bỏ dở công việc.
+ Không ngại khó, ngại khổ.
+ Không dựa dẫm, ỷ lại.
+ Thường xuyên tập TDTT
+ Kiên quyết đấu trang chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường………………………..

TIẾT 2 - BÀI 2: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ (Tiết 1)
1.Tìm hiểu truyện “Bác Hồ tự học ngoại ngữ”
* Khái niệm:
- Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn.
- Kiên trì là sự quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn, gian khổ.
2. Tìm hiểu biểu hiện
- Cần siêng năng, kiên trì ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi lĩnh vực.
3. Luyện tập
Bài tập a.
Bài tập: Tìm các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, danh ngôn nói lên tính siêng năng, kiên trì ?
- Bác Hồ nói:
Người siêng năng thì mau tiến bộ.
Cả nhà siêng năng thì chắc no ấm.
Cả làng siêng năng thì làng phồn thịnh.
Cả nước siêng năng thì nước mạnh giàu.
- Tay là hàm nhai.
- Siêng làm thì có, siêng học thì hay.
- Miệng nói tay làm.
- Có công mài sắt, có ngày nên kim .
- Kiến tha lâu cũng đầy tổ
- Cần cù bù thông minh.
- Nước chảy đá mòn.
- Mưa dầm, thấm lâu.
- Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.
Bài tập: Tìm các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, danh ngôn nói lên tính siêng năng, kiên trì ?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Về học nội dung bài học
- Sưu tầm các danh nhân, ca dao, tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì.
- Xem trước phần nội dung bài học còn lại để giờ sau học tiếp.
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI