BÀI 2
VẼ THEO MẪU
LỌ HOA VÀ QUẢ
TĨNH VẬT
(Tiết 1- Vẽ hình)
Học sinh tự chuẩn bị cho tiết học hôm nay:
+ Mẫu vật (lọ, hoa, quả ) có sẵn ở nhà
+ Chì, giấy A4, gôm…
I. Quan sát, nhận xét:
- Đặc điểm mẫu vật
- So sánh tỉ lệ các mẫu vật với nhau
- Bố cục (vị trí của các mẫu vật).
I. Quan sát nhận xét:
- Bố cục (vị trí của các mẫu vật).
I. Quan sát nhận xét:
I. Quan sát nhận xét:
I. Quan sát- nhận xét:
II. Cách vẽ :
- Phác khung hình (chung, riêng)
- Phác nét chính
- Vẽ chi tiết (đi sâu vào đặc điểm mẫu)
* Lưu ý: nét vẽ cần có đậm nhạt để bài vẽ sinh động, tạo không gian.
I. Quan sát nhận xét:
- Đặc điểm mẫu vật
- So sánh tỉ lệ các mẫu vật với nhau
- Bố cục (vị trí của các mẫu vật).
II. Cách vẽ :
- Phác khung hình (chung, riêng) của vật mẫu
- Phác các nét chính
- Vẽ chi tiết (đi sâu vào đặc điểm mẫu)
* Lưu ý: nét vẽ cần có đậm nhạt để bài vẽ sinh động, tạo không gian.
III. Thực hành
- Vẽ tĩnh vật: Lọ hoa và quả (vẽ hình)
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Sưu tầm tranh ảnh, bài viết tìm hiểu về họa tiết dân tộc qua kênh thông tin từ mạng internet.
- Đọc trước và tìm hiểu cách vẽ tĩnh vật màu:
+ Chuẩn bị mẫu vật lọ, hoa, quả (giống tiết 1)
+ Bài vẽ hình với mẫu ở tiết 1
+ Chì, màu vẽ (em có sẵn)…
nguon VI OLET