Phân môn: Lịch sử Lớp: 5
Bài: Bến Tre Đồng khởi PPCT: 22
Giáo viên: Võ Thị Bích Thảo

Chào mừng các thầy cô về dự giờ lớp 5.8

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Thuận An
Trường Tiểu học Bình Chuẩn
Thứ bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2015

Lịch sử
Bến Tre Đồng khởi
Bến Tre
Thứ bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2015

Lịch sử
Bến Tre Đồng khởi
I. Nguyên nhân bùng nổ phong trào “Đồng khởi”
II. Phong trào Đồng khởi của nhân dân tỉnh Bến Tre
III. Ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre
Thứ bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2015

Lịch sử
Bến Tre Đồng khởi
I. Nguyên nhân bùng nổ phong trào “Đồng khởi”
Đọc SGK từ Trước sự tàn sát của Mĩ – Diệm… đến …là nơi diễn ra “Đồng khởi” mạnh mẽ nhất.
- Do sự tàn sát dã man của chính quyền Mĩ Diệm.
- Phong trào bùng nổ từ cuối năm 1959 đầu năm 1960, mạnh mẽ nhất là ở Bến Tre.
Thứ bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2015

Lịch sử
Bến Tre Đồng khởi
II. Phong trào “Đồng khởi” của nhân dân tỉnh Bến Tre
Thảo luận nhóm 4:
Trình bày diễn biến của phong trào “Đồng khởi” Bến Tre
Đọc SGK từ Ngày 17 – 1 – 1960 … đến … làm chủ quê hương.
Thứ bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2015

Lịch sử
Bến Tre Đồng khởi
II. Phong trào “Đồng khởi” của nhân dân tỉnh Bến Tre
Diễn biến

Ngày 17-1-1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre.
- Từ cuộc nổi dậy ở Mỏ Cày, phong trào lan nhanh ra các huyện khác.
- Từ Bến Tre, phong trào lan ra khắp miền Nam.
Lược đồ tỉnh Bến Tre
Biển Đông
Thứ bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2015

Lịch sử
Bến Tre Đồng khởi
Thảo luận nhóm 2
Phong trào đã thu được kết quả như thế nào?
II. Phong trào “Đồng khởi” của nhân dân tỉnh Bến Tre
Thứ bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2015

Lịch sử
Bến Tre Đồng khởi
Kết quả
II. Phong trào “Đồng khởi” của nhân dân tỉnh Bến Tre
- Bến Tre có 22 xã được giải phóng hoàn toàn, 29 xã khác đã tiêu diệt ác ôn, vây đồn, giải phóng nhiều ấp.
- Chính quyền địch bị tê liệt, tan rã.
- Chính quyền cách mạng thành lập, nhân dân làm chủ quê hương.
Thứ bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2015

Lịch sử
III. Ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” Bến Tre
Bến Tre Đồng khởi
Là ngọn cờ tiên phong, đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào ở khắp miền Nam.
Nhân dân cầm vũ khí chiến đấu chống quân thù, đẩy Mĩ – Diệm rơi vào thế bị động.
Thứ bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2015

Lịch sử
Bến Tre Đồng khởi
- Cuối năm 1959, đầu năm 1960, phong trào “Đồng khởi” nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng nông thôn miền Nam. Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”.
Câu 1: Huyện mở đầu cho phong trào “Đồng khởi” là:……………….
Mỏ Cày
Câu 2: Nhân dân huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre đứng lên khởi nghĩa vào thời gian nào?
Ngày 17 - 1 - 1960
TRÒ CHƠI:
Thứ bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2015

Lịch sử
Bến Tre Đồng khởi
Thứ bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2015
Câu 3. Hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam sau phong trào Đồng khởi là:
Đấu tranh chính trị.
Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.
Đấu tranh vũ trang.
Câu 4. Thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được trong phong trào Đồng khởi là:
Chính quyền của địch bị tê liệt, tan rã ở nhiều nơi.
Chính quyền cách mạng được thành lập ở các thôn xã.
Ở những nơi chính quyền địch tan rã, nhân dân được chia ruộng đất, được làm chủ quê hương.
Tất cả các ý trên.
TRÒ CHƠI:
Lịch sử
Bến Tre Đồng khởi
Thứ bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2015

Lịch sử
Bến Tre Đồng khởi
17
Trường Tiểu học Bình Chuẩn
Cảm ơn quý thầy cô!
Chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe!
Lớp 5/8