Chào Mừng Quý Thầy Cô
Dự giờ thao giảng
Môn: Địa lí
Lớp 10a2

Câu 1: Thảm thực vật đặc trưung của loại đất Pôtdôn?
Rừng lá kim
Rừng lá rộng
Rừng cận nhiệt đới
Rừng xích đạo
Kiểm tra bài cũ
Câu 2: Thảm thực vật xavan có nhiều ở kiểu khí hậu nào ?
Nhiệt đới gió mùa
Ôn đới lục địa
Nhiệt đới lục địa
Xích đạo
Kiểm tra bài cũ
Câu 3: Nhóm đất phổ biến ở vùng đồi núi nưu?c ta ?
đất đen
đất xám
đất mùn
đất đỏ vàng ( peralit)
Kiểm tra bài cũ
Câu 4: Sự phân bố đất và sinh vật ch? y?u dựa vào các yếu tố
vĩ độ
khí hậu
Nhi?t độ
độ ẩm
Kiểm tra bài cũ
Câu 5: Kiểu khí hậu ôn đới lục địa ( n?a khụ h?n) thích hợp cho kiểu thực vật nào ?
Thảo nguyên
Rừng lá rộng
Rừng cận nhiệt đới ẩm
Xavan
Kiểm tra bài cũ
Khởi động
Hoang mạc Atacama khi En-ni-nô xuất hiện
Chương IV: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ
Bài 20:
Lớp vỏ địa lý
Quy Luật Thống Nhất Và Hoàn Chỉnh Của Lớp Vỏ Địa Lý
ì
I. Lớp vỏ địa lí
Thủy quyển
Sinh quyển
Khí quyển
Thổ nhưỡng
Thạch quyển
12
6
9
3
11
10
8
7
5
4
2
1
thảo luận nhóm
Thế nào là mối quan hệ quy định lẫn nhau ?
Thạch
quyển
Sinh
quyển
Thổ nhưỡng
Quyển
Thủy
quyển
Khí
quyển
Các thành phần địa lí trong tự nhiên
VỎ ĐỊA LÍ Ở ĐẠI DƯƠNG
VỎ ĐỊA LÍ Ở LỤC ĐỊA
12
6
9
3
11
10
8
7
5
4
2
1
thảo luận nhóm
So sánh lớp vỏ địa lí và lớp vỏ Trái đất
Thạch
quyển
Sinh
quyển
Thổ nhưỡng
Quyển
Thủy
quyển
Khí
quyển
II. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý
12
6
9
3
11
10
8
7
5
4
2
1
thảo luận nhóm
HOÀN THÀNH NỘI DUNG PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm 1. nghiên cứu ví dụ 1,2 sgk. Vẽ sơ đồ, Yêu cầu xác định các bộ phận của lớp vỏ địa lí trong ví dụ.
Nhóm 2. nghiên cứu ví dụ 3 sgk. Vẽ sơ đồ. Các thành phần của lớp vỏ địa lí thay đổi như thế nào
Nhóm 3. nhận xét về mối quan hệ của các thành phần tự nhiên trong lớp vỏ địa lí
Nêu biêu hiện của quy luật
Nhóm 4. nêu khái niệm, nguyên nhân hình thành quy luật thống nhất và hoàn chỉnh
Tăng
Xói lở đất
Tốc độ dòng chảy
Lượng phù sa
Lượng nước sông
Mưa lớn
Tàn phá rừng
Xói mòn đất
Phần tranh luận
Con người có quyết định sự tồn tại và phát triển của tự nhiên không? Vì sao?
Hoạt động trải nghiệm
Theo em việc san ủi đất ở vùng đồi cao lấp các ao,hồ, sình lầy ở các xã huyện Lâm Hà có tác động như thế nào đến tự nhiên
CỦNG CỐ
Câu 1: Lớp vỏ địa lí ( lớp vỏ cảnh quan ) bao gồm
A. Toàn bộ vỏ trái đất
B. Vỏ trái đất và khí quyển bên trên
C. Các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau
D. Toàn bộ các địa quyển
Câu 2: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí diễn ra trong
A. Phạm vi của tất cả các địa quyển.
B. Toàn bộ vỏ trái đất.
C. Toàn bộ vỏ trái đất và vỏ địa lí.
D. Toàn bộ cũng như mỗi bộ phận lanh thổ trong lớp vỏ địa lí.
CỦNG CỐ
Câu 3: Vào mùa mưa, lượng nước mưa tăng nhanh khiến mực nước sông ngòi dâng cao . Sông trở nên chảy xiết ,tăng cường phá hủy các lớp đất đá ở thượng lưu . Con sông mang nặng phù sa đưa về bồi đắp cho các cánh đòng ở hạ lưu . Trong tinh huống này, có sự tác động lẫn nhau của ác thành phần nào trong lớp vỏ địa lí ?
A. Khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thổ nhưỡng quyển .
B. Thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển.
C. Khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển.
D. Khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển.
Hướng dẫn học sinh học bài và làm bài tập về nhà
1/ Học bài cũ:

Có ý kiến cho rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Em có đồng ý với ý kiến trên không, vì sao?

Quan sát sự thay đổi của các thành phần tự nhiên khi các ao, hồ, sình lầy bị san lấp tại địa phương

2/ Chuẩn bị bài mới

Tìm hiểu trước nội dung bài 21: “Quy luật địa đới, quy luật phi địa đới”
Khái niệm, Nguyên nhân, biểu hiện các quy luật
Câu thơ:
“ Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây / Bên nắng đốt bên mưa quây” nói đến hiện tượng tự nhiên nào
- Vì sao khí hậu và thảm thực vật ở Đà Lạt khác so với ở Lâm Hà
Tiết học kết thúc.
Xin chân thành cảm ơn
thầy cô và các em!
1. Một bộ phận của lớp vỏ Trái Đất ?
h
í

n
l
à
h
t
n
q
u
c
h
u
i
n

r

n
g
k
c

v
i

n
đ
c

h
c
8
8
2. Môi trường xung quanh con người gọi là (.) ?
9
3. Một trong các quá trình ngoại lực ?
1
2
3
4
4. Một loại lực phát sinh từ bên trong Trái Đất ?
6
7
6
9
4
8
5
5.Kiểu thảm thực vật ở vùng cận cực lục địa ?
6. ở vùng núi cao, quá trình phá huỷ đá xảy ra (.) ?
7. Một hành động phá hoại ảnh hưởng đến rừng ?
1
2
3
4
5
6
y

q
u
y
l
u
â
t
Các hiện tượng tự nhiên đều do (.) chi phối ?
g
7 Ô
Xếp lại
h
q
u
a
n
u
y
ê
n
y


c
n
n
m
nguon VI OLET