Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng

bài giảng Địa lí 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 223       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
h2xo0q
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/30/2016 8:44:13 AM
Loại file
ppt
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
1
Lần tải
223
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo viên: Nguy?n Th? Cỳc Trường: THCS Tân Đức 1 ĐịA Lí 9 Vùng đồng bằng sông Cửu Long Kiểm tra bài cũ Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ Vùng đồng bằng sông Hồng Vùng Bắc Trung Bộ Vùng duyên hải Nam Trung Bộ Vùng Tây Nguyên Vùng Đông Nam Bộ Kiểm tra bài cũ Hình 6.2: Các vùng kinh tế và vùng kinh tế..,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng, Bài Giảng Địa Lí 9 , Bài giảng điện tử Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng, ppt, 26 trang, 0.00 M, Địa lí 9 chia sẽ bởi Cúc Nguyễn Thị đã có 223 download

  • Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng - 1
  • Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng - 2
  • Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng - 3
  • Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng - 4
  • Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng - 5
  • download - 4
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Giáo viên: Nguy?n Th? Cỳc
Trường: THCS Tân Đức
1
ĐịA Lí 9
Vùng đồng bằng sông Cửu Long
Kiểm tra bài cũ
Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Vùng đồng bằng
sông Hồng
Vùng Bắc Trung Bộ
Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Vùng Tây Nguyên
Vùng Đông Nam Bộ
Kiểm tra bài cũ
Hình 6.2: Các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm
Kể tên các vùng kinh tế ở nước ta?
2
Tiết 23, Bài 20:
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ.
BÀI 20: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
Hãy xác định vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ của vùng?
- Vị trí địa lí
Vị trí các đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ
Ý nghĩa của vị trí địa lí đối với
sự phát triển kinh tế?
- Phía Bắc giáp Trung du và miền núi Bắc bộ
- Phía Đông giáp Vịnh Bắc Bộ
- Phía tây giáp Tây Bắc
- Phía nam giáp Bắc Trung Bộ
BÀI 20: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
Vùng có những tỉnh, thành phố nào?
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
Hà Nội
Hải Dương
Thái Bình
Hưng
Yên
Nam Định
Hà Tây
Hà Nam
Hải Phòng
Ninh Bình
Vùng ĐBSH gồm
những bộ phận nào ?
Dải đất rìa trung du
ĐB . châu thổ
BÀI 20: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
Đảo Cát Bà
Tiết 23, Bài 20:
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ.
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
BÀI 20: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
1. Điều kiện tự nhiên :
Đ.CÁT BÀ
S Ô N G H Ồ N G
Dựa vào lược đồ và kiến thức đã học, nêu ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư?
Gío mùa đông bắc
Địa hình và khí hậu có thuận lợi gì cho
sản xuất nông nghiệp của vùng?
Địa hình bằng phẳng với đất phù sa do sông Hồng bồi đắp.
- Khí hậu: nhiệt đới ẩm, có mùa đông lạnh.
Cây vụ đông
BÀI 20: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
+ Vị trí địa lí
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
1. Điều kiện tự nhiên :
Địa hình bằng phẳng với đất phù sa do sông Hồng bồi đắp.
- Khí hậu: nhiệt đới ẩm, có mùa đông lạnh tạo điều kiện thuận lợi thâm canh tăng vụ, phát triển vụ đông thành vụ sản xuất chính.
2. Tài nguyên thiên nhiên:
Đất feralit
Đất lầy thụt
Đất phù sa
Đất mặn, đất phèn
Đất xám trên phù sa cổ
+ Đất : Có nhiều loại đất, chiếm DT lớn nhất đất phù sa.
Kể tên các loại đất? Loại đất nào có diện tích lớn nhất? Ý nghĩa của tài nguyên đất?
BÀI 20: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
+ Vị trí địa lí
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
1. Điều kiện tự nhiên :
Địa hình bằng phẳng với đất phù sa do sông Hồng bồi đắp.
- Khí hậu: nhiệt đới ẩm, có mùa đông lạnh tạo điều kiện thuận lợi thâm canh tăng vụ, phát triển vụ đông thành vụ sản xuất chính.
2. Tài nguyên thiên nhiên:
+ Đất : Có nhiều loại đất, chiếm DT lớn nhất đất phù sa.
Vùng có những loại khoáng sản nào? Nơi phân bố.
+ Khoáng sản: có nhiều loại có giá trị cao
( Đá xây dựng, sét, cao lanh, than nâu, khí tự nhiên.)
BÀI 20: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
Vườn QG Cúc Phương
Vườn QG Ba Vì
Vườn QG Cát Bà
Bãi tắm Cát Bà
Bãi tắm Đồ sơn
Bãi cá, tôm
? Vùng ven biển và vùng biển của đồng bằng sông Hồng thuận lợi phát triển những ngành gì?
BÀI 20: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
+ Vị trí địa lí
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
1. Điều kiện tự nhiên :
2. Tài nguyên thiên nhiên:
+ Đất : Có nhiều loại đất, chiếm DT lớn nhất đất phù sa.
+ Khoáng sản: có nhiều loại có giá trị cao
( Đá xây dựng, sét, cao lanh, than nâu, khí tự nhiên.)
+ Vùng ven biển và vùng biển thuận lợi cho nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và du lịch.
* Khó khăn: thiên tai, bão, lũ, TT thất thường, ít TN khoáng sản
Nêu những khó khăn do tự nhiên của vùng ?
Tiết 23, Bài 20:
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ.
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ – XÃ HỘI
BÀI 20: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
Biểu đồ mật độ dân số của Đồng bằng sông Hồng,
Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, cả nước năm 2002
Người/km2
Là vùng đông dân cư nhất nước.
Mật độ dân số cao nhất cả nước,
cao gấp gần 5 lần MĐDS TB cả nước,
10,3 lần Trung du và miền núi Bắc Bộ
và 14,6 lần Tây Nguyên
Dựa vào biểu đồ cho biết MĐDS của Đồng bằng sông Hồng là bao nhiêu? So sánh với các vùng khác?
Một số chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội ở Đồng bằng sông Hồng
Qua bảng 20.1, hãy nhận xét các chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng với cả nước?
BÀI 20: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
III. Đặc điểm dân cư, xã hội
- Số dân: 17,5 Tr (2002) chiếm 22% DS cả nước - Là vùng dân cư đông đúc nhất nước.
-Mật độ dân số cao nhất.
* Thuận lợi:
+Nguồn lao động dồi dào, thị trường
tiêu thụ rộng lớn.
+Người lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, có chuyên môn kỹ thuật.
Dân cư đông có thuận lợi gì đến sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng?
BÀI 20: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
III. Đặc điểm dân cư, xã hội
- Số dân: 17,5 Tr (2002) chiếm 22% DS cả nước - Là vùng dân cư đông đúc nhất nước.
-Mật độ dân số cao nhất.
* Thuận lợi:
+Nguồn lao động dồi dào, thị trường
tiêu thụ rộng lớn.
+Người lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, có chuyên môn kỹ thuật.
Dựa vào kênh chữ trang 74 sgk và hình ảnh trên đây, em hãy cho biết kết cấu hạ tầng nông thôn vùng ĐBSH có đặc điểm gì?
Hãy cho biết tầm quan trọng của đê điều ở Đồng bằng sông Hồng?
Tránh lũ lụt, mở rộng diện tích.Phân bố khắp đồng bằng sông Hồng, nông nghiệp thâm canh, tăng vụ, công nghiệp, dịch vụ phát triển. Giữ gìn di tích, giá trị văn hóa
Trình bày một số nét về hệ thống đô thị của vùng.
+Kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện
nhất cả nước
+Có một số đô thị hình thành từ lâu
đời (Hà Nội, Hải Phòng)
Kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển nhất cả nước
Nêu những khó khăn của vùng ?
BÀI 20: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
III. Đặc điểm dân cư, xã hội
- Số dân: 17,5 Tr (2002) chiếm 22% DS cả nước - Là vùng dân cư đông đúc nhất nước.
-Mật độ dân số cao nhất.
* Thuận lợi:
+Nguồn lao động dồi dào, thị trường
tiêu thụ rộng lớn.
+Người lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, có chuyên môn kỹ thuật.
+Kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện
nhất cả nước
+Có một số đô thị hình thành từ lâu
đời (Hà Nội, Hải Phòng)
* Khó khăn:
+Sức ép của dân số đông đối với phát
triển kinh tế - xã hội
+Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm
Kỹ thuật canh tác còn lạc hậu, chậm đổi mới,
nên giá trị sản phẩm hàng hóa tạo ra thấp
A
B
C
Đất phù sa
Đất feralit
Đất mặn, đất phèn

Loại đất nào chiếm diện tích lớn ở Đồng bằng sông Hồng?
D
Đất xám
CỦNG CỐ
1
1
A
B
C
Nguồn nước tưới dồi dào
Khí hậu nhiệt đới ẩm, có mùa đông lạnh
Điều kiện thuận lợi để phát triển
vụ đông thành vụ sản xuất chính là:
D
A, B, C đều đúng
CỦNG CỐ
Đất phù sa sông Hồng phì nhiêu
1
1
A
B
C
Kết cấu hạ tầng ở nông thôn
còn nhiều hạn chế
Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm mạnh
Vùng Đồng bằng sông Hồng không phải là vùng có:
D
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm.
CỦNG CỐ
Mật độ dân cư ở nông thôn quá cao
1
1
Học bài
Chuẩn bị bài 21
Hướng dẫn về nhà

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai-20.-Vung-Dong-bang-song-Hong.ppt[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

bài giảng tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU