Bài Giảng Địa Lí 9:Bai 20: Vung Dong Bang Song Hong

bài giảng điện tử Địa lí Địa lí 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
km31uq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-11-17 21:15:59
Loại file
ppt
Dung lượng
14.76 M
Trang
30
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phòng giáo d?c EahleoTrường THCS Chu Văn An Bài 20 : vùng đồng bằng sông hồngGiáo viên: Nguyễn Hữu Toản chào mừngcác thầy cô giáo về dự giờ cùng lớp 9E? Kiểm tra bài cũ:Những ngành công nghiệp nào của

  • bai 20: vung dong bang song hong - 1
  • bai 20: vung dong bang song hong - 2
  • bai 20: vung dong bang song hong - 3
  • bai 20: vung dong bang song hong - 4
  • bai 20: vung dong bang song hong - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phòng giáo d?c Eahleo
Trường THCS Chu Văn An
Bài 20 : vùng đồng bằng sông hồng
Giáo viên: Nguyễn Hữu Toản
chào mừng
các thầy cô giáo về dự giờ cùng lớp 9E
? Kiểm tra bài cũ:
Những ngành công nghiệp nào của vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ có điều kiện phát triển mạnh? Vì sao?
Đáp án:
- Ngành khai thác khai thác than và công nghiệp năng lượng.Vì: Vùng có nguồn than phong phú tập trung ở Quảng Ninh và rải rác khắp các tỉnh trong vùng.
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, độ dốc lớn và nguồn nước dồi dào ? phát triển thủy điện.
Bài 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
Một số h×nh ảnh về ĐBSH
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
Dựa vào lược đồ sau ,h·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vïng ®ång bằng s«ng Hồng
VỊ TRÍ VÙNG ĐBSH
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I.Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
->Giáp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, vịnh Bắc Bộ
->Giao lưu thuận lợi với các vùng khác trong cả nước và các nước trong khu vực .
Đ.CÁT BÀ
Đ.BẠCH LONG VĨ
Giáp
Dựa vào lược đồ, em hãy xác định vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ vùng Đồng bằng sông Hồng và các đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ.
->Gồm đồng bằng châu thổ,dải đất rìa trung du và vùng biển giàu tiềm năng
Cho biết ý nghĩa vị trí địa lý của vùng Đồng bằng sông Hồng.
ĐB . châu thổ
Vùng biển giàu tiềm năng
Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế -KHKT, văn hóa đầu mối giao thông quan trọng của cả nước.
Dải đất rìa trung du
?Vùng ĐBSH tiếp giáp với
những vùng nào ?
Vùng ĐBSH gồm
những bộ phận nào ?
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I.Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
-Giáp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, vịnh Bắc Bộ
-Giao lưu thuận lợi với các vùng khác trong cả nước.
-Diện tích: 14.806 km2 = 4,5% cả nước
-Dân số: 17,5 triệu người = 22% cả nước
Đ.CÁT BÀ
Đ.BẠCH LONG VĨ
-Gồm đồng bằng châu thổ, dải đất rìa trung du và vùng biển giàu tiềm năng
Dựa vào sgk em hãy cho biết quy mô diện tích, dân số của vùng đồng bằng sông Hồng . Vùng bao gồm những tỉnh thành nào?
Gồm các tỉnh, thành:
Năm 2006-Dân số: 18,2 triệu người = 22,6%
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
Đ.CÁT BÀ
Đ.BẠCH
LONG VĨ
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
S Ô N G H Ồ N G
Dựa vào lược đồ và kiến thức đã học, nêu ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư.
Sông Hồng bồi đắp phù sa tạo nên đồng bằng sông Hồng màu mỡ, phì nhiêu,cung cấp nước, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp,phát triển giao thông đường thủy,du lịch…-> dân cư tập trung đông, công nghiệp và đô thị hóa sôi động.
Nhóm 1&2 : Nhận xét chung về tài nguyên đất của ĐBSH,kể tên các loại đất và sự phân bố của các loại đất đó.
Nhóm 3&4 : Khí hậu và thủy văn ở ĐBSH có những thuận lợi và khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp?
Nhóm 5&6 :ĐBSH còn có những loại tài nguyên nào khác ?Ý nghĩa kinh tế của chúng ? Xác định chúng trên lược đồ .
Nhóm 5&6 :ĐBSH còn có những loại tài nguyên nào khác ? Ý nghĩa kinh tế của chúng ?Xác định chúng trên lược đồ .
Nhóm 1&2 : Nhận xét chung về tài nguyên đất của ĐBSH, kể tên các loại đất và xác định sự phân bố của các loại đất đó trên lược đồ.
Nhóm 3&4 :Khí hậu và thủy văn ở ĐBSH có những thuận lợi và khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp ?

Thảo luận nhóm ( 5’ )

Đất
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
-Đất đai :
Các loại đất và sự phân bố.
Đất đỏ vàng
Đất lầy thụt
Đất phù sa
Đất mặn, đất phèn
Đất xám trên phù sa cổ
->Là vùng đồng bằng châu thổ lớn thứ 2 cả nước ,đất đa dạng đặc biệt có đất phù sa màu mỡ thuận lợi cho việc thâm canh lúa nước .
Loại đất nào có diện tích lớn nhất? Ý nghĩa của tài nguyên đất?
Khí hậu&thủy văn
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
Thuận lợi của thủy văn và khí hậu vùng đồng bằng sông Hồng cho sản xuất nông nghiệp
nhiệt đới gió mùa ẩm
nguồn nước dồi dào

-> thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp .
-Khí hậu :
-Thủy văn:
KS và biển
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
Lược đồ các mỏ khoáng sản và nơi phân bố của chúng ở Đồng bằng sông Hồng.
Than nâu
Khí thiên nhiên
Đá vôi
Sét, cao lanh
->Khoáng sản:
than nâu, khí thiên nhiên, đá vôi,sét, cao lanh ,nước khoáng..
Nước khoáng
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
Lược đồ các mỏ khoáng sản Đồng bằng sông Hồng
Than nâu
Khí thiên nhiên
Đá vôi
Sét, cao lanh
Nước khoáng
->Khoáng sản:
than nâu, khí thiên nhiên, đá vôi,sét, cao lanh ,nước khoáng..
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiê nhiên:
Lược đồ vị trí các nguồn tài nguyên:du lịch và tài nguyên biển của Đồng bằng sông Hồng
Bãi tắm
Đồ Sơn
Cát Bà
Tam Đảo
Ba Vì
Cúc Phương
Xuân Thủy
Bãi tôm
Hang động
Vườn quốc gia
->Tài nguyên biển và du lịch :
Phong phú và đa dạng gồm :Các bãi cá, bãi tôm, vườn quốc gia (Tam Đảo, Ba Vì, Cúc Phương…), bãi tắm (Cát Bà, Đồ Sơn), hang động du lịch…
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
Là vùng đồng bằng châu thổ lớn thứ 2 cả nước ,đất đa dạng ,đặc biệt có đất phù sa màu mỡ thuận lợi cho việc thâm canh lúa nước .
nhiệt đới gió mùa
ẩm
nguồn nước dồi dào
-> thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp .
->Khí hậu:
-Khoáng sản:
than nâu, khí thiên nhiên, đá vôi...
Đồ Sơn
Cát Bà
Tam Đảo
Ba Vì
Cúc Phương
Xuân Thủy
-Tài nguyên biển và du lịch : bãi cá, bãi tôm, vườn quốc gia (Tam Đảo,Ba Vì, Cúc Phương…), bãi tắm (Cát Bà, Đồ Sơn), hang động du lịch…
->Đất đai:
-Thủy văn:
Bài 20: Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ
Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên giữa hai vùng kinh tế ?
TD và miền núi BắcBộ
-Đất phù sa màu mỡ
II. Điều kiện tự hiên và tài nguyên thiên nhiên .
ĐB sông Hồng
-Địa hình b?ng ph?ng
-Tiềm năng về đất,nước,biển..(đặc biệt là đất phù sa)
-Tài nguyên khoáng sản
-Tiềm năng thủy điện dồi dào
Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
Cho biết những khó khăn của điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội và môi trường vùng ĐBSH?
-Thời tiết hay biến động
-Chế độ nước sông Hồng thất thường
-Bình quân đất canh tác trên đầu người thấp và đang bị thu hẹp
-Môi trường bị suy thoái
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
III. Đặc điểm dân cư, xã hội
Biểu đồ mật độ dân số của Đồng bằng sông Hồng,
Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, cả nước năm 2002
Người/km2
Dựa vào biểu đồ cho biết ĐBSH có mật độ dân số cao gấp bao nhiêu lần mức trung bình của cả nước, của các vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên?
->Là vùng đông dân nhất và có mật độ dân số cao nhất cả nước
Là vùng đông dân cư nhất nước
Mật độ dân số cao nhất cả nước, cao gấp 4,9 lần mđds TB cả nước, 10,3 lần Trung du và miền núi Bắc Bộ và 14,6 lần Tây Nguyên
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
III. Đặc điểm dân cư, xã hội
->Là vùng đông dân nhất và có mật độ dân số cao nhất cả nước
Dân cư đông,mật độ dân số cao có thuận lợi và khó khăn gì đến sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng? Cách khắc phục?
*Thuận lợi: nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn…
*Khó khăn: sức ép về lao động, việc làm, vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường…
*Biện pháp: giảm tỉ lệ gia tăng dân số, phát triển ngành nghề…
->Nguồn lao động dồi dào
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
III. Đặc điểm dân cư, xã hội
-Là vùng đông dân nhất và có mật độ dân số cao nhất cả nước
-Nguồn lao động dồi dào
Một số chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội ở Đồng bằng sông Hồng

Qua bảng 20.1, hãy nhận xét các chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng với cả nước?
->Trình độ dân cư, xã hội phát triển khá cao
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
III. Đặc điểm dân cư, xã hội
-Là vùng đông dân nhất và có mật độ dân số cao nhất cả nước
-Nguồn lao động dồi dào
->Trình độ dân cư, xã hội phát triển khá cao
Cánh đồng trồng lúa nước
Dựa vào kênh chữ trang 74 sgk và hình ảnh trên đây, em hãy cho biết kết cấu hạ tầng nông thôn vùng ĐBSH có đặc điểm gì?
->Kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất nước.
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
III. Đặc điểm dân cư, xã hội
-Là vùng đông dân nhất và có mật độ dân số cao nhất cả nước
-Nguồn lao động dồi dào
-Trình độ dân cư, xã hội phát triển khá cao
-Kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất nước.
Hãy cho biết tầm quan trọng của đê điều ở Đồng bằng sông Hồng?
Ngăn lũ, bảo vệ tài sản tính mạng cho nhân dân vùng đồng bằng
Nêu một số nét về hệ thống đô thị của vùng ?
->Một số đô thị được hình thành từ lâu đời: Hà Nội, Hải Phòng.
Đời sống người dân ĐBSH còn gặp khó khăn do nguyên nhân nào ?
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm
- Dân số quá động
1. Nét độc đáo của nền văn hoá sông Hồng, văn hoá Việt Nam từ lâu đời là
Hệ thống đê điều ven sông ven biển.
Cảng Hải Phòng cửa ngõ quan trọng hướng ra Vịnh Bắc Bộ.
Kinh thành Thăng Long (nay là Hà Nội) có quá trình đô thị hoá lâu đời.
Cả 3 đều đúng.
2. Loại đất chiếm diện tích lớn nhất trong cơ cấu sử dụng đất ở Đồng bằng sông Hồng là:
Đất thổ cư C. Đất lâm nghiệp
Đất chuyên dùng D. Đất nông nghiệp
Lựa chọn đáp án đúng
CủNG Cố
Bµi tËp cñng cè
BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I.Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:
-Giáp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, vịnh Bắc Bộ
-Giao lưu thuận lợi với các vùng khác trong cả nước.
-Gồm đồng bằng châu thổ, dải đất rìa trung du và vùng biển giàu tiềm năng
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
-Là vùng đồng bằng lớn thứ 2 cả nước có đất phù sa màu mỡ thuận lợi cho việc thâm canh lúa nước .
-Khí hậu: nhiệt đới gió mùa ẩm
nguồn nước dồi dào
-> thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp .
-Khoáng sản: than nâu, khí thiên nhiên, đá vôi...
-Tài nguyên biển và du lịch : bãi cá, bãi tôm, vườn quốc gia (Tam Đảo, Ba Vì, Cúc Phương…), bãi tắm (Cát Bà, Đồ Sơn), hang động du lịch…
III. Đặc điểm dân cư, xã hội
-Là vùng đông dân nhất và có mật độ dân số cao nhất cả nước
-Trình độ dân cư, xã hội phát triển khá cao
-Nguồn lao động dồi dào
-Kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất nước.
-Thủy văn:
Dặn dò:
Học thuộc bài
Trả lời câu hỏi cuối bài, làm bài ở tập bản đồ
3. Đọc bài 21 phần tiếp theo, trả lời câu hỏi Sgk.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ HÔM NAY
Bài học kết thúc Chúc các em học tốt

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về bài giảng điện tử bai 20: vung dong bang song hong
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngDia_9Bai_20Dong__bang_song_Hong.ppt[14.76 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

bài giảng TIẾP THEO

bài giảng MỚI ĐĂNG

bài giảng XEM NHIỀU