Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Đăng ngày 2/28/2016 3:56:08 PM | Thể loại: Lịch sử 8 | Chia sẽ bởi: huệ nguyễn thị kim | Lần tải: 20 | Lần xem: 4 | Page: 8 | Kích thước: 2.03 M | Loại file: pptx
  • Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - 1
  • Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - 2
  • Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - 3
  • Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - 4
  • Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), Lịch sử 8. . nslide.com chia sẽ tới đọc giả tài liệu Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) trong chủ đề Lịch sử 8 được giới thiệu bởi thành viên huệ nguyễn thị kim đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Lịch sử 8 , có 8 trang, thuộc định dạng .pptx, cùng thể loại còn có Bài giảng Lịch sử Lịch sử 8 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập CHÀO MỪNG THẦY CÔ VỀ THĂM LỚP DỰ GIỜ MÔN : LỊCH SỬ 8 GV: Nguyễn Thị Kim Huệ CHƯƠNG IV, bên cạnh đó CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945) BÀI 21 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945) Tranh biếm họa ở châu âu năm 1939 Đồng minh Trung lập Phát- xít LƯỢC ĐỒ THẾ GIỚI (1939-1945) LẬP BẢNG NIÊN BIỂU NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI( 1939 – 1945) 1939-1941 Đức đánh chiếm toàn bộ những nước châu âu LẬP BẢNG NIÊN BIỂU NHỮNG https://nslide.com/bai-giang/bai-21-chien-tranh-the-gioi-thu-hai-1939-1945.ojxi0q.html

Nội dung

CHÀO MỪNG THẦY CÔ VỀ THĂM LỚP DỰ GIỜ
MÔN : LỊCH SỬ 8
GV: Nguyễn Thị Kim Huệ
CHƯƠNG IV.
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945)
BÀI 21
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
(1939-1945)
Tranh biếm họa ở châu âu năm 1939
Đồng minh
Trung lập
Phát- xít
LƯỢC ĐỒ THẾ GIỚI (1939-1945)
LẬP BẢNG NIÊN BIỂU NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH CỦA
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI( 1939 – 1945)

1939-1941
Đức đánh chiếm hầu hết các nước châu âu
LẬP BẢNG NIÊN BIỂU NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH CỦA
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI( 1939 – 1945)

Quân Đức treo cổ người dân liên xô
Hi- rô- si- ma sau khi bị ném bom nguyên tử
Thủ đô Luân đôn bị không quân Đức oanh tạc
Người chết trong chiến tranh
BẢNG SO SÁNH
THIỆT HẠI TRONG CUỘC CTTG1 VÀ CTTG2