KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
CÁC EM HỌC SINH!
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
MÔN: SINH HỌC LỚP 8
GV: NGUYỄN THỊ HỒNG NHẠN
CHƯƠNG IV: HÔ HẤP
Tiết 21. Bài 20:
HÔ HẤP VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP
Tiết 21. Bài 20: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
Chương IV HÔ HẤP
I/ Khái niệm hô hấp:
Không khí
Phế nang trong phổi
Tế bào biểu mô ở phổi
Mao mạch phế nang ở phổi
Mao mạch ở các mô
Tim
Tế bào ở các mô
Sư thở
(Thông khí ở phổi)
Trao đổi khí (ở phổi)
Trao đổi khí
(ở tế bào)
H20.2-Sơ đồ các giai đoạn chủ yếu trong quá trình hô hấp
Quan sát H20.1 sơ đồ thảo luận nhóm (3p) trả lời các câu hỏi sau:
1. Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?
2. Hô hấp là gì?
3. Hô hấp gồm giai đoạn nào? Chúng xảy ra ở đâu?
4. Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp?
Tiết 21- Bài 20: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
Chương IV HÔ HẤP
I/ Khái niệm hô hấp
Mọi hoạt động sống muốn diễn ra phải được cung cấp năng lượng
Năng lượng tạo ra có nguồn gốc từ đâu?
Nguồn gốc từ các hợp chất hữu cơ trong thức ăn (P, L, G…).
GLUXIT
LIPIT
PRÔTEIN
O2
CO2+H2O
NĂNG LƯỢNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TẾ BÀO
Hô hấp cung cấp ôxi cho tế bào để tham gia vào phản ứng tạo năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể, đồng thời thải CO2 ra khỏi cơ thể.
Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể ?
Các chất dinh dưỡng đã hấp thụ:
- Gluxit
- Protein
- Lipit
02
C02+ H20
Năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào
Vậy O2 được cung cấp vào từ đâu và ngược lại CO2 từ tế bào được thải ra môi trường nhờ quá trình gì ?
Nhờ quá trình hô hấp
O2
CO2
O2
O2
CO2
CO2
Quan sát hình bên cho biết hô hấp là gì?
Tiết 21- Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp
Chương IV HÔ HẤP
I/ Khái niệm hô hấp:
- Là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho tế bào của cơ thể và thải CO2 từ tế bào ra khỏi cơ thể.
Không khí
Phế nang trong phổi
Tế bào biểu
mô ở phổi
Mao mạch phế nang
ở phổi
Mao mạch ở các mô
Tim
Tế bào
ở các mô
CO2
O2
Sự thở
(sự thông
khí ở phổi)
Trao đổi khí ở phổi với môi trường.
* Xảy ra tại đường dẫn
khí đến phổi.
Phế nang trong phổi
Tế bào biểu
mô ở phổi
Mao mạch phế nang
ở phổi
Mao mạch ở các mô
Tim
Tế bào
ở các mô
Trao đổi
khí ở phổi
O2
CO2
CO2 từ máu vào tế bào phổi.
O2Từ tế bào phổi vào máu.
* Xảy ra ở các phế nang của phổi.
Phế nang trong phổi
Tế bào biểu
mô ở phổi
Mao mạch phế nang
ở phổi
Mao mạch ở các mô
Tim
Tế bào
ở các mô
Trao đổi
khí ở tế bào
O2
CO2
O2 từ máu vào tế bào. CO2 từ tế bào vào máu.
*Xảy ra ở tế bào
Tiết 21- Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp
Chương IV HÔ HẤP
I/ Khái niệm hô hấp
- Hô hấp gồm 3 giai đoạn :
+ Sự thở ở phổi.
+ Trao đổi khí ở phổi .
+ Trao đổi khí ở tế bào.
Sự thở có ý nghĩa gì
đối với hô hấp?
O2
CO2
O2
O2
CO2
CO2
- Cung cấp O2 cho tế bào tạo năng lượng (ATP) cho hoạt động sống của tế bào cơ thể và thải CO2 ra khỏi cơ thể.

Tiết 21- Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp
Chương IV HÔ HẤP
I/ Khái niệm hô hấp
- Ý nghĩa hô hấp:
Cung cấp O2 cho tế bào tạo năng lượng (ATP) cho hoạt động sống của tế bào cơ thể và thải CO2 ra khỏi cơ thể.
Tiết 21. Bài 20: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
Chương IV HÔ HẤP
II/ Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng:
1
Khoang mũi
2
3
6
4
5
7
Họng
Thanh quản
Khí quản
Phế quản
Lá phổi trái
Lá phổi phải
Hình 20.2 Cấu tạo tổng thể hệ hô hấp của người
Đường dẫn khí :
Mũi
Họng
Thanh quản
Khí quản
Phế quản
Đường dẫn khí có chức năng gì?
Dẫn khí ra và vào phổi, ngăn bụi,làm ẩm, ấm không khí và diệt vi khuẩn.
Tiết 21- Bài 20: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
Chương IV HÔ HẤP
I/ Khái niệm hô hấp:
II/ Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng:
- Hệ hô hấp gồm 2 phần:
+ Đường dẫn khí: mũi, họng, thanh quản, khí quản , phế quản. Dẫn khí vào và ra, ngăn bụi, làm ấm, làm ẩm không khí và diệt vi khuẩn.
Phổi
Động mạch phổi máu nghèo oxi
Tỉnh mạch phổi máu giàu oxi
phế nang
Cấu tạo chi tiết của phế nang
Mao mạch máu
Hai lá phổi
Hai lá phổi có chức năng gì?
Là nơi trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài
Tiết 21- Bài 20: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
Chương IV HÔ HẤP
II/ Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng:
+ Hai lá phổi: trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài.
Các tác nhân gây hại tới hô hấp
1
2
3
4
5
*
Có 4 chữ cái :
Nơi xảy ra sự trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường
Có 7 chữ cái :
Đây là đơn vị cấu tạo của phổi
Có 11 chữ cái :
Nơi không khí vào và ra đồng thời làm ấm, bảo vệ phổi
Có 5 chữ cái:
Đây là quá trình cung cấp O2 và loại bỏ CO2 ra khỏi cơ thể
Có 4 chữ cái :
Đây là cơ quan hô hấp chứa nhiều tế bào Limphô
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
P
H
Ô
H
N
A
Đ
G
Â
Ô
6
H
O
T
Có 9 chữ cái:
Đây là cơ quan có chức năng phát âm
5. Hướng dẫn tự học
* H?c b�i, tr? l?i c�c c�u h?i 1,3, 4 SGK/tr67
* Chu?n b? b�i: " Ho?t d?ng hơ h?p" Tìm hi?u:
+ S? thơng khí ? ph?i l� gì? Trao d?i khí ? ph?i v� ? t? b�o?
Bài học kết thúc.
Chào thầy cô và các em.
nguon VI OLET