KHỞI ĐỘNG
Đọc SGK trang 53 :
“Từ đầu thế kỷ XVI ... cảnh loạn lạc”.
Dựa vào nội dung trong bài, em hãy cho biết câu nào ĐÚNG, câu nào SAI khi nói về triều đình Hậu Lê từ đầu thế kỷ XVI?
A. Vua quan chăm lo cho đời sống nhân dân và phát triển đất nước.
Sai
B. Vua chỉ bày trò ăn chơi xa xỉ suốt ngày đêm.
Đúng
C. Quan lại trong triều chia phe phái, đánh giết lẫn nhau để giành quyền lợi.
Đúng
D. Quan lại trong triều đoàn kết một lòng, thương dân.
Sai
E. Bắt dân xây thêm nhiều cung điện.
Đúng
G. Nhân dân gọi vua Lê Uy Mục là “vua quỷ”, gọi vua Lê Tương Dực là “vua lợn”.
Đúng
Những biểu hiện cho thấy sự suy sụp của triều đình Hậu Lê là:
-Vua chỉ bày trò ăn chơi xa xỉ suốt ngày đêm, bắt dân xây thêm nhiều cung điện.
- Quan lại trong triều thì chia thành phe phái, đánh giết lẫn nhau để giành quyền lực.
-Nhân dân gọi vua Lê Uy Mục là “vua quỷ”, gọi vua Lê Tương Dực là “vua lợn”.
-Đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, nghèo đói.
Từ đầu thế kỉ XVI, chính quyền nhà Lê suy yếu


Đọc SGK trang 54 :
“Năm 1527 ...mới được chấm dứt”.
Mạc Đăng Dung là ai?
Mạc Đăng Dung thuở nhỏ, nhà nghèo, nhờ có sức khoẻ đã luyện võ tìm cách tiến thân - thi đỗ lực sĩ.
Mạc Đăng Dung nhận binh quyền của Lê Chiêu Tông để dẹp bọn phản loạn.
1. Nhà Mạc ra đời như thế nào? Triều đình nhà Mạc được sử cũ gọi là gì?
2. Nam Triều là triều đình của dòng họ phong kiến nào? Ra đời như thế nào?
3. Vì sao có chiến tranh Nam Triều- Bắc Triều.
4. Chiến tranh Nam – Bắc triều kéo dài bao nhiêu năm và có kết quả như thế nào?
1) Nhà Mạc ra đời như thế nào? Triều đình nhà Mạc được sử cũ gọi là gì?
Năm 1527, lợi dụng tình hình suy thoái của nha Hậu Lê, Mạc Đăng Dung đã cầm đầu một số quan lại cướp ngôi nhà Lê, lập ra triều Mạc, sử cũ gọi là Bắc Triều ( vì ở phía Bắc ).
Thành nhà Mạc
2) Nam Triều là triều đình của dòng họ phong kiến nào? Ra đời như thế nào?
Nam Triều là triều đình của họ Lê. Năm 1553, một quan võ của họ Lê là Nguyễn Kim đã đưa một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên ngôi, lập ra triều đình riêng ở Thanh Hóa.
Hai thế lực phong kiến Nam Triều và Bắc Triều tranh giành quyền lực với nhau gây nên cuộc chiến tranh Nam- Bắc Triều.
3) Vì sao có chiến tranh NamTriều- Bắc Triều?
4) Chiến tranh Nam – Bắc triều kéo dài bao nhiêu năm và có kết quả như thế nào?
Chiến tranh Nam – Bắc triều kéo dài hơn 50 năm, đến năm 1592 khi Nam triều chiếm được Thăng Long thì chiến tranh mới chấm dứt.
Lược đồ địa phận Bắc Triều- Nam Triều và Đàng Trong, Đàng Ngoài
Nhà Lê suy yếu
Bắc triều
Nam triều
Mạc Đăng Dung
Nguyễn Kim
Hơn 50 năm
Năm 1592 chiến tranh chấm dứt
Nhà Lê
Nhà Mạc
1) Nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh Trịnh- Nguyễn.
2) Trình bày diễn biến chính cuộc chiến tranh Trịnh- Nguyễn.
3) Kết quả cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn ra sao?
Đọc SGK trang 55 :
“Trong khoảng...chúa Trịnh”.


HÃY CHỌN Ý EM CHO LÀ ĐÚNG NHẤT.
1) Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh Trịnh Nguyễn ?
Trịnh Kiểm khiêu chiến với Nguyễn Hoàng.
Nguyễn Kim sai con là Nguyễn Hoàng đem quân đánh nhà Trịnh.
Khi Nguyễn Kim chết ,hai thế lực Trịnh- Nguyễn tranh giành quyền lực với nhau.


2) Hai họ Trịnh Nguyễn đánh nhau mấy lần và trong bao nhiêu năm ?
Khoảng 50 năm, đánh nhau 8 lần.
Khoảng 50 năm , đánh nhau 7 lần.
Khoảng 100 năm , đánh nhau 7 lần.
HÃY CHỌN Ý EM CHO LÀ ĐÚNG NHẤT.
Kết quả của chiến tranh Trịnh- Nguyễn
Hai bên lấy sông Gianh (Quảng Bình) làm ranh giới chia cắt đất nước. Đàng Ngoài từ sông Gianh trở ra, Đàng Trong từ sông Gianh trở vào làm cho đất nước bị chia cắt.
Lược đồ địa phận Bắc Triều- Nam Triều và Đàng Trong, Đàng Ngoài
Chỉ trên lược đồ giới tuyến phân chia Đàng Trong- Đàng Ngoài

Sông Gianh trong kháng chiến
Sông Gianh hiện nay
Sông Gianh hiện nay
Đọc SGK trang 55 : “Hậu quả … Sự phát triển của đất nước”.
Đời sống nhân dân thế kỉ XVI như thế nào?
Nhà Lê suy yếu
Bắc triều
Nam triều
Mạc Đăng Dung
Nguyễn Kim
Hơn 50 năm
Năm1592 chiến tranh chấm dứt
Họ Trịnh
Họ Nguyễn
Khoảng 50 năm
Đánh nhau 7 lần
Đất nước bị chia cắt
Đàng Ngoài
Đàng Trong
.
Từ đầu thế kỉ XVI,chính quyền nhà Lê suy yếu. Các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau tranh giành ngai vàng. Hậu quả là đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ.
GHI NHỚ:
Trò chơi
Ông là một quan võ dưới triều nhà Hậu Lê,
ông đã lập ra triều Mạc. Ông là ai?
Nguyễn Kim
A
Lê Công Uẩn
B
Lê Tương Dực
C
Mạc Đăng Dung
D
Câu 1
0
1
2
3
Rung chuông vàng
Hai họ Trịnh – Nguyễn đã lấy nơi này để chia cắt
chia cắt đất nước. Đó là địa danh nào?
Sông Gianh
A
Sông Thái Bình
B
Sông Hồng
C
Sông Lô Và Sông Gianh
D
Câu 2
0
1
2
3
Rung chuông vàng

Thành đô Nam Triều
A
Thành Bắc Kinh
B
Thành Đông Kinh
C
Tây Đô
D
Câu 3
0
1
2
3
Kinh dụ B?c tri?u cú tờn g?i l� gỡ?
Rung chuông vàng
Tên gọi của kinh đô Nam triều thế kỉ XVI?
Thành Bắc Kinh
A
Thành Tây Đô
B
Thành Nam Triều
C
Câu 4
0
1
2
3
Rung chuông vàng
Cuộc chiến tranh Trịnh –Nguyễn kéo dài
bao nhiêu năm? Đánh nhau mấy lần?
Cuộc chiến tranh Trịnh –Nguyễn
Kéo dài 55 năm đánh nhau 5 lần
A
Cuộc chiến tranh Trịnh –Nguyễn
Kéo dài 50 năm đánh nhau 7 lần
B
Cuộc chiến tranh Trịnh –Nguyễn
Kéo dài 51 năm đánh nhau 7 lần
C
Câu 5
0
1
2
3
Rung chuông vàng