Chào mừng quý thầy
cô giáo về dự tiết dạy
MÔN: Lịch sử
LỚP 5D

Câu 1: Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời trong hoàn cảnh nào?
Câu 2: Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời với sự giúp đỡ của nước nào?
Lào
Nhật Bản
Liên Xô
Liên Xô
Câu 3: Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời có đóng góp gì cho đất nước?
Góp phần cho công cuộc giải phóng miền Nam.
Cả hai đáp án trên đều đúng.
Góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
Cả hai đáp án trên đều đúng.
ĐƯỜNG
TRƯỜNG SƠN
Vĩ tuyến 17
Sông Bến Hải

Đường Trường Sơn bắt đầu từ sông Mã – Thanh Hóa qua miền tây Nghệ An đến miền Đông Nam Bộ ,là hệ thống những tuyến đường, bao gồm rất nhiều con đường trên cả hai tuyến: Đông Trường Sơn Và Tây Trường Sơn.
Thanh Hóa
1. NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
Câu 1: Đường Trường Sơn ra đời vào thời gian nào ?
Câu 2: Vị trí của Đường Trường Sơn?
Câu 3: Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì ?
Câu 4: Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là gì ?
Câu 1: Đường Trường Sơn ra đời vào thời gian nào ?
Câu 2: Vị trí của Đường Trường Sơn?
Câu 3: Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì ?
Câu 4: Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là gì ?
1. NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
2. Những tấm gương anh dũng trên đường Trường Sơn:
- Đọc SGK: “Tính đến ngày đất nước thống nhất…thì thầm”
- Làm việc nhóm đôi tìm hiểu và kể lại câu chuyện về anh Nguyễn Viết Sinh.
Anh Nguyễn Viết Sinh là một trong những anh hùng Trường Sơn, người đã 6 năm gùi hàng trên chặng đường dài gần bằng một vòng quanh trái đất. Trung bình, mỗi chuyến đi gùi hàng, một người lính sức khoẻ tốt chỉ gùi được 30-35kg nhưng anh Nguyễn Viết Sinh có thể gùi được 45-50kg. Có lúc sức khoẻ tốt, ông có thể gùi tới 75kg trong mỗi chuyến đi.
Anh Nguyễn Viết Sinh
- Tiểu đội nữ thanh niên xung phong do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng có 10 cô tuổi từ 17 đến 22, được giao nhiệm vụ sửa đường cho xe qua.
- Ngày 24/7/1968 sau nhiều trận bom cày nát đoạn đường, các cô vẫn không rời vị trí. Vừa dứt tiếng bom, các cô lại lao ra dùng cuốc, xẻng san lấp hố bom, vá đường, thông xe. Ðến 16 giờ 30 phút, trận bom hủy diệt lại dội xuống Ðồng Lộc và cả 10 cô gái đã anh dũng hy sinh.
10 cô gái ngã ba Đồng Lộc
Đồng bào Tây Nguyên vận chuyển hàng cho bộ đội
- Cùng với cả nước , đồng bào dân tộc Tây Nguyên đã không quản gian lao, hết lòng tiếp tế và vận chuyển hàng cho bộ đội.
3. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
Câu 1: Ròng rã 16 năm, địch đã trút xuống đường Trường Sơn những gì ?
Câu 2: Dưới bom đạn của kẻ thù, bất chấp khó khăn ngoài sức chịu đựng của con người, điều kì diệu gì đã xảy ra?
3. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
Câu 2: Dưới bom đạn của kẻ thù, bất chấp khó khăn ngoài sức chịu đựng của con người, điều kì diệu gì đã xảy ra?
=> Địch đã trút xuống đường Trường Sơn hơn 3 triệu tấn bom đạn và chất độc hoá học.
=> Đường Trường Sơn ngày càng mở thêm, vươn dài về phía Nam của Tổ Quốc. Trên tất cả các nẻo đường miền Bắc không ngại gian khổ chi viện cho miền Nam.
Vận chuyển hàng vào miền Nam.
Lấp hố bom
Có hơn 30000 đồng chí bị thương.
Gần 20000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh
Nghĩa trang Trường Sơn ( tỉnh Quảng Trị ) nơi chôn cất 10 333 ngôi mộ liệt sĩ
Đường Trường Sơn
trước đây
Đường Trường Sơn
ngày nay
4. Ý nghĩa của đường Trường Sơn đối với sự nghiệp chống Mĩ cứu nước:
Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta?
4. Ý nghĩa của đường Trường Sơn đối với sự nghiệp chống Mĩ cứu nước:
Ý NGHĨA CỦA ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN ĐỐI VỚI
SỰ NGHIỆP CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA.
Là tuyến giao thông quân sự chính chi viện sức người, vũ khí, lương thực, của cải,…cho chiến trường, miền Nam.
Góp phần vào thắng lợi của cách mạng miền Nam.
Ngày 19/5/1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. Đây là con đường miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực,… cho chiến trường, góp phần giải phóng miền Nam.
GHI NHỚ
C.
B.
A.
Câu 1: (Chọn câu đúng)
Đường Trường Sơn ra đời ngày:
19 / 5 / 1959
19 / 5 / 1995
15 / 9 / 1959
Cắm cờ
A.
Cõu 2: (Ch?n cõu dỳng nh?t)
Đường Trường Sơn có tên gọi là :
Đường Hồ Chí Minh
Đường mòn Hồ Chí Minh
Cả hai đáp án trên đều đúng
B.
A.
C.
Cắm cờ
C.
Ý nghĩa của đường Trường Sơn là:
Đây là tuyến giao thông quan trọng để miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.
Góp phần to lớn vào thắng lợi của
cách mạng miền Nam.
Câu Avà B đều đúng.
B.
A.
C.
Cắm cờ
Câu 3: Chọn ý đúng nhất:
C.
Mục đích của việc xây dựng đường Trường Sơn là:
Chi viện cho Miền Nam.
Che mắt quân thù.
Câu Avà B đều đúng.
B.
A.
C.
Cắm cờ
Câu 4: Chọn ý đúng nhất:
C.
Đội Đông Trường Sơn
Đội Tây Trường Sơn
Cảm ơn các thầy cô và các em