Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

bài giảng điện tử Ngữ văn Ngữ văn 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2018-11-17 16:22:32 Tác giả Bảo Đặng Hoài loại .pptx kích thước 2.74 M số trang 12
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tiết 93:ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ -PHẠM VĂN ĐỒNG-Chào mừng quý thầy cô tham dựTiết học hôm nay Giáo viên : Đặng Hoài BảoI.Kiểm tra bài cũEm hãy nêu nghệ thuật và nội dung bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt.Qua bài em hiểu gì về sự giàu đẹp đó.Tiếng Việt là ngôn ngữ thuần túy nhất, trong tiếng Việt, có nhiều âm mang nhiều thanh các vần các ngôn từ và các sắc thái khác nhau khác so với nhiều thứ tiếng khácTIẾT 93:ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ-Phạm Văn Đồng-I. Tìm hiểu tác giả, tác phẩm.1.Tác giảPhạm V

  • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ - 1
  • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ - 2
  • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ - 3
  • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ - 4
  • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 93:
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
-PHẠM VĂN ĐỒNG-
Chào mừng quý thầy cô tham dự
Tiết học hôm nay
Giáo viên : Đặng Hoài Bảo
I.Kiểm tra bài cũ
Em hãy nêu nghệ thuật và nội dung bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt.
Qua bài em hiểu gì về sự giàu đẹp đó.
Tiếng Việt là ngôn ngữ thuần túy nhất, trong tiếng Việt, có nhiều âm mang nhiều thanh các vần các ngôn từ và các sắc thái khác nhau khác so với nhiều thứ tiếng khác
TIẾT 93:
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
-Phạm Văn Đồng-
I. Tìm hiểu tác giả, tác phẩm.
1.Tác giả
Phạm Văn Đồng(1906 -2000)
Quê tại Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
Tham gia cách mạng từ năm 1925, là người thân cận của Bác Hồ.
Làm Thủ tướng trên 30 năm.
Ông mất ngày 29/4/2000 tại Hà Nội
2. Tác phẩm
Tác phẩm Đưc tính giản dị của Bác Hồ được trích từ tập Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hóa và khí phách của dân tộc lương tâm của thời đâị, trong bài diễn văn kỉ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
II. Tìm hiểu chung
1. Đọc văn bản
2. Bố cục
  + Đoạn 1 (từ đầu…tuyệt đẹp): sự nhất quán giữa cuộc đời cách mạng và cuộc sống.
      + Đoạn 2 (còn lại) : sự giản dị của Bác Hồ.
3 . Chú thích (SGK)
4. Phương thức biểu đạt
Nghị luận
II. Phân tích văn bản
1. Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ
Em hãy nêu luận điểm chính của đoạn đầu bài
Sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay chuyển trời đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị
Qua luận điểm đó em có thể hiểu gì về Bác .
Bác là một người vô cùng vĩ đại lay chuyển đất trời , cuộc sống rất giản dị, bình thường
- “Sự nhất quán giữa hoạt động chính trị và cuộc sống hằng ngày”
–> Luận điểm chính của bài
Tác giả đã sử dụng các phương diện nào trong việc chúng minh sự giản dị ở đoạn đầu
Là một người chiến sĩ cách mạng và suốt đời vì dân vì nước
- Đời sống cách mạng to lớn và sự giản dị hằng ngày: Trong sáng, thanh bạch
Qua đó tác giả đã thể hiện gì?
Thể hiện niềm tin của mình vào sự nhận định với Bác
- Thể hiện niềm tin của mình vào sự nhận định với Bác
2. Sự giản dị của Bác
a/ Sự giản dị trong đời sống hằng ngày
Quan sát các ảnh sau
Dựa vào ảnh và phần :” Con người của Bác…phòng ngủ nhà ăn” và cho biết: Những đặc điểm nào cho thấy Bác Hồ là người giản dị
- Đơn giản trong việc ăn, việc mặc, và ở (phong cách sinh hoạt)
- Bữa cơm không bao giờ vương một hạt
-> Bác quý trọng sự lao động
- Nơi ở là nhà sàn, vài ba phòng lộng gió, ánh sáng, phảng phất hương hoa
- Qua các đặc điểm:
+ Bữa ăn chỉ có vài ba món giản đơn ,không vãi 1 hạt cơm, bát đĩa tươm tất vì quý trọng sự lao động
+ Nhà sàn cùng với vườn hoa
+ Tủ gỗ nhỏ đơn sơ vài áo kaki
-> Đơn sơ, thanh bạch, tao nhã
b/ Giản dị với mọi người
Xem các bức ảnh
Qua các bức ảnh trên kết hợp đoạn văn : “Trong đời sống mình…ngày nay” em hãy nêu lên những đặc điểm cho thấy Bác gần gũi với đồng bào , chiến sĩ
Bác viết thư cho đồng chí, đặt tên phù hợp hoàn cảnh, đi thăm các chiến sĩ, khu tập thể, quan tâm tới mọi người( kể cả người nước ngoài) còn việc gì có thể làm được thì tự làm
Viết thư cho 1 đồng chí
Đặt tên người phục vụ: Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi
Việc gì tự làm được thì làm
Nói chuyện với mọi người thân mật
Đi thăm các khu tập thể
Qua đó em có thể hiểu gì về Bác?
- Bác là một người không chỉ giản dị mà còn là một con người gần gũi với dân, với trẻ nhỏ
-> Bác là người gần gũi với dân và nước
c/Giản dị trong tác phong, lời nói
Những lập luận chứng minh nào trong đoạn cuối cho thấy bác là người giản dị trong lời nói.
Những chân lí, chân lí lớn của dân ta cũng như của thời đại là giản dị
Không có gì quý hơn độc lập tự do
Dẫn những câu nói của Bác: Không có gì quý hơn độc lập tự do; Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi. → Đó là những câu nói nổi tiếng, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc. Mọi người dân đều biết, đều thuộc và hiểu câu nói này.
-> Bình luận về cách nói giản dị đó: Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang chờ đợi nó, thì đó là sức mạnh vô địch, đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng
IV. Tổng kết
Nghệ thuật Chứng minh kết hợp với bình luận và biểu cảm. Dẫn chứng cụ thể, lí lẽ bình luận sâu sắc, có sức thuyết phục Lập luận theo trình tự hợp lí. Giọng văn sôi nổi, nồng nhiệt.
Nội dung Ca ngợi đức tính giản dị của Bác Hồ. Bài học về việc học tập, rèn luyện, noi theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ư
H
Ơ
N
G
C

N
G
E
M
Ơ
M
G

P
B
Á
C
H

N
Ă
M
Đ
I

U
B
Á
C
D

H

Y
N
G
U
Y

N
V
Ă
N
B
A
Q
U

N
G
T
R
Ư

N
G
B
A
Đ
Ì
N
H
C
A
O
B

N
G
H
À
N
G
N
G
A
N
G
L
À
N
G
S
E
N
P
H

B

P
B
Á
C
H
Ô
N
C
Á
C
C
H
Á
U
N
G
U
Y

N
S
I
N
H
C
U
N
G
N
G
U
Y

N
T

T
T
H
À
N
H
H

Q
U
A
N
G
1
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
5
14
13
12
Nơi đây dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn �i Quốc Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập ngày 3/2/1930?
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
5
14
13
12
"Em vui múa, em vui hát. Bác mỉm cười Bác khen em ngoan."Bạn hãy cho biết đó là lời của bài hát nào?
Bác đã căn dặn thế hệ măng non phải rèn luyện không ngừng qua những nội dung nào?
Trong thời gian Bác Hồ hoạt động ở nước ngoài Bác có tên gọi thân mật gì?
Tên Bác Hồ ghi trong sổ lương ngày 5/6/1911 trên con tầu Latútsơ - Tơrêvin là gì ?
Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ở đâu?
Bác Hồ đã lựa chọn địa danh nào để xây dựng căn cứ cách mạng ở nước ta ?
Phố có số nhà 48, nơi Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ, phố đó có tên là gì ?
Ngày 19/5/1890, Bác Hồ đã được sinh ra tại làng quê nào của tỉnh Nghệ An ?
Quyết định ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã phải làm công việc gì trên tàu buôn của Pháp ?
"Thư này Bác gửi thư chung
..... khắp vùng gần xa". Hãy điền cụm từ còn thiếu?
Tên khai sinh của Bác Hồ là gì ?
Tên của Bác Hồ khi dạy học ở trường Dục Thanh là gì ?
Tên của Bác Hồ dùng khi hoạt động ở Trung Quốc từ năm 1938 - 1940 là gì ?
Tất cả thiếu nhi Việt Nam đều muốn đạt được điều này ?
SƠ ĐỒ TƯ DUY
IV. Dặn dò
Học bài Đức tính giản dị của Bác Hồ
Xem trước bài Ý nghĩa của văn chương
CHÚC QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHỎE

Nguồn:Bảo Đặng Hoài

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pptx.pngduc_tinh_gian_di_cua_bac.pptx[2.74 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
v2520q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-11-17 16:22:32
Loại file
pptx
Dung lượng
2.74 M
Trang
12
Lần tải
0
Lần xem
1
bài giảng điện tử Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan