TRƯỜNG THPT HẢI ĐÔNG

MĨ THUẬT
LỚP 6A

GV: NGUYỄN KIM CÚC
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nêu cách vẽ tranh đề tài ngày tết và mùa xuân ?
Tìm nội dung
Phác bố cục
Vẽ hình
Vẽ màu
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
1
5
2
3
4
Trong các chữ cái sau, chữ nào là kiểu chữ nét đều?
Nêu đặc điểm của chữ nét đều?
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.
- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.
A B C D Đ E G H
I K L M N O P Q
R S T U V X Y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vẽ trang trí

Tiết 25 - Bài 23: Vẽ trang trí
- Chữ có dáng dấp chắc khỏe, thường dùng để kẻ khẩu hiệu, dùng trong tranh cổ động.
- Chữ có dáng dấp chắc khỏe, thường dùng để kẻ khẩu hiệu, dùng trong tranh cổ động.
Dáng của chữ như thế nào? Và kiểu chữ này thường được sử dụng ở đâu?
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.
Vẽ trang trí

Tiết 25 - Bài 23: Vẽ trang trí
- Chữ có dáng dấp chắc khỏe, thường dùng để kẻ khẩu hiệu, dùng trong tranh cổ động.
TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
- Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.
Kích thước chiều ngang, chiều cao của chữ tùy thuộc vào đâu?
- Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.
Vẽ trang trí

Tiết 25 - Bài 23: Vẽ trang trí
- Chữ có dáng dấp chắc khỏe, thường dùng để kẻ khẩu hiệu, dùng trong tranh cổ động.
- Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.
A B C D Đ E G H
I K L M N O P Q R
S T U V X Y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tiết 25 - Bài 25: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
Vẽ trang trí

Tiết 25 - Bài 23: Vẽ trang trí
Theo em trong bảng chữ cái trên có những chữ nào chỉ có nét thẳng?
A, E, H, I, K, L, M, N, T, V, X, Y
- Chữ chỉ có nét thẳng: A, E, H, I, K, L, M, N, T, V, X, Y
Theo em trong bảng chữ cái trên có những chữ nào chỉ có nét cong?
Theo em trong bảng chữ cái trên có những chữ nào chỉ có nét thẳng và nét cong?
C, O, Q,S
B, D, Đ, G, P, R, U
- Chữ chỉ có nét cong: C, O, Q, S
- Chữ chỉ có nét thẳng và nét cong: B, D, Đ, G, P, R, U
Tiết 25 - Bài 25: Vẽ trang trí
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
Vẽ trang trí

Tiết 25 - Bài 23: Vẽ trang trí
* ỨNG DỤNG
Chữ nét đều có dáng chắc khỏe, thường dùng trong trang trí tranh cổ động, sách, báo, quảng cáo sản phẩm hàng hóa ...
Tiết 25 - Bài 25: Vẽ trang trí
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
I
Vẽ trang trí

Tiết 25 - Bài 23: Vẽ trang trí
II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ.
*Bước 1: Sắp xếp dòng chữ cân đối.
*Bước 1: Sắp xếp dòng chữ cân đối.
Tiết 25 - Bài 25: Vẽ trang trí
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
Vẽ trang trí

Tiết 25 - Bài 23: Vẽ trang trí
II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ.
*Bước 1 Sắp xếp dòng chữ cân đối.
- Cần ngắt dòng rõ ràng, rõ ý và trình bày cân đối, thuận mắt.

HỌC TẬP TỐT LAO ĐỘNG TỐT

HỌC TẬP TỐT LAO ĐỘNG TỐT

HỌC TẬP TỐT
LAO ĐỘNG TỐT
1
2
3
Chó ý:
Tiết 25 - Bài 25: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
Vẽ trang trí

Tiết 25 - Bài 23: Vẽ trang trí
II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ.
*Bước 1 Sắp xếp dòng chữ cân đối.
*Bước 2: Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ
Bước 2: Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ
Khoảng cách quá rộng
Khoảng cách quá hẹp
Khoảng cách hợp lí
H ỌC TỐT
HỌCTỐT
HỌC TỐT
1
2
3
HỌC TỐT
HỌC TỐT
Bước 3: Kẻ chữ và tô màu
Tiết 25 - Bài 25: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
Vẽ trang trí

Tiết 25 - Bài 23: Vẽ trang trí
Tiết 25 - Bài 25: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
Vẽ trang trí

Tiết 25 - Bài 23: Vẽ trang trí
-
II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ.
Bước 1 Sắp xếp dòng chữ cân đối.
Bước 2: Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ
Bước 3: Kẻ chữ và tô màu
Tiết 25 - Bài 25: Vẽ trang trí
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT ĐỀU
Vẽ trang trí

Tiết 25 - Bài 23: Vẽ trang trí
- ĐẶC ĐiỂM
- ỨNG DỤNG
II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ.
Bước 1 Sắp xếp dòng chữ cân đối.
Bước 2: Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ
Bước 3: Kẻ chữ và tô màu
III. Thực hành
CHĂM HỌC
Em hãy kẻ dòng chữ in hoa nét đều.
Tiết 25 - Bài 25: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
Vẽ trang trí

Tiết 25 - Bài 23: Vẽ trang trí
II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ.
Bước 1 Sắp xếp dòng chữ cân đối.
Bước 2: Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ
Bước 3: Kẻ chữ và tô màu
III. Thực hành
CHĂM HỌC
Em hãy kẻ dòng chữ in hoa nét đều.
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
Chiều cao và chiều ngang của chữ như thế nào?

Khoảng cách giữa các con chữ và chữ trong cùng một dòng?

Tỉ lệ giữa các nét chữ như thế nào với nhau?

Màu chữ và màu nền đã hợp lý chưa?
Tiết 25 - Bài 25: Vẽ trang trí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
Vẽ trang trí

Tiết 25 - Bài 23: Vẽ trang trí
TIẾT HỌC KẾT THÚC
Chúc các em khỏe mạnh,
và học tốt
nguon VI OLET