Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha

Đăng ngày 5/7/2015 8:51:19 PM | Thể loại: Công nghệ 12 | Chia sẽ bởi: Chinh Ngô Văn | Lần tải: 15 | Lần xem: 1 | Page: 21 | Kích thước: 0.52 M | Loại file: ppt
  • Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha - 1
  • Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha - 2
  • Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha - 3
  • Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha - 4
  • Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha, Công nghệ 12. . nslide trân trọng giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , bài giảng Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha thuộc chủ đề Công nghệ 12 được giới thiệu bởi thành viên Chinh Ngô Văn tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Công nghệ 12 , có tổng cộng 21 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Công nghệ Công nghệ 12 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ BÀI23 MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ I, bên cạnh đó KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA Dòng điện xoay chiều 3 pha được sử ở đâu? Dòng điện 3pha so với dòng điện 1 pha có ưu thế gì? CÂU HỎI TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ Ưu điểm của dòng điện ba https://nslide.com/bai-giang/bai-23-mach-dien-xoay-chieu-ba-pha.1lmd0q.html

Nội dung

TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
BÀI23
MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
I.KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA
Dòng điện xoay chiều 3 pha được sử ở đâu?
Dòng điện 3pha so với dòng điện 1 pha có ưu điểm gì?
CÂU HỎI
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
Ưu điểm của dòng điện ba pha:
Việc truyền tải điện năng bằng mạch điện ba pha tiết kiệm được dây dẫn hơn là dùng dòng điện một pha
Động cơ ba pha có cấu tạo dơn giản và đặc tính tốt hơn động cơ một pha
Mạch điện ba pha gồm:
Tải 3 pha
Nguồn điện
3 pha
Đường dây
3 pha
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
1.Nguồn điện ba pha
Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha dùng máy phát điện xoay chiều ba pha
Máy phát điện ba pha:
a.Cấu tạo
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
Dây quấn pha A ký hiệu là AX
Gồm 3 dây quấn AX,BY,CZ
Dây quấn pha B ký hiệu là BY
Dây quấn pha C ký hiệu là CZ
Trong đó:
-A, B, C là các điểm đầu dây quấn
-X, Y, Z là các điểm cuối dây quấn
Các dây quấn AX, BY, CZ có cùng số vòng dây, đặt lệch nhau một góc 2/3 điện trong không gian
b,Nguyên lý làm việc
Khi quay nam châm với tốc độ không đổi, từ trường sẽ lần lượt quýet qua các dây quấn và cảm ứng vào trong dây quấn các sức điện động Sin cùng biên độ, tần số và lệch pha nhau 1 góc 2/3
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
Đồ thị:
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
2.Tải ba pha
Thường là : động cơ điện 3 pha, lò điện 3 pha.....
Tổng trở của các pha A, B, C là :
Thường ký hiệu như sau:
II-CÁCH NỐI NGUỒN ĐIỆN VÀ TẢI BA PHA
Nếu mỗi pha nối với một tải thì cách nối này có dùng không?
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
Thường dùng 2 cách nối : nối hình sao (Y), nối hình tam giác ( )
Nối hình sao: 3 điểm cuối X, Y, Z nối với nhau tạo thành điểm trung tính O
Nối hình tam giác: đầu pha này nối với pha kia
1. Cách nối nguồn điện ba pha
Nối hình sao :
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
Nối hình sao có dây trung tính
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
Nối tam giác
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
2.Cách nối tải ba pha
Nối hình tam giác
Nối hình sao
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
Chúng ta có
Nguồn ba pha
Tải ba pha
Mạch điện ba pha
Vậy có
?????
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
III.SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 3 PHA
1. Sơ đồ mạch điện ba pha
a.Nguồn nối sao, tải nối sao
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
A
B
A
C
O’
O
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
b,Nguồn điện và tải nối sao có dây trung tính
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
c,Nguồn điện nối sao, tải nối tam giác
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
2.Quan hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha
Khi nối hình sao
Khi nối tam giác
ví dụ 1
Một máy phát ba pha có: UP=220V
Nếu nối hình sao ta có:
-UP=220V
-Ud=380V
Nếu nối hình tam giác ta có :
-Up=Ud=220V
IV. ƯU ĐIỂM MẠCH 3 PHA BỐN DÂY
Tạo ra hai trị số điện áp khác nhau thuận tiện cho sử dụng
Cân bằng điện áp các pha khi tải không đối xứng
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ
TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI TỔ: LÝ-THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN MÔN: CÔNG NGHỆ