Bài 24. Biến và đại dương

Đăng ngày 3/8/2016 3:36:35 PM | Thể loại: Địa lí 6 | Chia sẽ bởi: Thanh Hứa Văn | Lần tải: 173 | Lần xem: 4 | Page: 22 | Kích thước: 8.11 M | Loại file: pptx
  • Bài 24. Biến và đại dương - 1
  • Bài 24. Biến và đại dương - 2
  • Bài 24. Biến và đại dương - 3
  • Bài 24. Biến và đại dương - 4
  • Bài 24. Biến và đại dương - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Bài 24. Biến và đại dương, Địa lí 6. . nslide trân trọng giới thiệu tới các bạn tài liệu Bài 24. Biến và đại dương .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Bài 24. Biến và đại dương trong thể loại Địa lí 6 được giới thiệu bởi bạn Thanh Hứa Văn tới các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào mục Địa lí 6 , có 22 trang, thuộc định dạng .pptx, cùng thể loại còn có Bài giảng Địa lí Địa lí 6 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu BÀI 24 BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG 1 BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG 2 BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG 3 ? Em hãy chỉ ra hình ảnh nào là biển, hình ảnh nào là đại dương? Giải thích, thêm nữa Đại dương là vùng nước mặn có không gian rất lớn, nói thêm ¾ không gian bề mặt Trái Đất bị che phủ bởi nước của một đại dương cốt lõi (Đại Dương thế giới) và những biển nhỏ, cho biết thêm Biển là bộ phận của đại dương, nằm ở gần hoặc xa đất liền, ngoài https://nslide.com/bai-giang/bai-24-bien-va-dai-duong.5r6i0q.html

Nội dung
BÀI 24
BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
1
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
2
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
3
? Em hãy chỉ ra hình ảnh nào là biển, hình ảnh nào là đại dương? Giải thích.
Đại dương là vùng nước mặn có diện tích rất lớn. ¾ diện tích bề mặt Trái Đất bị che phủ bởi nước của một đại dương chủ chốt (Đại Dương thế giới) và các biển nhỏ.
Biển là bộ phận của đại dương, nằm ở gần hoặc xa đất liền. Khác với vùng nước của đại dương bao quanh về nhiệt độ, độ mặn, chế độ thủy văn, sinh vật…
Phân biệt Biển và Đại Dương
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
Ví dụ: BIỂN ĐỎ
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
Độ muối của nước Biển và Đại Dương
Độ muối trung bình: 35 %o
Độ muối trong các biển không giống nhau tùy thuộc và nguồn nước sông đổ vào biển và sự bốc hơi nước của biển.
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG

ĐỘ MUỐI MỘT SỐ BIỂN
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG

Tìm trên bản đồ biển Ban-tích (châu Âu), biển Hồng Hải (giữa châu Á và châu Phi)?

BIỂN ĐỎ
BIỂN BAN-TICH
2. Sự vận động của nước Biển và Đại dương
a. Sóng
- Sóng là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương.
- Nguyên nhân sinh ra sóng là gió hoặc động đất ngầm dưới biển (sinh ra sóng thần).
b. Thủy triều
Triều lên và Triều xuống tại Vịnh Fundy.
Nhận xét về sự thay đổi của mực nước khi triều lên và triều xuống?
Triều lên
Triều Xuống
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
Là hiện tượng có lúc dâng lên lấn sâu vào đất liền, có lúc rút xuống lùi ra xa

- Nguyên nhân: Do sức hút của Mặt Trăng với Trái Đất
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
Nguyên nhân hình thành thủy triều
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
Sản xuất điện bằng năng lượng thủy triều tại
Vương Quốc Anh
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
Hệ thống Limpet
c. Các dòng biển
Là dòng chảy của lớp nước trên mặt trong các biển và đại dương.

- Dòng biển sinh ra nhờ các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
? Dựa vào bản đồ, hãy kể tên một số dòng biển trên đại dương thế giới.
Dòng biển nóng: Bra-xin, Bắc xích đạo, Gơn-xtrim…
Dòng biển lạnh: Pê-ru, Ben-ghe-la, ca-li-fooc-ni-a…
Biển đồ một số dòng biển trên thế giới
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
- Các dòng biển có ảnh hưởng rất lớn đến khí hậu các vùng ven biển, mà chúng chảy qua.
Ví dụ: sự hình thành Hoang mạc Namib
Lược đồ phân bố lượng mưa Châu Phi
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
GHI NHỚ
Các biển và đại dương trên Trái Đất đều thông với nhau. Độ muối trung bình của nước biển là 35%o.
Nước biển có ba hình thức vận động: sóng, thủy triều và dòng biển. Gió là nguyên nhân chính sinh ra sóng và các dòng biển, còn nguyên nhân sinh ra thủy triều là sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
Các dòng biển có ảnh hưởng rất lớn đến khí hậu các vùng ven biển, mà chúng chảy qua.
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
B Ã O
S Ó N G T H Ầ N
G I Ó T Í N P H O N G
N H Ậ T T R I Ề U
D Ò N G B I Ể N N Ó N G
?
?
?
?
?
1
2
3
4
5
Câu 1: Loại gió thổi từ khoảng vĩ độ 300 Bắc và Nam về xích đạo?
Câu 2: Hiện tượng này được tạo ra do động đất, phun núi lửa hay những dịch chuyển địa chất bên trên hoặc bên dưới mặt nước?
Câu 3: Hiện tượng xuất hiện trên biển, kèm theo gió mạnh và mưa lớn gây ảnh hưởng tới đất liền làm thiệt hại về người và của?
Câu 4: hiện tượng thủy triều chỉ lên xuống đều đặn mỗi ngày một lần gọi là gì?
Câu 5: loại dòng biển có tính nóng,ẩm và thường gây mưa nhiều nơi mà nó chảy qua?
- Học bài
Đọc bài đọc thêm – SGK/76
Làm bài tập tập bản đồ.
Chuẩn bị bài 25: Thực hành: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG
VỀ NHÀ
BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG