Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Bài 24. Biến và đại dương - 1
Trang 1
Bài 24. Biến và đại dương - 2
Trang 2
Bài 24. Biến và đại dương - 3
Trang 3
Bài 24. Biến và đại dương - 4
Trang 4
Bài 24. Biến và đại dương - 5
Trang 5
Bài 24. Biến và đại dương - 6
Trang 6
Bài 24. Biến và đại dương - 7
Trang 7
Bài 24. Biến và đại dương - 8
Trang 8
Bài 24. Biến và đại dương - 9
Trang 9
Bài 24. Biến và đại dương - 10
Trang 10
Bài 24. Biến và đại dương - 11
Trang 11
Bài 24. Biến và đại dương - 12
Trang 12
Bài 24. Biến và đại dương - 13
Trang 13
Bài 24. Biến và đại dương - 14
Trang 14
Bài 24. Biến và đại dương - 15
Trang 15
Bài 24. Biến và đại dương - 16
Trang 16
Bài 24. Biến và đại dương - 17
Trang 17
Bài 24. Biến và đại dương - 18
Trang 18
Bài 24. Biến và đại dương - 19
Trang 19
Bài 24. Biến và đại dương - 20
Trang 20
Bài 24. Biến và đại dương - 21
Trang 21
Bài 24. Biến và đại dương - 22
Trang 22
Bài 24. Biến và đại dương - 23
Trang 23
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 24. Biến và đại dương

Đăng ngày 4/10/2016 6:12:06 PM | Thể loại: Địa lí 6 | Lần tải: 55 | Lần xem: 0 | Page: 23 | FileSize: 5.01 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 24. Biến và đại dương, Địa lí 6. . nslide trân trọng giới thiệu tới mọi người tài liệu Bài 24. Biến và đại dương .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Bài 24. Biến và đại dương thuộc chuyên mục Địa lí 6 được chia sẽ bởi user Hoàng Trần đến mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Địa lí 6 , có 23 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Địa lí Địa lí 6 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Kiểm tra bài cũ Hãy điền tên những bộ phận của hệ thống sông vào ô 1,2,3 trong sơ đồ dưới đây? TIẾT 30, thêm nữa BÀI 24, tiếp theo là BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG TIẾT 30, nói thêm là BÀI 24, kế tiếp là BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG 1, cho biết thêm Độ muối của nước biển và đại dương : Em hãy cho biết nét khác biệt căn bản giữa sông và biển ? - Độ muối trung bình của những biển và đại dương là 35 %o - Nguyên nhân : Do nước sông hoà tan những loại muối từ đất, đá trong đất liền

https://nslide.com/bai-giang/bai-24-bien-va-dai-duong.60ck0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Địa lí 6

Kiểm tra bài cũHãy điền tên các bộ phận của hệ thống sông vào ô 1,2,3 trong sơ đồ dưới đây?
TIẾT 30. BÀI 24. BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
TIẾT 30. BÀI 24. BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
1. Độ muối của nước biển và đại dương :
Em hãy cho biết nét khác biệt cơ bản giữa sông và biển ?
- Độ muối trung bình của các biển và đại dương là 35 %o
- Nguyên nhân : Do nước sông hoà tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.
Tìm trên bản đồ biển Ban-tích ( châu Âu ), biển Hồng Hải ( giữa châu Á và châu Phi )
Biển Đỏ (Hồng Hải) 41 ‰
Biển Ban – tích 32‰
Biển Đông 33 ‰
ĐỘ MUỐI CỦA MỘT SỐ BIỂN :
Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau ?
Bi?n D?
Dộ muối của Biển Dỏ là 41 ?
-
Dộ muối của biển Dông là 33 ?
Biển Đông
TIẾT 30. BÀI 24. BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
1. Độ muối của nước biển và đại dương :
- Độ muối trung bình của các biển và đại dương là 35 %o
- Nguyên nhân : Do nước sông hoà tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.
Độ muối của các biển không giống nhau.
Biển Đỏ (Hồng Hải) 41 ‰
Biển Ban – tích 32‰
Biển Đông 33 ‰
2. Sự vận động của nước biển và đại dương :
a. Sóng :
TIẾT 30. BÀI 24. BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
1. Độ muối của nước biển và đại dương :
2. Sự vận động của nước biển và đại dương :
a. Sóng : Là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nước biển.
- Nguyên nhân : . Do gió.
. Do động đất ngầm dưới đáy biển sóng thần.
TIẾT 30. BÀI 24. BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
1. Độ muối của nước biển và đại dương :
2. Sự vận động của nước biển và đại dương :
a. Sóng :
b. Thuỷ triều : Là hiện tượng nước biển lên xuống theo chu kỳ.
- Nguyên nhân: Do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
Thuỷ triều
Nguyên nhân gây ra thuỷ triều
Hậu quả của triều cường
TIẾT 30. BÀI 24. BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
1. Độ muối của nước biển và đại dương :
2. Sự vận động của nước biển và đại dương :
a. Sóng :
b. Thuỷ triều :
c. Các dòng biển : Là sự chuyển động nước biển và đại dương thành dòng.
- Nguyên nhân do gió Tín phong và Tây ôn đới.
- Có hai loại dòng biển : dòng biển nóng và dòng biển lạnh
Bản đồ các dòng biển trong Đại dương thế giới.
TIẾT 30. BÀI 24. BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
1. Độ muối của nước biển và đại dương :
- Độ muối trung bình của các biển và đại dương là 35 %o
- Nguyên nhân : Do nước sông hoà tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.
Độ muối của các biển không giống nhau.
2. Sự vận động của nước biển và đại dương :
a. Sóng :
Là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nước biển.
- Nguyên nhân : . Do gió.
. Do động đất ngầm dưới đáy biển sóng thần.
b. Thuỷ triều : Là hiện tượng nước biển lên xuống theo chu kỳ.
- Nguyên nhân: Do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
c. Các dòng biển : Là sự chuyển động nước biển và đại dương thành dòng.
LUYỆN TẬP
Gió là nguyên nhân chính sinh ra :
A. Sóng B. Thuỷ triều
C. Sóng và dòng biển C. Dòng biển
2. Nguyên nhân sinh ra thuỷ triều :
A. Gió
B. Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
C. Động đất ngầm dưới đáy đại dương.

Sponsor Documents