Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG

Đăng ngày 3/3/2014 7:16:43 PM | Thể loại: Địa lý 6 | Chia sẽ bởi: Thu La | Lần tải: 2 | Lần xem: 1 | Page: 14 | Kích thước: 3.17 M | Loại file: ppt
  • Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG - 1
  • Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG - 2
  • Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG - 3
  • Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG - 4
  • Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG, Địa lý 6. . nslide chia sẽ đến đọc giả thư viện Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG trong thể loại Địa lý 6 được chia sẽ bởi bạn Thu La đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Địa lý 6 , có tổng cộng 14 trang, thuộc file .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Bài giảng Địa lý Địa lý 6 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG Bài 24 Tiết 30 Em hãy cho biết nét khác biệt căn bản giữa sông và biển ? Tìm trên bản đồ biển Ban-tích ( châu Âu ), biển Hồng Hải ( giữa châu Á và châu Phi ) Biển Đỏ Biển Ban Tích Bi?n D? Độ muối của Biển Đỏ 41 ‰ - Độ muối của Biển Đông 33 ‰ Biển Đông Thuỷ triều Nguyên nhân gây ra thuỷ triều Hậu quả của triều cường Bản đồ những dòng biển trong Đại thế gian giới https://nslide.com/bai-giang/bai-24-bien-va-dai-duong.7yipzq.html

Nội dung

BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
Bài 24
Tiết 30
Em hãy cho biết nét khác biệt cơ bản giữa sông và biển ?
Tìm trên bản đồ biển Ban-tích ( châu Âu ), biển Hồng Hải ( giữa châu Á và châu Phi )
Biển Đỏ
Biển Ban Tích
Bi?n D?
Độ muối của Biển Đỏ 41 ‰
-
Độ muối của Biển Đông 33 ‰
Biển Đông
Thuỷ triều
Nguyên nhân gây ra thuỷ triều
Hậu quả của triều cường
Bản đồ các dòng biển trong Đại dương thế giới.