trường thcs nam bình

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ
Môn: địa lí 6
Giáo viên: Trần Thị Lan

Phụ lưu
Chi lưu
Sông chính
Hệ thống sông gồm có : sông chính, các phụ lưu và các chi lưu hợp lại
Kiểm tra bài cũ
Điền tên các bộ phận của sông và cho biết hệ thống sông bao gồm các bộ phận nào hợp thành?
2
3
1
Bài 24 : Biển và đại dương
1.Độ muối của nước biển và đại dương
- Độ muối là do nước sông hòa tan các loại muối từ đất đá trong lục địa đưa ra.
- Độ muối trung bình của nước biển là 350/00.
Nước ngầm
Mưa
Bài 24 : Biển và đại dương
1.Độ muối của nước biển và đại dương
- Độ muối là do nước sông hòa tan các loại muối từ đất đá trong lục địa đưa ra.
- Độ muối trung bình của nước biển là 350/00.
Hoạt động nhóm
? Tại sao các biển và đại dương đều thông với nhau nhưng độ muối không giống nhau
- Độ muối trong các biển và đại dương không giống nhau, tùy thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít và độ bốc hơi lớn hay nhỏ.
Bài 24 : Biển và đại dương
1.Độ muối của nước biển và đại dương
- Độ muối là do nước sông hòa tan các loại muối từ đất đá trong lục địa đưa ra.
- Độ muối trung bình của nước biển là 350/00.
- Độ muối trong các biển và đại dương không giống nhau, tùy thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít và độ bốc hơi lớn hay nhỏ.
Biển Ban Tích
32%0
Biển §á
41%0
Bài 24 : Biển và đại dương
1.Độ muối của nước biển và đại dương
- Độ muối là do nước sông hòa tan các loại muối từ đất đá trong lục địa đưa ra.
- Độ muối trung bình của nước biển là 350/00.
- Độ muối trong các biển và đại dương không giống nhau, tùy thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít và độ bốc hơi lớn hay nhỏ.
Biển §«ng
- Độ muối trung bình của biển nước ta là 330/00.
Bài 24 : Biển và đại dương
1.Độ muối của nước biển và đại dương
2. Sự vận động của nước biển và đại dương
a. Sóng biển.
- Nguyên nhân:
- Sóng là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nước biển.
Do gió
Bài 24 : Biển và đại dương
1.Độ muối của nước biển và đại dương
2. Sự vận động của nước biển và đại dương
a. Sóng biển.
- Thủy triều là hiện tượng nước biển lên xuống theo chu kỳ.
b. Thủy triều.
- Nguyên nhân:
Do sức hút của mặtTrăng và mặt Trời
Trái đất
Mặt trời
DB
Hiện tượng triều kém
Hiện tượng triều cường
Bài 24 : Biển và đại dương
1.Độ muối của nước biển và đại dương
2. Sự vận động của nước biển và đại dương
a. Sóng biển.
b. Thủy triều.
- Nguyên nhân:
c. Dòng biển.
- Dòng biển là sự chuyển động của nước với lưu lượng lớn trên quãng đường dài trong các biển và đại dương.
- Có hai loại dòng biển: dòng biển nóng và dòng biển lạnh
- Con người phải bảo vệ môi trường biển
Do các loại gió thổi thường xuyên trên TĐ
A. Sóng
B. Sóng thần.
C. Thủy triều.
D. Dòng biển
1. Động đất ngầm dưới đáy biển
2. Gió
3 .Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
Bài tập
Hãy ghép các chữ cai ở cột A với các số ở cột B sao cho phù hợp
Cột a
Cột b
* Dặn dò *
- Dựa vào kênh hình, chữ SGK để học bài
- Chuẩn bị bài thực hành: Tìm hiểu hướng chảy các dòng biển nóng, lạnh ? Ảnh hưởng của dòng biển đến khí hậu ?
- Làm bài tập 1,2/24 tập bản đồ
Bài giảng kết thúc
???????????????
Xin chân thành cảm ơn

các thầy giáo, cô giáo
đã về dự

***?????***
nguon VI OLET