Bài 24. Biển và Đại dương

Đăng ngày 6/27/2012 11:02:02 PM | Thể loại: Địa lý 6 | Chia sẽ bởi: Thuận Nguyễn Thị Nguyên | Lần tải: 3 | Lần xem: 4 | Page: 22 | Kích thước: 4.64 M | Loại file: ppt
  • Bài 24. Biển và Đại dương - 1
  • Bài 24. Biển và Đại dương - 2
  • Bài 24. Biển và Đại dương - 3
  • Bài 24. Biển và Đại dương - 4
  • Bài 24. Biển và Đại dương - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 24. Biển và Đại dương, Địa lý 6. . nslide trân trọng giới thiệu tới các bạn thư viện Bài 24. Biển và Đại dương .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , bài giảng Bài 24. Biển và Đại dương trong chủ đề Địa lý 6 được giới thiệu bởi bạn Thuận Nguyễn Thị Nguyên tới cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề Địa lý 6 , có 22 page, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Địa lí Địa lí 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo bài 24: biển và đại dương TIẾT 30, kế tiếp là BÀI 24, kế tiếp là BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG 1, thêm nữa Độ muối của nước biển và đại dương : Em hãy cho biết nét khác biệt căn bản giữa sông và biển ? - Độ muối trung bình của những biển và đại dương là 35 %o - Nguyên nhân : Do nước sông hoà tan những loại muối từ đất, đá trong đất liền đưa ra, cho biết thêm Tìm trên bản đồ biển Ban-tích ( châu Âu ), biển Hồng Hải ( giữa châu https://nslide.com/bai-giang/bai-24-bien-va-dai-duong.yckayq.html

Nội dung

bài 24: biển và đại dương
TIẾT 30. BÀI 24. BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
1. Độ muối của nước biển và đại dương :
Em hãy cho biết nét khác biệt cơ bản giữa sông và biển ?
- Độ muối trung bình của các biển và đại dương là 35 %o
- Nguyên nhân : Do nước sông hoà tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.
Tìm trên bản đồ biển Ban-tích ( châu Âu ), biển Hồng Hải ( giữa châu Á và châu Phi )
ĐỘ MUỐI CỦA MỘT SỐ BIỂN :
Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau ?
Bi?n D?
Dộ muối của Biển Dỏ là 41 ?
-
Dộ muối của biển Dông là 33 ?
Biển Đông
TIẾT 30. BÀI 24. BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
1. Độ muối của nước biển và đại dương :
- Độ muối trung bình của các biển và đại dương là 35 %o
- Nguyên nhân : Do nước sông hoà tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.
Độ muối của các biển không giống nhau.
2. Sự vận động của nước biển và đại dương :
a. Sóng :
TIẾT 30. BÀI 24. BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
1. Độ muối của nước biển và đại dương :
2. Sự vận động của nước biển và đại dương :
a. Sóng : Là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nước biển.
- Nguyên nhân : . Do gió.
. Do động đất ngầm dưới đáy biển sóng thần.
TIẾT 30. BÀI 24. BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
1. Độ muối của nước biển và đại dương :
2. Sự vận động của nước biển và đại dương :
a. Sóng :
b. Thuỷ triều : Là hiện tượng nước biển lên xuống theo chu kỳ.
- Nguyên nhân: Do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
Thuỷ triều
Nguyên nhân gây ra thuỷ triều
Hậu quả của triều cường
TIẾT 30. BÀI 24. BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
1. Độ muối của nước biển và đại dương :
2. Sự vận động của nước biển và đại dương :
a. Sóng :
b. Thuỷ triều :
c. Các dòng biển : Là sự chuyển động nước biển và đại dương thành dòng.
- Nguyên nhân do gió Tín phong và Tây ôn đới.
- Có hai loại dòng biển : dòng biển nóng và dòng biển lạnh
Bản đồ các dòng biển trong Đại dương thế giới.
TIẾT 30. BÀI 24. BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
1. Độ muối của nước biển và đại dương :
- Độ muối trung bình của các biển và đại dương là 35 %o
- Nguyên nhân : Do nước sông hoà tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.
Độ muối của các biển không giống nhau.
2. Sự vận động của nước biển và đại dương :
a. Sóng :
Là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nước biển.
- Nguyên nhân : . Do gió.
. Do động đất ngầm dưới đáy biển sóng thần.
b. Thuỷ triều : Là hiện tượng nước biển lên xuống theo chu kỳ.
- Nguyên nhân: Do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
c. Các dòng biển : Là sự chuyển động nước biển và đại dương thành dòng.
LUYỆN TẬP
Gió là nguyên nhân chính sinh ra :
A. Sóng B. Thuỷ triều
C. Sóng và dòng biển C. Dòng biển
2. Nguyên nhân sinh ra thuỷ triều :
A. Gió
B. Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
C. Động đất ngầm dưới đáy đại dương.