bài 24 Biển và Đại dương

Đăng ngày 8/11/2013 8:36:39 PM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Cương Nguyễn Thị Kim | Lần tải: 6 | Lần xem: 1 | Page: 16 | Kích thước: 4.64 M | Loại file: ppt
  • bài 24 Biển và Đại dương - 1
  • bài 24 Biển và Đại dương - 2
  • bài 24 Biển và Đại dương - 3
  • bài 24 Biển và Đại dương - 4
  • bài 24 Biển và Đại dương - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng bài 24 Biển và Đại dương, Toán học. . Chúng tôi giới thiệu tới các bạn thư viện bài 24 Biển và Đại dương .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu bài 24 Biển và Đại dương thuộc chủ đề Toán học được giới thiệu bởi thành viên Cương Nguyễn Thị Kim đến các bạn nhằm mục đích học tập , tài liệu này được đưa vào danh mục Toán học , có 16 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Toán học ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu H·y ®iÒn tªn c¸c bé phËn cña hÖ thèng s«ng vµo « 1,2,3 trong s¬ ®å d­íi ®©y? Bài 24 Tiết 30 Em hãy cho biết nét khác biệt căn bản giữa sông và biển ? Tìm trên bản đồ biển Ban-tích ( châu Âu ), biển Hồng Hải ( giữa châu Á và châu Phi ) Biển Đỏ Biển Ban Tích Bi?n D? Độ muối của Biển Đỏ 41 ‰ - Độ muối của Biển Đông 33 ‰ Biển Đông Thuỷ triều Nguyên nhân gây ra thuỷ triều Hậu quả của triều cường Bản đồ những dòng biển trong Đại người đời giới, bên cạnh đó Gió là lý do chính sinh https://nslide.com/bai-giang/bai-24-bien-va-dai-duong.ywfbzq.html

Nội dung

H·y ®iÒn tªn c¸c bé phËn cña hÖ thèng s«ng vµo « 1,2,3 trong s¬ ®å d­íi ®©y?
Bài 24
Tiết 30
Em hãy cho biết nét khác biệt cơ bản giữa sông và biển ?
Tìm trên bản đồ biển Ban-tích ( châu Âu ), biển Hồng Hải ( giữa châu Á và châu Phi )
Biển Đỏ
Biển Ban Tích
Bi?n D?
Độ muối của Biển Đỏ 41 ‰
-
Độ muối của Biển Đông 33 ‰
Biển Đông
Thuỷ triều
Nguyên nhân gây ra thuỷ triều
Hậu quả của triều cường
Bản đồ các dòng biển trong Đại dương thế giới.
Gió là nguyên nhân chính sinh ra :
A. Sóng B. Thuỷ triều
C. Sóng và dòng biển D. Dòng biển
2. Nguyên nhân sinh ra thuỷ triều :
A. Gió
B. Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
C. Động đất ngầm dưới đáy đại dương.