Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Lịch sử 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2019-03-12 09:02:38 Tác giả Khang Trần Văn loại .ppt kích thước 26.29 M số trang 20
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

kính chào thầy cô GI�O.Chào các em thân yêu!Trường Tiểu học LAM SƠNKiểm tra bài cũ: - Vì sao nói chiến thắng 12 ngày đêm chống máy bay Mĩ phá hoại của nhân dân miền Bắc là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?Trả lời * Vì chiến thắng này mang lại kết quả to lớn cho ta, còn Mĩ bị thiệt hại nặng nề giống như Pháp trong trận Điện Biên Phủ năm 1954. Mĩ buộc phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị Pa-ri . * Với tầm vóc to lớn, vĩ đại của chiến thắng, nên quân dân ta và dư luận thế giới gọ

  • Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri - 1
  • Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri - 2
  • Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri - 3
  • Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri - 4
  • Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

kính chào thầy cô GI�O.
Chào các em thân yêu!
Trường Tiểu học LAM SƠN
Kiểm tra bài cũ:
- Vì sao nói chiến thắng 12 ngày đêm chống máy bay Mĩ phá hoại của nhân dân miền Bắc là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?
Trả lời
* Vì chiến thắng này mang lại kết quả to lớn cho ta, còn Mĩ bị thiệt hại nặng nề giống như Pháp trong trận Điện Biên Phủ năm 1954. Mĩ buộc phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị Pa-ri .
* Với tầm vóc to lớn, vĩ đại của chiến thắng, nên quân dân ta và dư luận thế giới gọi đây là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.
Thứ 3 ngày 28 tháng 2 năm 2012
LỊCH SỬ
Lịch sử:
Thứ 3 ngày 28 tháng 2 năm 2012
Lễ kí Hiệp định Pa-ri
- Tại sao Mĩ buộc phải chấp nhận kí Hiệp định Pa-ri?
Lịch sử:
Thứ 3 ngày 28 tháng 2 năm 2012
LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI
1/Nguyên nhân buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri:
Vì: Mĩ bị thất bại nặng nề trên
chiến trường hai miền
Nam, Bắc(Tết Mậu Thân
1968 và “Điện Biên Phủ
trên không” 1972)
Mĩ phải chấp nhận kí
Hiệp định Pa-ri
Mời cả lớp đọc thầm phần chữ nhỏ SGK – thảo luận nhóm bàn, trả lời câu hỏi:
Lịch sử:
Thứ 3 ngày 28 tháng 2 năm 2012
LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI
2/ Thời gian, địa điểm, quang cảnh diễn ra buổi lễ:
- Hiệp định Pa-ri được kí kết ở đâu? Vào thời gian nào?
- Mó bò thaát baïi naëng neà treân chieán tröôøng caû hai mieàn Nam, Baéc.
- Hiệp định Pa-ri được kí tại tòa nhà Trung tâm các hội nghị quốc tế ở phố Clê-be (Pa-ri) và được kí chính thức vào ngày 27 tháng 01 năm 1973.
- Ai là người đại diện Việt Nam tham gia kí Hiệp định?
- Bộ trưởng Nguyễn Duy Trinh và Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình đại diện Việt Nam tham dự lễ kí Hiệp định.
1/Nguyên nhân buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri:
Mời cả lớp đọc thầm từ: “Ngay từ sáng sớm…hi sinh của dân tộc” – thảo luận theo bàn trả lời các câu hỏi:
Phía Hoa Kỳ ký kết Hiệp Định Pari
Bộ Trưởng Nguyễn Thị Bình ký hiệp định
Bộ trưởng Ngoại giao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh tham gia ký Hiệp định.
Quang cảnh của Lễ ký Hiệp định Pa-ri:
+ Cờ đỏ sao vàng, cờ nửa đỏ, nửa xanh ở giữa có ngôi sao vàng được treo khắp đường phố Clê-be.
+ Toà nhà hội nghị được trang hoàng lộng lẫy.
+ Nhiều nhà ngoại giao và các phóng viên quốc tế đến dự.
- Qua quan sát các hình ảnh và SGK, em hãy mô tả sơ lược quang cảnh diễn ra buổi lễ?
Bộ trưởng:
Nguyễn Duy Trinh
Bộ trưởng:
Nguyễn Thị Bình
Nội dung cơ bản của Hiệp định Pa-ri:
Lịch sử:
LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI
Thứ 3 ngày 28 tháng 2 năm 2012
3. Nội dung cơ bản của Hiệp định :
Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Mĩ phải rút hết toàn bộ quân Mĩ và
quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.
Mĩ phải chấm dứt dính líu
quân sự ở Việt Nam.
Mĩ phải có trách nhiệm trong việc
hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.
2. Thời gian, địa điểm, quang cảnh diễn ra buổi lễ:
1.Nguyên nhân buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri:
Các em đọc thầm từ: “Hiệp định Pa-ri qui định…Ở Việt Nam”, suy nghĩ, nêu nội dung cơ bản của Hiệp định Pa-ri?
Mĩ rút quân theo Hiệp định Pa-ri
Lịch sử:
LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI
Thứ 3 ngày 28 tháng 2 năm 2012
3. Nội dung cơ bản của Hiệp định :
2. Thời gian, địa điểm, quang cảnh diễn ra buổi lễ:
1.Nguyên nhân buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri:
4. Ý nghĩa của Hiệp định :
Hiệp định Pa-ri có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta?
Ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri:
Đánh dấu bước phát triển mới của Cách mạng Việt Nam.
Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi nước ta.
Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta
tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.
Các em đọc đoạn cuối trả lời:
Lịch sử:
LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI
Thứ 3 ngày 28 tháng 2 năm 2012
3. Nội dung cơ bản của Hiệp định :
2. Thời gian, địa điểm, quang cảnh diễn ra buổi lễ:
1.Nguyên nhân buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri:
4. Ý nghĩa của Hiệp định :
Bài học:
Ngày 27-1-1973, tại Pa-ri đã diễn ra lễ kí Hiệp định
về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam.
Lịch sử:
Thứ 3 ngày 28 tháng 2 năm 2012
LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI
2/ Thời gian, địa điểm diễn ra buổi lễ:
- Mĩ bị thất bại nặng nề trên chiến trường ở cả hai miền Nam, Bắc.
- Hiệp định được kí ngày 27/1/1973. Tại Pa-ri.
1.Nguyên nhân buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri:
3. Nội dung cơ bản của Hiệp định :
4. Ý nghĩa của Hiệp định :
- Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.
Ngày 27-1-1973, tại Pa-ri đã diễn ra lễ kí Hiệp định
về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam.
- Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
- Mĩ phải rút hết toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.
- Mĩ phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam.
- Mĩ phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.
Bài học:
Mời các em quan sát một số hình ảnh:
Việc Mỹ thực hiện nội dung hiệp định Pa-ri về khắc
phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.
Mời các em quan sát một số hình ảnh:
Việc Mỹ thực hiện nội dung hiệp định Pa-ri về khắc
phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.
Mời các em quan sát một số hình ảnh:
Việc Mỹ thực hiện nội dung hiệp định Pa-ri về khắc
phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Trò chơi:
*Em hãy chọn ý đúng nhất.
*Câu 1: Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình ở Việt Nam được kí kết:
A. Ngày 27-1-1972 tại thủ đô Pa-ri nước Pháp.
B. Ngày 27-1-1973 tại thủ đô nước Việt nam.
C. Ngày 27-1-1973 tại thủ đô Pa-ri nước Pháp.
C
*Câu 2: Nội dung của Hiệp định Pa-ri:
A. Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
B. Phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.
C. Mĩ phải chấm dứt dính líu về quân sự ở Việt Nam.
D. Mĩ phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.
E. Tất cả các ý trên.
Câu 3: Đại diện cho phía cách mạng Việt Nam đặt bút kí vào văn bản Hiệp định là:
A. Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình.
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh.
C. - Bộ trưởng Nguyễn Duy Trinh.
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình.
C
Lịch sử:
LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI
Thứ 3 ngày 28 tháng 2 năm 2012
E

*Học thuộc phần bài học trong SGK trang 55.
*Chuẩn bị cho tiết học sau: Sưu tầm tranh ảnh, thông tin tư liệu, truyện kể về cuộc tấn công vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 và gương chiến đấu anh dũng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
VỀ NHÀ
Bài học đến đây đã hết.
Kính chào quý thầy cô
Chào các em học sinh thân yêu

Nguồn:Khang Trần Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_25_Le_ki_hiep_dinh_Pari.ppt[26.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
dmr40q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-03-12 09:02:38
Loại file
ppt
Dung lượng
26.29 M
Trang
20
Lần tải
0
Lần xem
1
bài giảng điện tử Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan