Bài Giảng Vật Lí 9:Bài 25. Sự Nhiễm Từ Của Sắt, Thép - Nam Châm Điện

bài giảng điện tử Vật lí Vật lí 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
mr7w0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-22 19:46:41
Loại file
ppt
Dung lượng
1.85 M
Trang
22
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9Bài 25SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP NAM CHÂM ĐIỆNNắm tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều đường sức

  • Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện - 1
  • Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện - 2
  • Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện - 3
  • Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện - 4
  • Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9
Bài 25
SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP NAM CHÂM ĐIỆN
Nắm tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều đường sức từ trong lòng ống dây.
Phát biểu quy tắc nắm tay phải. Hãy xác định chiều của đường sức từ trong ống dây? (theo hình sau).
Nắm tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều đường sức từ trong lòng ống dây.
SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT VÀ THÉP
TIẾT 27 - TUẦN 14
Một nam châm điện mạnh có thể hút được một xe tải nặng hàng chục tấn, trong khi đó chưa có một nam châm vĩnh cửu nào có được lực hút mạnh như thế. Vậy nam châm điện được tạo ra như thế nào và có gì lợi hơn so với nam châm vĩnh cửu.
Lõi sắt (hoặc lõi thép) làm tăng tác dụng từ của ống dây có dòng điện chạy qua.
1
2
3
Bắc
nam
Lõi sắt non
Lõi thép
Vậy lõi sắt, thép có tác dụng gì ?
Tiết 28, Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN
NỘI DUNG 
I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP
- Ống dây chưa có lõi sắt (hoặc thép):
1. Thí nghiệm:
- Ống dây có lõi sắt (hoặc thép):
I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP.
Vậy góc lệch của kim nam châm khi cuộn dây có lõi sắt (hoặc thép) như thế nào so với khi không có lõi sắt (hoặc thép)?
Thí nghiệm 1:
Lõi thép
Lõi sắt non
Tiết 28, Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN
a. Ống dây chưa có lõi sắt, thép:
b. Ống dây có lõi sắt (hoặc thép):
I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP.
Thí nghiệm 2:
NỘI DUNG 
I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP
- Ống dây chưa có lõi sắt, thép:
1. Thí nghiệm:
- Ống dây có lõi sắt (hoặc thép):
Thí nghiệm 1:
NỘI DUNG 
I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP
- Ống dây chưa có lõi sắt, thép:
1. Thí nghiệm:
- Ống dây có lõi sắt (hoặc thép):
Thí nghiệm 1:
Thí nghiệm 2:
Có hiện tượng gì xảy ra với đinh sắt khi ngắt dòng điện chạy qua ống dây có lõi sắt non?
Có hiện tượng gì xảy ra với đinh sắt khi ngắt dòng điện chạy qua ống dây có lõi thép?
C1: Vậy sự nhiễm từ của sắt non và thép có gì khác nhau khi ta ngắt dòng điện.
Tiết 28, Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN
NỘI DUNG 
I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP
a. Ống dây chưa có lõi sắt, thép:
Thí nghiệm 1:
b. Ống dây có lõi sắt (hoặc thép):
I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP.
Thí nghiệm 2:
Khi ngắt dòng điện đi qua ống dây,
lõi sắt non mất hết từ tính còn lõi
thép thì vẫn giữ được từ tính.
NỘI DUNG 
I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP
- Ống dây chưa có lõi sắt, thép:
1. Thí nghiệm:
- Ống dây có lõi sắt (hoặc thép):
Thí nghiệm 1:
Thí nghiệm 2:
Tiết 28, Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN
NỘI DUNG 
I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP
- Ống dây chưa có lõi sắt, thép:
1. Thí nghiệm:
- Ống dây có lõi sắt (hoặc thép):
I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP.
b. Thí nghiệm 2:
a. Thí nghiệm 1:
2. Kết luận:
a. Lõi sắt non (hoặc lõi thép) làm tăng tác dụng từ của ống dây khi có dòng điện chạy qua.

b. Khi ngắt dòng điện, lõi sắt non mất hết từ tính còn lõi thép thì vẫn giữ được từ tính.
Từ hai thí nghiệm trên em hãy nêu kết luận về sự nhiễm từ của sắt và thép?
C2: Quan sát và chỉ ra các bộ phận của nam châm điện.
Cho biết ý nghĩa các con số ghi trên ống dây của nam châm điện.
Tiết 28, Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN
NỘI DUNG 
I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP
1. Thí nghiệm:
II. NAM CH�M DI?N.
2. Kết luận:
II. NAM CHÂM ĐIỆN.
1. Cấu tạo:
Gồm: Khuôn nhựa, lõi sắt non và ống dây.
Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện bằng cách nào?
Tiết 28, Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN
II. NAM CH�M DI?N.
NỘI DUNG 
I. SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP
1. Thí nghiệm:
2. Kết luận:
II. NAM CHÂM ĐIỆN.
1. Cấu tạo:
Gồm: Khuôn nhựa, lõi sắt non và ống dây.
2. Cách làm tăng lực từ của nam châm điện:
Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật bằng cách tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng số vòng dây của ống dây:
C3: So sánh các nam châm điện: a và b; c và d; b,d và e nam châm nào mạnh hơn?
I = 1A
n = 250
I = 1A
n = 500
I = 1A
n = 300
I = 1A
n = 500
I = 2A
n = 300
I = 2A
n = 300
I = 2A
n = 750
a)
b)
c)
d)
b)
d)
e)
Tiết 28, Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN
III. Vận dụng
C4:Khi chạm mũi kéo vào đầu thanh nam châm thì sau đó mũi kéo hút được các vụn sắt. Giải thích vì sao?

Vì khi chạm vào thanh nam châm thì mũi kéo đã bị nhiễm từ và trở thành một nam châm.
Mặt khác, kéo được làm bằng thép nên sau khi không còn tiếp xúc với nam châm nữa, kéo vẫn giữ được từ tính lâu dài.
Tiết 28, Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN
C5: Muốn nam châm điện mất hết từ tính thì làm thế nào. Tại sao?
-
K
Chỉ cần ngắt khoá K
III. Vận dụng
Tiết 28, Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN
C6: Trả lời câu hỏi phần mở bài:

Lợi thế của nam châm điện:
- Có thể chế tạo nam châm điện cực mạnh bằng cách tăng số vòng dây và tăng cường độ dòng điện đi qua ống dây.
- Chỉ cần ngắt dòng điện qua ống dây là nam châm điện mất hết từ tính.
- Có thể thay đổi tên từ cực của nam châm bằng cách thay đổi chiều dòng điện qua ống dây.
III. Vận dụng
Tiết 28, Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN
Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự nhiễm từ của sắt ?
A. Sắt đặt trong ống dây có dòng điện chạy qua, nó sẽ bị nhiễm từ.
B. Khi lõi sắt trong ống dây đang bị nhiễm từ, nếu cắt dòng điện thì lõi sắt sẽ mất từ tính.
C. Sự nhiễm từ của sắt được ứng dụng trong việc chế tạo nam châm điện.
D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.
O
Bài tập củng cố
Tiết 28, Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự nhiễm từ của thép ?
A. Khi đặt một lõi thép trong từ trường, lõi thép bị nhiễm từ.
B. Trong cùng một điều kiện như nhau, thép nhiễm từ mạnh hơn sắt.
C. Khi đã nhiễm từ, thép duy trì từ tính kém hơn sắt.
D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.
O
3. Nam châm điện có những đặc điểm nào lợi thế hơn nam châm vĩnh cửu?
A. Có thể chế tạo nam châm điện cực mạnh bằng cách tăng số vòng của ống dây và tăng cường độ dòng điện chạy qua ống dây.
B. Có thể thay đổi tên cực từ của của nam châm điện bằng cách đổi chiều dòng điện chạy qua ống dây.
C. Chỉ cần ngắt dòng điện đi qua ống dây là nam châm điện mất hết từ tính.
D. Các phương án A, B, C đều đúng.
O
Bài tập củng cố
Tiết 28, Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN
1. Sắt, thép, ni ken, cô ban và các vật liệu từ khác đặt trong từ trường, đều bị …………
2. Sau khi đã bị nhiễm từ, ………..không giữ được từ tính lâu dài.
3. Có thể làm ……………..của nam châm điện tác dụng lên một vật bằng cách tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng số vòng của ống dây.
nhiễm từ
sắt non
tăng lực từ
4. Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để được câu đúng ý nghĩa vật lý:
Bài tập củng cố
Tiết 28, Bài 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN
1. Xem trước nội dung bài: Ứng dụng của nam châm và tìm hiểu nội dung sau:
+ Nguyên tắc hoạt động của loa điện.
+ Tìm hiểu hoạt động Rơle điện từ?
2. Bài tập về nhà: 25.1 25.3 SBT


Dùng dây dẫn có vỏ bọc cách điện quấn quanh một chiếc đinh sắt.
Khi đó chiếc đinh có thể hút được sắt, thép và trở thành một nam châm điện.
Mắc hai đầu dây dẫn vào hai cực của một quả pin.
Đặt chiếc kim khâu dọc theo chiếc đinh trên, sau vài phút kim cũng trở thành một nam châm.
Đặt miếng xốp nhỏ trên mặt nước rồi đặt kim này lên miếng xốp.
Kim luôn định hướng theo phương Nam – Bắc.
BẮC
NAM
By Thiên Thành
S
N

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_25_Su_nhiem_tu_cua_sat_thep__Nam_cham_dien.ppt[1.85 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

bài giảng TIẾP THEO

bài giảng MỚI ĐĂNG

bài giảng XEM NHIỀU