Bài Giảng Lịch Sử 4:Bài 26. Những Chính Sách Về Kinh Tế Và Văn Hóa Của Vua Quang Trung

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 4 Lịch sử 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       10      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
snus0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-03-24 16:50:15
Loại file
ppt
Dung lượng
2.44 M
Trang
21
Lần tải
0
Lần xem
10
File đã kiểm duyệt an toàn

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 7/2CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 7/2Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚCBài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚCKiểm tra bài cũ.* Ý nghĩa:- Lật đổ các tập đoàn

  • Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung - 1
  • Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung - 2
  • Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung - 3
  • Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung - 4
  • Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 7/2
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 7/2
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Kiểm tra bài cũ.
* Ý nghĩa:
- Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê
- Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước.
- Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh.
* Nguyên nhân:
- Tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân sĩ
- Sự tham gia ủng hộ của nhân dân.
- Quang Trung và bộ chỉ huy lãnh đạo tài tình
Nêu ý nghĩa lịch sử và những nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 - 1789?
Bài mới
Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi vua lấy niên hiệu là Quang Trung. Tên tuổi và công lao của ông không chỉ gắn liền với những chiến công lừng lẫy về quân sự mà còn rất tài ba trong việc xây dựng đất nước
Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
? Vì sao sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm, lật đổ chính quyền phong kiến trong nước, Quang Trung lại chăm lo xây dựng kinh tế trong nước?
a. Kinh tế.
+ Nông nghiệp:
- Ban hành chiếu khuyến nông
- Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ tô thuế.
? Để phục hồi nền kinh tế Quang Trung đã có những biện pháp gì?
- Do chiến tranh loạn lạc, đất nước bị tàn phá,công nông nghiệp bị đình trệ, nhân dân đói khổ… -> cần xây dựng kinh tế để nhân dân ấm no, đất nước giàu mạnh.
“ …Phàm những người dân nào trước đó kiều ngụ tha phương, trốn tránh lao dịch, hoặc vì có thê hương mẫu quán mà đến ở, hoặc vì đi buôn bán làm ăn mà ngụ cư được 3 đời trở lên mới cho ở, còn ngoài ra, bắt về bản quán hết thảy…Những ruộng công, ruộng tư đã trót bỏ hoang, nay đều cho về nhận lấy cày cấy…”
(Trích chiếu khuyến nông)
Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
a. Kinh tế.
+ Nông nghiệp:
- Ban hành chiếu khuyến nông
- Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ tô thuế.
- Vì nông nghiệp là bộ phận kinh tế chủ yếu và quan trọng nhất của nền kinh tế nước ta lúc đó.
? Vì sao Quang Trung chú ý đến
phát triển nông nghiệp?
? Em có nhận xét gì về chính sách nông nghiệp của Quang Trung?
- Chăm lo đến quyền lợi của nông dân.
- Giải quyết ruộng đất.
- Khắc phục nạn lưu vong, phiêu tán
Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
a. Kinh tế.
+ Nông nghiệp:
+ Công thương nghiệp:
- Phục hồi, mở rộng các làng nghề thủ công
- Mở cửa ải, thông chợ búa trong nước.
- Giảm thuế.
* Tác dụng:
+ Hàng hóa được lưu thông…
+ Công thương nghiệp được phục hồi
? Tại sao “mở cửa ải thông chợ búa” thì CTN được phát triển?
=> Lưu thông hàng hóa trong nước, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân…
? Về công thương nghiệp. vua Quang Trung đã có những biện pháp gì?
? Tác dụng của những chính sách về Công thương nghiệp?
Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
a. Kinh tế.
b. Văn hóa, giáo dục.
- Ban hành Chiếu lập học.
- Lấy chữ Nôm làm chữ viết chính thức của Nhà nước
- Lập Viện sùng chính để dịch sách...
Nội dung giáo dục chú trọng tính thiết thực sáng tạo “học ở sự nghe trông” phương pháp giáo dục “ học cho rộng ước lược cho gọn theo điều học biết mà làm”
(Lời tâu của Nguyễn Thiếp)
? Quang Trung đã thi hành những chính sách gì để phát triển văn hóa, giáo dục?
? Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của vua Quang Trung?
-> Coi trọng giáo dục, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài góp phần xây dựng đất nước thịnh trị...
Quang Trung nói “Xây dựng đất nước
lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình
lấy việc tuyển chọn nhân tài làm gốc”
(Trích chiếu lập học)
Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
a. Kinh tế.
b. Văn hóa, giáo dục.
- Ban hành Chiếu lập học.
- Chữ Nôm được đề cao, là chữ chính thức của Nhà nước.
- Lập Viện sùng chính.
* Ý nghĩa:
=>Thể hiện ý thức, tinh thần dân tộc sâu sắc.
? Việc sử dụng chữ Nôm của vua Quang Trung nói lên điều gì?
Chữ Nôm
Chứng tỏ Quang Trung là người có ý
thức và tinh thần dân tộc sâu sắc.
? Những chính sách về văn hóa, giáo dục của vua Quang Trung nói lên điều gì?
Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
a. Kinh tế.
b. Văn hóa, giáo dục.
? Vậy, những việc làm của Quang Trung đã có tác dụng gì đối với nền kinh tế và xã hội của đất nước?
- Kinh tế được phục hồi nhanh chóng.
- Xã hội dần dần ổn định.
Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
? Nhà nước thống nhất song vua Quang Trung gặp phải những khó khăn gì?
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao.
? Trước những âm mưu của kẻ thù Quang Trung đã có những chính sách gì về quốc phòng ?
- Thi hành chế độ quân dịch,
- Củng cố quân đội về mọi mặt.
- Chế tạo chiến thuyền lớn…
+ Quốc phòng:
- Phía Bắc: Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động ở biên giới Việt – Trung.
- Phía Nam: Nguyễn Ánh cầu viện Pháp và chiếm Gia Định.
a. Âm mưu của kẻ thù
b. Chủ trương của Quang Trung:
- Phía Bắc: Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động.
- Phía Nam: Nguyễn Ánh cầu viện Pháp.
Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
? Đường lối đối ngoại của vua Quang Trung có ý nghĩa gì?
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao.
* Ý nghĩa: Nâng cao uy tín, vị thế của Quang Trung và Đại Việt
+ Quốc phòng:
+ Ngoại giao:
? Chủ trương ngoại giao của vua Quang Trung là gì ?
Quan hệ mềm dẻo với nhà Thanh nhưng cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia.
* Ngày 16-9-1792, Quang Trung qua
đời, nhiều dự định của ông không
được thực hiện.
Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
N2. Những công lao to lớn của Quang Trung - Nguyễn Huệ đối với dân tộc?
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao.
+ Quốc phòng:
+ Ngoại giao:
N1. Nhận xét về những chính sách của Quang Trung trên các lĩnh vực ?
Thảo luận nhóm
a. Kinh tế.
b. Văn hóa, giáo dục.
Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
=> Tiến bộ, tích cực, phù hợp với xu thế thời đại. Quang Trung mất không thực hiện triệt để gây tổn thất cho dân tộc?
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao.
+ Quốc phòng:
+ Ngoại giao:
? Nhận xét về những chính sách của Quang Trung trên các lĩnh vực ?
Thảo luận nhóm
a. Kinh tế.
b. Văn hóa, giáo dục.
? Những công lao to lớn của Quang Trung - Nguyễn Huệ đối với dân tộc?
Lật đổ các triều đại phong kiến
Nguyễn, Trịnh, Lê; thống nhất
đất nước.
Đánh đuổi xâm lược Xiêm –
Thanh giữ vững độc lập.
 Cũng cố - ổn định kinh tế, chính
trị, văn hoá.
Chiêú Nôm- Bút tích của Nguyễn Huệ
Ấn triện
Tiền
đồng
thời Tây
Sơn
Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Hình bia núi Bân (Phú Xuân, Huế) Nơi Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế và xuất quân
Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Bài tập cũng cố
Dựng cờ khởi nghĩa
Lật đổ chuá Nguyễn ở Đàng trong
Đánh tan quân xâm lược Xiêm
Lật đổ chúa Trịnh ở Đàng ngoài
Lật đổ chính quyền nhà Lê, thống nhất nước nhà.
Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung
Đánh tan quân xâm lược Thanh
Xây dựng đất nước
Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Hướng dẫn về nhà:
- Nắm vững kiến thức bài học.
- Làm bài tập 1, 2, 3 SGK trang133.
- Ôn tập kiến thức chương V.
Bài tập: Hãy lập bảng trình bày những biện pháp chủ yếu của vua Quang Trung đã thực hiện để xây dựng chính quyền mới, phục hồi và phát triển đất nước (theo mẫu)

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_26_quang_Trung_xay_dung_dat_nuoc.ppt[2.44 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

bài giảng TIẾP THEO

bài giảng MỚI ĐĂNG

bài giảng XEM NHIỀU