Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Đăng ngày 11/24/2017 5:57:55 AM | Thể loại: Sinh học 6 | Chia sẽ bởi: duy Đoàn viết | Lần tải: 11 | Lần xem: 3 | Page: 25 | Kích thước: 6.19 M | Loại file: ppt
  • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - 1
  • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - 2
  • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - 3
  • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - 4
  • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, Sinh học 6. . nslide chia sẽ đến các bạn thư viện Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên trong thể loại Sinh học 6 được chia sẽ bởi thành viên duy Đoàn viết tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Sinh học 6 , có tổng cộng 25 page, thuộc thể loại .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Sinh học Sinh học 6 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập 1 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ TRƯỜNG THCS TÂN TẠO Giáo viên: Lê Th? Th�y Chọn cụm từ phù hợp điền vào chỗ , bên cạnh đó KIỂM TRA BÀI CŨ Cơ quan sinh dưuỡng ngoài chức năng chính là nuôi dưuỡng cây, có thể có chức năng n�o n?a? CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG Sinh sản Sinh sản hữu tính Sinh sản vô tính Sinh sản bằng bào tử Sinh sản sinh dưuỡng Sinh sản sinh dưuỡng Sinh sản sinh dưuỡng tự dưng Sinh sản sinh dưuỡng do nguười B�I 26: SINH https://nslide.com/bai-giang/bai-26-sinh-san-sinh-duong-tu-nhien.jm9w0q.html

Nội dung

1
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
Giáo viên: Lê Th? Th�y
Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ "......"
KIỂM TRA BÀI CŨ
Cơ quan sinh dưuỡng ngoài chức năng chính là nuôi dưuỡng cây, có thể có chức năng n�o n?a?
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG

Sinh sản
Sinh sản hữu tính
Sinh sản vô tính
Sinh sản bằng bào tử
Sinh sản sinh dưuỡng
Sinh sản sinh dưuỡng
Sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên
Sinh sản sinh dưuỡng do nguười
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
Rễ củ
Th©n bß
Th©n


- Hãy quan sát hình vẽ, nhớ lại kiến thức bài biến dạng (rễ, thân, lá) cho biết chúng thuộc loại biến dạng nào?
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
Cây rau má khi bò trên đất ẩm, mỗi mấu thân có hiện tưuợng gì?
- Mỗi mấu thân đều có rễ và chồi lá nên sẽ phát triển thành cây mới.
Mỗi mấu thân có đủ rễ và chồi lá nhuư vậy khi tách có thể thành một cây mới đưuợc không? Vì sao?
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
Quan sát H26.1 trả lời câu hỏi :
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
Củ gừng để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới đưuợc không? Vì sao ?
Chồi lá
Rễ
- Củ gừng có thể tạo thành cây mới đưuợc vì nó cũng có đủ chồi và rễ.
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
- Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành cây mới đưuợc không ? Vì sao ?
Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành cây mới đưuợc vì nó có đủ chồi và rễ .
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
Củ khoai lang để ở nơi đất ẩm có thể tạo thành cây mới đuược không? Vì sao?
- Có thể tạo thành cây mới vì có đủ chồi và rễ.
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
Củ khoai tây muốn có mầm ngưuời ta phải để trong điều kiện nào? Mầm đó có thể tạo thành cây mới không? Vì sao?
Th©n

B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
Quan sát các hình dưuới đây thảo luận hoàn thành phiếu học tập
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập
Thời gian: 5 phút
Đáp án phiếu học tập
Thân bò
Thân rễ
Rễ củ
Thân củ
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng

Có đất ẩm
Nơi ẩm
Nơi ẩm
Nơi ẩm
Nơi ẩm
BÀI TẬP
Hãy quan sát các cây sau đây (xem hình) cho biết hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây?
Thân bò
Thân cñ
BÀI TẬP
Hãy quan sát các cây sau đây (xem hình) cho biết hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây?
Thân rễ
Thân bò
Thân bò
Cây cỏ gấu
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
2. Sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên của cây
Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập
Thời gian: 3 phút
Các từ: " Sinh dưuỡng", "Rễ củ", " Độ ẩm", " Thân bò", " Lá", " Thân rễ"
Từ các phần khác nhau của cơ quan.............................ở một số cây như: ......................, ......................., ....................., ......................., có thể phát triển thành cây mới, trong điều kiện có....................... Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan ...............................được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ "....." trong bài tập dưuới đây
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
2. Sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên của cây
Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập
Thời gian: 3 phút
Các từ: " Sinh dưuỡng", "Rễ củ", " Độ ẩm", " Thân bò", " Lá", " Thân rễ"
Từ các phần khác nhau của cơ quan.............................ở một số cây nhưu: ......................, ......................., ....................., ......................., có thể phát triển thành cây mới, trong điều kiện có....................... Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan ...............................đưuợc gọi là sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên
sinh dưuỡng
rễ củ
thân bò
thân rễ

độ ẩm
sinh dưuỡng
Đáp án
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
2. Sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên của cây
- Thế nào là sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên của cây?
Khái niệm: Sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên là hiện tưuợng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưuỡng ( rễ, thân, lá).
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
2. Sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên của cây
Khái niệm: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tuượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh duưỡng ( rễ, thân, lá).
- Những cây này khi gặp điều kiện thuận lợi, từ một mấu thân có thể phát triển thành cây mới rất nhanh.
Tại sao trong thực tế tiêu diệt những cây cỏ dại thân r? rất khó?
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
C? tranh
C? ?ng
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
2. Sinh sản sinh duưỡng tự nhiên của cây
Khái niệm: Sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên là hiện tưuợng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh duưỡng (rễ, thân, lá).
Trong thực tế sản xuất, muốn tiêu diệt tận gốc cỏ dại cần phải làm nhuư thế nào?
- Phải nhặt bỏ toàn bộ phần thân, rễ ngầm ở duưới đất
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
Cây Ri?ng
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây
Khái niệm: Sinh sản sinh duưỡng tự nhiên là hiện tưuợng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưuỡng ( rễ, thân, lá).
- Sau khi thu hoạch, muốn khoai lang, khoai tây không bị mọc mầm ta phải làm nhuư thế nào để bảo quản?
- Phải bảo quản ở nơi khô ráo.
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
2. Sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên của cây
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
- Những hình thức sinh sản sinh dưuỡng thưuờng gặp ở cây có hoa là: sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá...
Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Sinh sản sinh dưuỡng là gì?
a. Cây mới đuược mọc lên từ hạt
b. Cây mới đưuợc tạo thành từ thân cây có hoa.
c. Cây mới đưuợc tạo thành từ một phần cơ quan sinh dưuỡng( rễ, thân, lá) ở cây mẹ.
c
Câu 2: Cây có khả năng sinh sản sinh dưuỡng bằng thân bò là:
a. Cây rau muống
b. Cây su hào
c. Cây mồng tơi
d. cây rau ngót
a
Câu 3: Muốn tiêu diệt cỏ gấu tận gốc cần:
a. Cắt sát mặt đất
b. Đào lấy hết thân rễ
c. Phun thuốc làm cháy lá
b
Cõu 1: Muốn tiêu diệt tận gốc cỏ dại cần phải làm nhuư thế nào?
Cõu 2: Muốn c? khoai lang, khoai tây không bị mọc mầm ta phải c?t nhuư thế nào?
Cõu 3: K? m?t s? cõy sinh s?n b?ng thõn bũ, b?ng lỏ?
D?N DỊ:
1- Đối với bài học này:
- Học bài, trả lời câu hỏi 1,2,3,4 SGK tr 88.
- Chu�n b� m�t s� m�u v�t: c�nh rau ng�t, c�nh s�n, ng�n m�a... �em gi�m xu�ng ��t �m.
2- Đối với bài học sau:
- D?c tr�uíc b�i 27: Sinh s�n sinh d�uìng do ng�u�i
Giáo viên biên soạn: Lê Th? Th�y

Chúc các em học giỏi