CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH LỚP 5
Môn: Lịch sử
Giáo viên: Ngô Thị Lan Hương
Phòng GD&ĐT thành phố Lai Châu
Trường Tiểu học San Thàng
- Vì sao Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa-ri ?
+ sau những thất bại nặng nề ở hai miền Nam, Bắc, ngày 27 - 1 - 1973, Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa – ri.

Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
- Hãy nêu những điểm cơ bản của Hiệp định Pa-ri.
+ Kĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam; phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.
Kiểm tra bài cũ :
- Nêu ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri đối với lịch sử dân tộc ta.
+ Đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam
NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC!
Bà Lưu Thị Tính, người dân Sài Gòn, đã giữ tờ lịch này như một kỉ vật.
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy bắt đầu ngày 4-3-1975.
HUẾ
ĐÀ NẴNG
SÀI GÒN
10-3-1975
29-3-1975
26-3-1975
BUÔN MA THUỘT
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
1. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 :
2. Cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
Quân ta tiến vào Sài Gòn theo mấy mũi tiến công? Lữ đoàn xe tăng 203 có nhiệm vụ gì?
Thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập.
Tả lại cảnh cuối cùng khi nội các Dương Văn Minh đầu hàng.
Hoạt động nhóm đôi (4 phút)
1
2
3
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
1. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 :
2. Cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
- Quân ta tiến vào Sài Gòn theo mấy mũi tiến công? Lữ đoàn xe tăng 203 có nhiệm vụ gì ?
(Tiến công theo năm mũi ; phối hợp với các đơn vị bạn cắm lá cờ cách mạng lên nóc Dinh Độc Lập)
- Thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập.
(Chiếc xe tăng 843 …... xe tăng khác tiến vào sân Dinh.)
- Tả lại cảnh cuối cùng khi nội các Dương Văn Minh đầu hàng.
(Trên Dinh Độc Lập ……. Lúc ấy là 11 giờ 30 phút, ngày 30-4-1975)
Hoạt động nhóm đôi (4 phút)
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
1. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 :
TÂY BẮC
BẮC & ĐÔNG BẮC
ĐÔNG & ĐÔNG NAM
TÂY & TÂY NAM
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
Chiếc xe tăng 390 oanh liệt đã húc đổ cánh cửa Dinh Độc lập ngày 30/4/1975
Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì ?
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
Thể hiện tinh thần bất khuất, anh dũng, kiên cường quyết chiến để giành lại nền độc lập và thống nhất đất nước…
Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh - Chính quyền Sài Gòn - kêu gọi quân lực cộng hòa hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn, giao toàn chính quyền từ trung ương đến địa phương lại cho chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Tại sao Dương Văn Minh phải đầu hàng vô điều kiện?
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh
Bàn phương án chiến đấu
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TƯ LIỆU
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
Chuyển vũ khí vào nội thành
Tiến công như vũ bão
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
Xem phim
Người cắm cờ trên Dinh Độc Lập
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
Bùi
Quang
Thận
Giờ phút thiêng liêng khi quân ta chiến thắng, thời khắc đánh dấu miền Nam được giải phóng, đất nước được thống nhất là lúc nào?
11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
- Là một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc.
- Đánh tan quân xâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
3. Ý nghĩa của ngày 30-4-1975
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
GHI
NHỚ


Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2018
Lịch sử
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
Ngày 30 - 4 - 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018
Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ, các em học sinh chăm ngoan, học giỏi!
Tiết học đến đây là hết