Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Lịch sử 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-03-27 23:33:40 Tác giả Mai Nguyễn Thị Quỳnh loại .ppt kích thước 6.78 M số trang 39
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ QUỲNH MAITRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂNLịch sửLớp 5B.Tiến vào Dinh Độc lậpKIỂM TRA BÀI CŨ B�i cu: L? kí hi?p d?nh Pa-riLịch sử1. Hiệp định Pa-ri của Việt Nam được kí kết vào thời gian nào? Trong khung cảnh nào? Hi?p d?nh Pa-ri v? Vi?t Nam du?c kí k?t v�o 27-1-1973. Trong khung c?nh trang hồng, l?ng l?y, trang nghi�m.2. Trình bày nội dung chủ yếu nhất của Hiệp định Pa-ri?- Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam;- Phải rút lui toàn bộ quâ

  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập - 1
  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập - 2
  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập - 3
  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập - 4
  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN
Lịch sử
Lớp 5B.
Tiến vào Dinh Độc lập
KIỂM TRA BÀI CŨ
B�i cu: L? kí hi?p d?nh Pa-ri
Lịch sử
1. Hiệp định Pa-ri của Việt Nam được kí kết vào thời gian nào? Trong khung cảnh nào?
Hi?p d?nh Pa-ri v? Vi?t Nam du?c kí k?t v�o 27-1-1973. Trong khung c?nh trang hồng, l?ng l?y, trang nghi�m.
2. Trình bày nội dung chủ yếu nhất của Hiệp định Pa-ri?
- Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam;
- Phải rút lui toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam;
- Phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam;
- Phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.
Lịch sử
B�i cu: L? kí hi?p d?nh Pa-ri
3. Hiệp định Pa-ri có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta?
Hiệp định Pa-ri đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi nước ta, lực lượng cách mạng miền Nam chắc chắn mạnh hơn hẳn kẻ thù. Đó là thuận lợi rất lớn để nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
B�i cu: L? kí hi?p d?nh Pa-ri
Lịch sử
ĐI TÌM SỰ KIỆN:
Đây là di tích lich sử nào?
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
11 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 4 năm1975.

Lịch sử:
1. Khái quát về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975:
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
(?) Hãy so sánh lực lượng của ta và của chính quyền Sài Gòn sau hiệp định Pa-ri?
- Sau hiệp định Pa-ri, Mĩ rút khỏi Việt Nam, chính quyền Sài Gòn sau thất bại liên tiếp lại không được sự hỗ trợ của Mĩ như trước trở nên hoang mang, lo sợ, rối loạn, yếu thế. Trong khi đó, lực lượng ta ngày càng lớn mạnh
- Đầu năm 1975, nhận thấy thời cơ đã đến. Đảng ta quyết định tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy
26-3-1975
29-3-1975
BUÔN MA THUỘT
10-3-1975
SÀI GÒN
LƯỢC ĐỒ CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH
Giải phóng cả Tây Nguyên và Miền Trung trong 40 ngày

Lịch sử:

1. Khái quát về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975:
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
Thảo luận nhóm 4
( 5 phút)
Nhĩm 1: Quân ta tiến vào Sài Gòn theo mấy mũi tấn công?
Lữ đoàn 203 có nhiệm vụ gì?
Nhĩm 2: Thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập.
Nhĩm 3. Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập chứng tỏ điều gì?
Nhĩm 4. Tả lại cảnh cuối cùng khi nội các Dương Văn Minh
đầu hàng?
Nhĩm 5. Tại sao Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng
vô điều kiện?
Nhĩm. Lá cờ cách mạng được cắm trên nóc Dinh Độc Lập vào
lúc nào?


Lịch sử:

1.Khái quát về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975:
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
1. Quân ta tiến vào Sài Gòn theo mấy mũi tấn công?
Lữ đoàn 203 có nhiệm vụ gì?
- Quân ta chia thành 5 cánh quân đồng loạt tiến vào Sài Gòn. Lữ đoàn xe tăng 203 đi từ hướng phia Đông và có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị bạn để cắm cờ trên Dinh Độc Lập.

Lịch sử:

1. Khái quát về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975:
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
2. Thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập.
Xe tăng 843
bị kẹt ở
cổng phụ
Xe tăng 390
đâm thẳng
vào cổng chính
- Xe tăng 843 do đồng chí Bùi Quang Thận đi đầu hút vào cổng phụ và bị kẹt lại.
- Xe tăng 390 do đồng chí Vũ Đăng Toàn chỉ huy đâm thẳng vào cổng Dinh Độc Lập.
- Đồng chí Bùi Quang Thận nhanh chóng tiến đến toà nhà và cắm cờ giải phóng trên nóc Dinh.
- Chỉ huy Lữ đoàn ra lệnh cho bộ đội không nổ súng.
Chiếc xe tăng 843 oanh liệt đã húc đổ cánh cửa Dinh Độc lập ngày 30/4/1975
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG BÙI QUANG THẬN
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG BÙI QUANG THẬN CẮM CỜ TRÊN NÓC DINH

Lịch sử:

1. Khái quát về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975:
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
3. Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập chứng tỏ điều gì?
-Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập, cơ quan tối cao của chính quyền Sài Gòn chứng tỏ quân địch đã thua trận và cách mạng đã thành công.

Lịch sử:

1. Khái quát về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975:
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
-. Tổng thống chính quyền Sài Gòn - Dương Văn Minh và nội các phải đầu hàng vô điều kiện
4. Tả lại cảnh cuối cùng khi nội các Dương Văn Minh
đầu hàng?
TỔNG THỐNG DƯƠNG VĂN MINH TUYÊN BỐ ĐẦU HÀNG

Lịch sử:

1. Khái quát về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975:
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
-. Vì lúc đó, quân đội Sài Gòn đã rệu rã, bị quân đội Việt Nam đánh tan. Mĩ cũng tuyên bố thất bại và rút khỏi miền Nam.
5. Tại sao Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng
vô điều kiện?
Lịch sử:

1. Khái quát về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975:
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
6. Lá cờ cách mạng được cắm trên nóc Dinh Độc Lập vào
lúc nào?
11 gi? 30 ng�y 30 th�ng 4 nam 1975
Ng�y 30 th�ng 4 nam 1975, qu�n ta gi?i phĩng S�i Gịn, k?t th�c Chi?n d?ch H? Chí Minh l?ch s?.


Lịch sử:

1. Khái quát về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975:
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
2. Ý nghĩa của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử:
Thảo luận nhóm 2 ( 3 phút)
1. Chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử có
thể so sánh với những chiến thắng nào trong sự nghiệp
đấu tranh bảo vệ đất nước của nhân dân ta?
2. Chiến thắng này co tác động như thế nào đến chính
quyền Mĩ, quân đội Sài Gòn, có ý nghĩa như thế nào với
mục tiêu cách mạng của ta?
1. Chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử có thể so sánh với những chiến thắng nào trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước của nhân dân ta?
- Chi?n th?ng B?ch D?ng, Chi Lang, D?ng Da, Di?m Bi�n Ph?,.
2. Ý nghĩa của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử:
- Là một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc.
- Đánh tan quân xâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chấm dứt 21 năm chiến tranh trường kì và gian khổ.
- Từ đây, hai miền Nam-Bắc được thống nhất. Đất nước được độc lập.
DINH THỐNG NHẤT
MÁY BAY F-5E
ĐẠI TÁ BÙI QUANG THẬN
Nêu kết quả của chiến thắng ngày 30/4/1975?
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Ngày 30/4/1975 là ngày lễ kỉ niệm gì của đất nước?
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày đất nước đất thống nhất và độc lập
CỦNG CỐ, DẶN DÒ
Thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2019
Lịch sử
Tiến vào dinh Độc Lập

Ngày 30-4-1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.
GHI NHỚ
T
H
N


T
C
A
B
U
Ô
N
M
T
H
U


U
P
L
C

Đ
G
N

Đ
À
N

H
U
A
N
G
B
Ù
I
Q
C
T

Q
U
H

Í
H
H
N
I
M
G
i

i
ô chữ
1- Địa danh ta tấn công vào ngày 10/3? (có 11 chữ cái)
2- Địa danh ta tấn công và giải phóng vào ngày 25/3? (có 3 chữ cái)
3- Tên gọi khác của Dinh Thống nhất? (có 6 chữ cái)
4- Địa danh ta tấn công và giải phóng vào ngày 29/3? (có 6 chữ cái)
5- Tên đồng chí đã cắm lá cờ giải phóng trên nóc Dinh Độc lập? (có 12 chữ cái)
6- Tên gọi khác của lá cờ cách mạng ta? (có 6 chữ cái)
7- Tên chiến dịch miền Nam, thống nhất đất nước? (có 9 chữ cái)
Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh
Bàn phương án chiến đấu

Nguồn:Mai Nguyễn Thị Quỳnh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_26_Tien_vao_Dinh_Doc_Lap.ppt[6.78 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
w5140q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-03-27 23:33:40
Loại file
ppt
Dung lượng
6.78 M
Trang
39
Lần tải
0
Lần xem
0
bài giảng điện tử Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan