BẢN ĐỒ CÁC VÙNG KINH TẾ
Đà Nẵng
Quy Nhơn
Nha Trang
Bình thuận
Bảng 26.1. Một số sản phẩm nông nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ
Trồng rừng phòng hộ ở Phan thiết
Làm thủy lợi ,xây dựng hồ chứa nước
*Bảng 26.2 Gía trị SXCN vùng DHNTB và cả nước, thời kì 1995-2002(nghìn tỉ đồng)
Dựa vào lược đồ cho biết vùng có những ngành công nghiệp nào?
Đà Nẵng
Quy Nhơn
Nha Trang
Bình thuận
Biển Đà Nẵng
Biển Nha Trang
Vịnh Cam Ranh
Mũi Né
Bà Nà – thiên nhiên mang sắc thái vùng ôn đới
Cáp treo Bà Nà – Núi chúa
Cáp treo Bà Nà – Núi chúa
Núi Ngũ Hoành Sơn – Đà Nẵng
ĐÀ NẴNG
QUẢNG NAM
Di tich Mỹ Sơn
Quảng ngãi
Diện tích: 5 138 km2
Dân số: 1,434 triệu người
Bình Định
Diện tích : 6 851 km2
Dân số: 2 468 triệu người
PHÚ YÊN
Diện tích: 5 045 km2
Dân số: 961 152 người
KHÁNH HÒA
Diện tích : 5218 km2
Dân số : 1 336 triệu người
Ninh Thuận
Diện tích: 3358 km2
Dân số : 579 710 người
Bình thuận
Diện tích : 7992 km2
Dân số : 1,36 triệu người
Chọn ý đúng
a
b
c
d
Duyên hải Nam Trung Bộ là nơi
Quỹ đất nông nghiệp nhiều
Nhiều bãi tôm, cá
Đồng bằng rộng
Ít bão lụt
Nhiều bãi tôm, cá
THỰC HÀNH / LUYỆN TẬP
Chọn ý đúng
a
b
c
d
Sản phẩm nổi tiếng của vùng duyên hải
Nam Trung Bộ
Cây lúa
Lương thực
Muối
Lâm nghiệp