Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Lịch sử 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-03-30 06:30:18 Tác giả Minh Nguyễn loại .ppt kích thước 6.02 M số trang 34
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

LỊCH SỬ TUẦN 29Hoàn thành thống nhất đất nướcBACK Kiểm tra bài cũ* Sự kiện quân ta tiến vào Dinh độc lập, cơ quan cao cấp của chính quyền Sài Gòn chứng tỏ quân địch đã thua trận và cách mạng đã thành công.Câu 1: Sự kiện quân ta tiến vào Dinh độc lập chứng tỏ điều gì?Bài: Tiến vào Dinh Độc LậpBACK Câu 2: Tại sao nói: Ngày 30- 4 -1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ? * Ngày 30-4-1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất đất nước.Kiểm tra bài

  • Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước - 1
  • Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước - 2
  • Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước - 3
  • Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước - 4
  • Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

LỊCH SỬ TUẦN 29
Hoàn thành thống nhất
đất nước
BACK


Kiểm tra bài cũ
* Sự kiện quân ta tiến vào Dinh độc lập, cơ quan cao cấp của chính quyền Sài Gòn chứng tỏ quân địch đã thua trận và cách mạng đã thành công.
Câu 1: Sự kiện quân ta tiến vào Dinh độc lập chứng tỏ điều gì?
Bài: Tiến vào Dinh Độc Lập
BACK
Câu 2: Tại sao nói: Ngày 30- 4 -1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ?

* Ngày 30-4-1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất đất nước.
Kiểm tra bài cũ
B ài: Tiến vào Dinh Độc Lập
BACK
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước

Xem Phim tư liệu
BACK
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước
Trang 58
1- Cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất (Quốc hội khóa VI)
Đọc thầm: Từ “Sau ngày 30 – 4- 1975 ……trong cả nước” trả lời câu hỏi sau:
Từ năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, nhân dân cả nước ta bắt tay vào làm gì?
- Từ năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, nhân dân cả nước ta bắt tay vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Hoàn thành thống nhất đất nước
BACK
Bệnh viện Bạch Mai sau khi bị ném bom
Bệnh viện Bạch Mai ngày nay
Đọc thầm: Từ “Sau ngày 30 – 4- 1975 ……trong cả nước” trả lời câu hỏi sau:
Để hoàn thành thống nhất đất nước chúng ta phải làm gì?
- Để hoàn thành thống nhất đất nước chúng ta phải có Quốc hội chung cho cả nước.
Hoàn thành thống nhất đất nước
1- Cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất (Quốc hội khóa VI)
Đọc thầm: Từ “Sau ngày 30 – 4- 1975 ……trong cả nước” trả lời câu hỏi sau:
Cuộc Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội chung diễn ra vào ngày tháng năm nào?
- Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung diễn ra vào ngày 25 – 4 -1976.
Hoàn thành thống nhất đất nước
1- Cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất (Quốc hội khóa VI)
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
Nhóm 1, 2: Tường thuật lại cuộc bầu cử ở Hà Nội.
Nhóm 3, 4: Tường thuật lại cuộc bầu cử ở Sài Gòn.
Nhóm 5, 6: Nói về cuộc bầu cử ở các địa phương khác.
Hoàn thành thống nhất đất nước
1- Cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất (Quốc hội khóa VI)
Thảo luận nhóm
Nhân dân Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VI.
Nhân dân khu vực 3, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VI.
Nhân dân Thành phố Huế bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VI.

Nhân dân Tây Nguyên bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VI

- Cuộc bầu cử thu được kết quả gì?
Đến chiều ngày 25/4 cuộc bầu cử kết thúc tốt đẹp, cả nước có 98,8 % tổng số cử tri đi bầu.
1- Cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất (Quốc hội khóa VI)
Phiên họp đầu tiên của Chính phủ do Quốc hội khóa VI bầu (1976-1981)
Hoàn thành thống nhất đất nước
1- Cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất (Quốc hội khóa VI)
2- Những quyết định trọng đại của kì họp đầu tiên- Quốc hội khóa VI
- Thảo luận nhóm đôi (3 phút)
Đọc ®o¹n cßn lại trong SGK, trả lời c¸c c©u hỏi sau:
Câu 1. Quốc hội khóa VI họp ở đâu?
Câu 2. Kì họp đã có những quyết định quan trọng gì?
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước
2- Những quyết định trọng đại của kì họp đầu tiên - Quốc hội khóa VI
Thảo luận nhóm
2- Những quyết định trọng đại của kì họp đầu tiên- Quốc hội khóa VI
* Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết định quốc huy ; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng ; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
* Cuối tháng 6- đầu tháng 7 năm 1976, Quốc hội thống nhất (khóa VI) họp tại Hà Nội.
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Quốc huy
Quốc kì
Thủ đô Hà Nội
Bác Tôn Đức Thắng : Chủ tịch nước CHXHCNVN.
Bác Phạm Văn Đồng : Thủ tướng chính phủ.
Bác Trường Chinh : Chủ tịch Uỷ ban thường vụ quốc hôi.
+ Những quyết định của kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI thể hiện điều gì ?

Hoàn thành thống nhất đất nước
2- Những quyết định trọng đại của kì họp đầu tiên - Quốc hội khóa VI
* Những quyết định của kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI thể hiện sự thống nhất về bộ máy nhà nước chung của nước ta.
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước
1- Cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất (Quốc hội khóa VI)
2- Những quyết định trọng đại của kì họp đầu tiên- Quốc hội khóa VI
3- Ý nghĩa cuộc bầu cử và kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI.
+ Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc bầu cử và kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI?

Hoàn thành thống nhất đất nước
* Có bộ máy nhà nước chung thống nhất, tạo điều kiện để cả nước đi lên CNXH.
3- Ý nghĩa cuộc bầu cử và kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI.
Việc bầu cử Quốc hội thống nhất và kì họp đầu tiên của Quốc hội thống nhất có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại. Từ đây nước ta có bộ máy nhà nước thống nhất, tạo điều kiện để cả nước cùng chung tay xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh.
Kết luận
a. Ngày 30-4-1975
b. Ngày 1-5-1975
c. Ngày 25-4-1976
TRÒ CHƠI : CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG
-Thời gian diễn ra cuộc
Tổng tuyển cử bầu
Quốc hội của nước
Việt Nam thống nhất
-Kì họp thứ I Quốc hội
khoá VI quyết định
Thủ đô là:
a.Thăng Long
b. Hà Nội
c. TP Hồ Chí Minh
1
2
Củng cố
Ngày 25 – 4 – 1976, nhân dân ta vui mừng, phấn khởi đi bầu cử Quốc hội chung cho cả nước. Kể từ đây, nứơc ta có Nhà nước thống nhất.
Bài học

Dặn dò
-Về ôn lại bài cũ
-Về nhà các con đọc trước và chuẩn bị bài “Xây dựng nhà máy thủy điển hòa bình,tìm hiểu một số nhà máy thủy điển hòa bình và liên xô
   

Thầy, Trò lớp 5A kính chúc thầy,cô giáo vui, khoẻ,hạnh phúc !

Nguồn:Minh Nguyễn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_27_Hoan_thanh_thong_nhat_dat_nuoc_4.ppt[6.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ds340q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-03-30 06:30:18
Loại file
ppt
Dung lượng
6.02 M
Trang
34
Lần tải
0
Lần xem
0
bài giảng điện tử Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan