Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Lịch sử 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2019-03-25 20:43:52 Tác giả Hoà Huỳnh Thị loại .ppt kích thước 3.89 M số trang 28
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HOÀ.TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUÂN.Lịch sửLớp 5B.Hoàn thành thống nhất đất nước Kiểm tra bài cũ Sự kiện quân ta tiến vào Dinh độc lập, cơ quan cao cấp của chính quyền Sài Gòn chứng tỏ quân địch đã thua trận và cách mạng đã thành công.Câu 1: Sự kiện quân ta tiến vào Dinh độc lập chứng tỏ điều gì?Bài: Tiến vào Dinh Độc Lập Câu 2: Tại sao nói: Ngày 30- 4 -1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ? Ngày 30-4-1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịc

  • Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước - 1
  • Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước - 2
  • Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước - 3
  • Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước - 4
  • Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HOÀ.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUÂN.
Lịch sử
Lớp 5B.
Hoàn thành
thống nhất đất nước


Kiểm tra bài cũ
Sự kiện quân ta tiến vào Dinh độc lập, cơ quan cao cấp của chính quyền Sài Gòn chứng tỏ quân địch đã thua trận và cách mạng đã thành công.
Câu 1: Sự kiện quân ta tiến vào Dinh độc lập chứng tỏ điều gì?
Bài: Tiến vào Dinh Độc Lập
Câu 2: Tại sao nói: Ngày 30- 4 -1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ?

Ngày 30-4-1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất đất nước.
Kiểm tra bài cũ
Bài: Tiến vào Dinh Độc Lập
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Lịch sử

Hoàn thành thống nhất đất nước
Trang 58
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước
1- Cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất (Quốc hội khóa VI)
Đọc thầm: Từ “Sau ngày 30 – 4- 1975…trong cả nước” trả lời câu hỏi sau:
Từ năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, nhân dân cả nước ta bắt tay vào làm gì?
Từ năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, nhân dân cả nước ta bắt tay vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước
Bệnh viện Bạch Mai sau khi bị ném bom
Bệnh viện Bạch Mai ngày nay

Để hoàn thành thống nhất đất nước chúng ta phải làm gì?
- Để hoàn thành thống nhất đất nước chúng ta phải có Quốc hội chung cho cả nước.
1- Cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất (Quốc hội khóa VI)
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước
Cuộc Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội chung diễn ra vào ngày tháng năm nào?
- Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung diễn ra vào ngày 25 – 4 -1976.
- Cuộc Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội chung diễn ra vào ngày tháng năm nào?
- Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung diễn ra vào ngày 25 – 4 -1976.
1- Cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất (Quốc hội khóa VI)
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước
Thảo luận nhóm
Tổ 1: Tường thuật lại cuộc bầu cử ở Hà Nội.
Tổ 2: Tường thuật lại cuộc bầu cử ở Sài Gòn.
Tổ 3,4: Nói về cuộc bầu cử ở các địa phương khác.
1- Cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất (Quốc hội khóa VI)
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước
Nhân dân Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VI.
Nhân dân khu vực 3, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VI.
Nhân dân Thành phố Huế bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VI.

Nhân dân Tây Nguyên bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VI

Cuộc bầu cử thu được kết quả gì?
Đến chiều ngày 25/4 cuộc bầu cử kết thúc tốt đẹp, cả nước có 98,8 % tổng số cử tri đi bầu.
1- Cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất (Quốc hội khóa VI)
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước
Phiên họp đầu tiên của Chính phủ do Quốc hội khóa VI bầu (1976-1981)
1- Cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất (Quốc hội khóa VI)
2- Những quyết định trọng đại của kì họp đầu tiên- Quốc hội khóa VI
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước
Thảo luận nhóm đôi (3 phút)
Đọc đoạn còn lại trong SGK, trả lời câu hỏi sau:

Câu 1. Quốc hội khóa VI họp ở đâu?
Câu 2. Kì họp đã có những quyết định quan trọng gì?
2- Những quyết định trọng đại của kì họp đầu tiên – Quốc hội khóa VI
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước
2- Những quyết định trọng đại của kì họp đầu tiên- Quốc hội khóa VI
* Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết định quốc huy ; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng ; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
* Cuối tháng 6- đầu tháng 7 năm 1976, Quốc hội thống nhất (khóa VI) họp tại Hà Nội.
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Quốc huy
Quốc kì
Thủ đô Hà Nội
Bác Tôn Đức Thắng : Chủ tịch nước CHXHCNVN.
Bác Phạm Văn Đồng : Thủ tướng chính phủ.
Bác Trường Chinh : Chủ tịch Uỷ ban thường vụ quốc hội.
+ Những quyết định của kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI thể hiện điều gì ?

2- Những quyết định trọng đại của kì họp đầu tiên - Quốc hội khóa VI
* Những quyết định của kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI thể hiện sự thống nhất về bộ máy nhà nước chung của nước ta.
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước
1- Cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất (Quốc hội khóa VI)
2- Những quyết định trọng đại của kì họp đầu tiên- Quốc hội khóa VI
3- Ý nghĩa cuộc bầu cử và kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI.
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước
Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc bầu cử và kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI?

* Có bộ máy nhà nước chung thống nhất, tạo điều kiện để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
3- Ý nghĩa cuộc bầu cử và kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI.
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước
Việc bầu cử Quốc hội thống nhất và kì họp đầu tiên của Quốc hội thống nhất có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại. Từ đây nước ta có bộ máy nhà nước thống nhất, tạo điều kiện để cả nước cùng chung tay xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh.
Kết luận
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước
Ngày 25 – 4 – 1976, nhân dân ta vui mừng, phấn khởi đi bầu cử Quốc hội chung cho cả nước. Kể từ đây, nứơc ta có Nhà nước thống nhất.
Bài học
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Lịch sử
Hoàn thành thống nhất đất nước

Nguồn:Hoà Huỳnh Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngLS_Hoan_thanh_thong_nhat_dat_nuoc.ppt[3.89 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
gc040q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-03-25 20:43:52
Loại file
ppt
Dung lượng
3.89 M
Trang
28
Lần tải
0
Lần xem
1
bài giảng điện tử Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan