KIỂM TRA BÀI CŨ

Bài 27
THIÊN NHIÊN CHÂU PHI
(Tiếp theo)
THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo)
Tiết 30 Bài 27:
3. KHÍ HẬU
Chí tuyến Bắc
Chí tuyến Nam
H26.1 Lược đồ tự nhiên Châu Phi
THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo)
Tiết 30 Bài 27:
3. KHÍ HẬU
- Phần lớn diện tích châu Phi nằm từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
→ Châu Phi là châu lục nóng.
H27.1 LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA CHÂU PHI
Dưới 200- 1000 mm
Từ 1001- trên 2000 mm
THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo)
Tiết 30 Bài 27:
3. KHÍ HẬU
- Phần lớn diện tích châu Phi nằm từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
→ Châu Phi là châu lục nóng.
- Lượng mưa ít - khí hậu châu Phi khô.
Là châu lục có kích thước lớn, dạng hình khối.

- Đường bờ biển ít bị cắt xẻ.
H26.1 Lược đồ tự nhiên Châu Phi
THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo)
Tiết 30 Bài 27:
3. KHÍ HẬU
- Phần lớn diện tích châu Phi nằm từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
→ Châu Phi là châu lục nóng.
- Lượng mưa ít - khí hậu châu Phi khô.
Do ảnh hưởng của biển không vào sâu trong đất liền.
H 27.1 LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA CHÂU PHI
THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo)
Tiết 30 Bài 27:
3. KHÍ HẬU
- Phần lớn diện tích châu Phi nằm từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
→ Châu Phi là châu lục nóng.
- Lượng mưa ít - khí hậu châu Phi khô.
Do ảnh hưởng của biển không vào sâu trong đất liền.
- Diện tích hoang mạc lớn (hoang mạc Xa-ha-ra ở Bắc Phi)
H 27.1 LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA CHÂU PHI
THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo)
Tiết 30 Bài 27:
3. KHÍ HẬU
- Phần lớn diện tích châu Phi nằm từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
→ Châu Phi là châu lục nóng.
- Lượng mưa ít - khí hậu châu Phi khô.
Do ảnh hưởng của biển không vào sâu trong đất liền.
- Diện tích hoang mạc lớn (hoang mạc Xa-ha-ra ở Bắc Phi)
Do ảnh hưởng của dải áp cao chí tuyến, dòng biển lạnh ven bờ.
H 27.1 LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA CHÂU PHI
THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (tiếp theo)
Tiết 30 Bài 27:
THẢO LUẬN NHÓM
NHÓM 1: Nêu những khu vực phân bố lượng mưa trên 2000mm
NHÓM 2: Nêu những khu vực có lượng mưa trên từ 1001 đến 2000 mm
NHÓM 3: Nêu những khu vực có lượng mưa dưới 200 mm
Tập trung ở bờ biển Tây Phi, quanh vịnh Ghi nê và ven xích đạo.
Hai bên xích đạo từ bờ lục địa châu Phi đến phía Tây của vùng núi và cao nguyên Đông Phi.
Chủ yếu ở hoang mạc Xa-ha-ra và hoang mạc Ca-la-ha-ri.
KẾT QUẢ THẢO LUẬN
THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo)
Tiết 30 Bài 27:
3. KHÍ HẬU
- Phần lớn diện tích châu Phi nằm từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
→ Châu Phi là châu lục nóng.
- Lượng mưa ít - khí hậu châu Phi khô.
Do ảnh hưởng của biển không vào sâu trong đất liền.
- Diện tích hoang mạc lớn (hoang mạc Xa-ha-ra ở Bắc Phi)
Do ảnh hưởng của dải áp cao chí tuyến, dòng biển lạnh ven bờ.
- Lượng mưa phân bố không đồng đều, giảm dần về hai chí tuyến.
H 27.1 LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA CHÂU PHI
Bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới
THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo)
Tiết 30 Bài 27:
3. KHÍ HẬU
- Châu Phi là châu lục nóng.
- Lượng mưa ít - khí hậu khô.
4. CÁC ĐẶC ĐIỂM KHÁC CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Xích đạo
H 27.1 LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA CHÂU PHI
THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (Tiếp theo)
Tiết 30 Bài 27:
3. KHÍ HẬU
- Châu Phi là châu lục nóng.
- Lượng mưa ít - khí hậu khô.
4. CÁC ĐẶC ĐIỂM KHÁC CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
- Các môi trường tự nhiên nằm đối xứng qua xích đạo (do vị trí nằm cân xứng).
TRÒ CHƠI
ĐÓNG VAI MÔI TRƯỜNG TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH
HÌNH THỨC: CHIA LỚP THÀNH 4 NHÓM, MỖI NHÓM TÌM HIỂU VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN MỘT MÔI TRƯỜNG.
MỖI NHÓM LỰA CHỌN MỘT EM LÊN ĐÓNG VAI MÔI TRƯỜNG MÌNH TÌM HIỂU, TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH.
NHÓM 1
MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM
NHÓM 2
MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI
NHÓM 3
MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC
NHÓM 4
MÔI TRƯỜNG ĐỊA TRUNG HẢI
Thời gian thảo luận: 4 phút
Gồm bồn địa Công -gô và miền duyên hải phía bắc vịnh Ghi -nê.
Thảm thực vật xanh quanh năm.
Càng xa xích đạo lượng mưa càng giảm, rừng rậm nhường chỗ cho rừng thưa và xavan cây bụi, nhiều động vật ăn cỏ, ăn thịt.
Gồm hoang mạc Xa-ha-ra, Ca-la-ha-ri, Na-mip
Khí hậu khắc nghiệt, mưa hiếm, biên độ nhiệt ngày và đêm cao; thực vật nghèo nàn.
Phần cực bắc và cực nam châu Phi, mùa đông mát mẻ, có mưa; mùa hạ nóng và khô. Điển hình: thảm TV cây bụi lá cứng
Câu 2: Sắp xếp các cảnh quan cho phù hợp với các môi trường ở châu Phi trong các cảnh quan dưới đây:
Rừng cây bụi lá cứng
Rừng rậm
Xavan
Hoang mạc Xa-ha-ra
MT hoang mạc
MT nhiệt đới
MT Địa Trung Hải
MT Xích đạo ẩm
Đây là hoang mạc nằm ở phía nam Châu Phi
1
C
A
N
A
H
A
R
I
2
Đây là hồ nước ngọt rộng nhất châu phi
V
I
C
H
T
O
R
I
A
3
A
T
L
A
T
Đây là một dãy núi ở tây bắc Châu Phi
4
D
A
U
M
O
Là khoáng sản có nhiều ở ven biển Bắc Phi
E
T
I
O
P
I
A
5
Đây là một sơn nguyên rộng lớn ở Đông Phi
Là hoang mạc rộng nhất ở Châu Phi
X
A
H
A
R
A
6
Tên một con sông dài nhất thế giới
7
N
I
N
C
H
A
U
P
H
I
Trò chơi ô chữ
Bài tập củng cố: Câu 1. Vẽ sơ đồ tư duy bài học.
H 27.1 LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA CHÂU PHI
H 27.2 LƯỢC ĐỒ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN CHÂU PHI
CHÀO TẤT CẢ CÁC EM
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI, CHĂM NGOAN.