Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 1
Trang 1
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 2
Trang 2
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 3
Trang 3
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 4
Trang 4
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 5
Trang 5
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 6
Trang 6
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 7
Trang 7
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 8
Trang 8
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 9
Trang 9
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 10
Trang 10
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 11
Trang 11
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 12
Trang 12
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 13
Trang 13
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 14
Trang 14
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 15
Trang 15
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 16
Trang 16
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 17
Trang 17
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 18
Trang 18
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 19
Trang 19
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 20
Trang 20
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 21
Trang 21
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 22
Trang 22
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 23
Trang 23
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 24
Trang 24
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 25
Trang 25
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 26
Trang 26
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 27
Trang 27
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 28
Trang 28
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 29
Trang 29
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 30
Trang 30
Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa - 31
Trang 31
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa

Đăng ngày 2/26/2017 1:33:16 PM | Thể loại: Sinh học 6 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 31 | FileSize: 0.00 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa, Sinh học 6. . nslide.com giới thiệu đến mọi người thư viện Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Thư viện Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa trong danh mục Sinh học 6 được chia sẽ bởi user Hữu Mai Trọng đến mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Sinh học 6 , có 31 page, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Sinh học Sinh học 6 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem - Thực vật có hoa có mấy loại cơ quan, chức năng cốt tử của từng loại? Thực vật có hoa có hai loại cơ quan chính: - Cơ quan sinh dưỡng: Rễ, thân, lá chức năng cốt tử là nuôi dưỡng - Cơ quan sinh sản: Hoa, quả, hạt chức năng cốt tử là sinh sản (duy trì và phát triển giống nòi giống) Kiểm tra bài cũ - Hoa là cơ quan sinh sản của cây - Vậy hoa có cấu tạo như thế nào để phù hợp với chức năng sinh sản? Tiết 32 - Bài 28: CẤU TẠO VÀ CHỨC

https://nslide.com/bai-giang/bai-28-cau-tao-va-chuc-nang-cua-hoa.tx6r0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Sinh học 6


- Thực vật có hoa có mấy loại cơ quan, chức năng chủ yếu của từng loại?
Thực vật có hoa có hai loại cơ quan chính:
- Cơ quan sinh dưỡng: Rễ, thân, lá chức năng chủ yếu là nuôi dưỡng
- Cơ quan sinh sản: Hoa, quả, hạt chức năng chủ yếu là sinh sản (duy trì và phát triển nòi giống)
Kiểm tra bài cũ
- Hoa là cơ quan sinh sản của cây
- Vậy hoa có cấu tạo như thế nào để phù hợp với chức năng sinh sản?
Tiết 32 - Bài 28: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
1. Các bộ phận của hoa:
CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
- Quan sát một hoa mang đến lớp, hãy tìm từng bộ phận của hoa, gọi tên chúng?
Hoa gồm các bộ phận:
Cánh (tràng) hoa
Nhị
Nhụy
Lá đài
Cuống hoa
Nhị
Cánh (tràng) hoa
Nhụy
Cuống hoa
Lá đài
Đế hoa
Đế hoa
Các bộ phận chính của hoa
Đài
Tràng
Nhị
Nhụy
Đài
Tràng
Nhụy
Nhị
Tiết 32 - Bài 28: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
1. Các bộ phận của hoa:
CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
- Hoa gồm các bộ phận chính: Đài, tràng, nhị, nhụy

Lần lượt tách các lá đài và các cánh hoa để quan sát, hãy ghi lại một số đặc điểm (số lượng, màu sắc…) của chúng.
- Các loại hoa khác nhau có số lượng lá đài và cánh hoa khác nhau, màu sắc cánh hoa cũng khác nhau.
Tiết 32 - Bài 28: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
1. Các bộ phận của hoa:
CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
- Hoa gồm các bộ phận chính: Đài, tràng, nhị, nhụy
+ Đài: thường có màu xanh
+ Tràng: gồm nhiều cánh hoa, màu sắc khác nhau tùy loại

- Lấy một nhị hoa, tách một bao phấn, giầm nhẹ trên tờ giấy, dùng kính lúp để quan sát.
Hạt phấn
Bao phấn
Chỉ nhị


Em hãy quan sát mẫu vật kết hợp với hình 28.2. Trả lời câu hỏi:
1/ Nhị hoa gồm những bộ phận nào?
2/ Hạt phấn nằm ở đâu?
- Nhị hoa gồm: chỉ nhị và bao phấn chứa hạt phấn
Hạt phấn
Bao phấn
Tiết 32 - Bài 28: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
1. Các bộ phận của hoa:
CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
- Hoa gồm các bộ phận chính: Đài, tràng, nhị, nhụy
+ Đài: thường có màu xanh
+ Tràng: gồm nhiều cánh hoa, màu sắc khác nhau tùy loại
+ Nhị: gồm chỉ nhị và bao phấn (chứa hạt phấn)
Hình ảnh hiển vi của hạt phấn
- Quan sát 1 nhuỵ hoa
- Nhuỵ gồm những bộ phận nào? Noãn nằm ở đâu?
Noãn
Bầu nhụy
Vòi nhụy
Đầu nhụy
- Nhụy gồm: Đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy.
- Noãn nằm trong bầu nhụy
Tiết 32 - Bài 28: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
1. Các bộ phận của hoa:
CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
- Hoa gồm các bộ phận chính: Đài, tràng, nhị, nhụy
+ Đài: thường có màu xanh
+ Tràng: gồm nhiều cánh hoa, màu sắc khác nhau tùy loại
+ Nhị: gồm chỉ nhị và bao phấn (chứa hạt phấn)
+ Nhụy: gồm đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy (chứa noãn)

- Em có nhận xét gì về số lượng nhị và nhụy của hoa?
- Mỗi hoa mang nhiều nhị nhưng chỉ có một nhụy.
Tiết 32 - Bài 28: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
1. Các bộ phận của hoa:
CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
2. Chức năng các bộ phận của hoa:
- Tế bào sinh dục đực của hoa nằm ở đâu?
- Thuộc bộ phận nào của hoa?
- Tế bào sinh dục cái của hoa nằm ở đâu?
- Thuộc bộ phận nào của hoa?
Hạt phấn
Nhị
Nhụy
Noãn
Nghiên cứu thông tin trong SGK trả lời câu hỏi:

- Bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản chủ yếu? Vì sao?
- Nhị có hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực
- Nhụy có noãn chứa tế bào sinh dục cái
- Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.
Tiết 32 - Bài 28: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
1. Các bộ phận của hoa:
CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
2. Chức năng các bộ phận của hoa:
- Nhị, nhụy: sinh sản, duy trì nòi giống
- Đài hoa và tràng hoa bao bọc nhị và nhụy tạo thành bao hoa có chức năng che chở, bảo vệ cho nhị và nhụy.
- Những bộ phận nào bao bọc lấy nhị và nhụy? Chúng có chức năng gì?
Chức năng che chở của đài và tràng hoa
Tiết 32 - Bài 28: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
1. Các bộ phận của hoa:
CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
2. Chức năng các bộ phận của hoa:
- Nhị, nhụy: sinh sản, duy trì nòi giống
- Đài, tràng: bảo vệ các bộ phận bên trong
- Tràng hoa có màu sắc rực rỡ để thực hiện chức năng gì?
- Thu hút côn trùng
- Chức năng của hoa đối với cây là gì?
- Chức năng sinh sản
- Thế nào là sinh sản hữu tính?
- Sinh sản hữu tính khác với sinh sản sinh dưỡng ở điểm nào?
- Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có tính đực (nhị) và cái (nhụy)
Sinh sản sinh dưỡng không phân biệt tính đực, cái; tạo cây mới từ cơ quan sinh dưỡng
Sinh sản hữu tính có tính đực, cái.
Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau?
Hoa gồm 4 bộ phận chính:……,………,……,………
- Đài, tràng có chức năng: ………các bộ phận bên trong hoa.
- Nhị, nhụy có chức năng:…………, duy trì nòi giống.
- Bộ phận tham gia vào: ……………………là hoa.
- Bộ phận tham gia vào: ………………….…là một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)
đài
tràng
nhị
nhụy
bảo vệ
sinh sản
sinh sản hữu tính
sinh sản sinh dưỡng
CỦNG CỐ
Nêu cấu tạo của hoa?
1
2
3
4
5
6
8
Đế hoa
Lá đài
Tràng
Chỉ nhị
Bao phấn
Đầu nhụy
7
Vòi nhụy
Bầu nhụy
9
Noãn

HOA
ĐÀI
TRÀNG
NHỊ
NHỤY
Màu xanh
Nhiều màu
(tùy hoa)
Chỉ nhị, bao phấn
(chứa hạt phấn)
Đầu nhụy, vòi nhụy,
bầu nhụy (chứa noãn)
Che chở, bảo vệ
cho nhị và nhụy
Sinh sản,
duy trì nòi giống
Sinh sản hữu tính
DẶN DÒ
- Học bài
- Trả lời câu hỏi SGK/95
- Làm bài tập SGK/95
Chuẩn bị bài 29:
+ Đọc trước, trả lời các câu hỏi mục 
+ Kẻ bảng SGK/97 vào vở
+ Các nhóm chuẩn bị mẫu vật: hoa mướp, hoa bí, hoa bầu (cả hoa đực và cái) hoa bưởi, hoa dâm bụt, hoa sứ, hoa hồng, hoa loa kèn…
Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi
Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ

Sponsor Documents