H 1
H 2
H 3
Quan sát H 27.2 cho biết Châu Phi có các môi trường tự nhiên nào?
Xác định vị trí, giới hạn khu vực phân bố của từng môi trường?
- Môi trường xích đạo ẩm: gồm bồn địa Công gô và 1 dải đất hẹp ở ven vịnh Ghi-nê.

- 2 môi trường nhiệt đới (xavan) : nằm ở phía Bắc và phía Nam xích đạo.

- 2 môi trường hoang mạc chí tuyến: gồm hoang mạc Xa-ha-ra ở Bắc Phi và hoang mạc Ca-la-ha-ri ở Nam Phi.

- 2 môi trường Địa trung hải: gồm dãy Átlát và vùng đồng bằng ven biển Bắc Phi, vùng cực Nam châu Phi.
So sánh diện tích các môi trường ở Châu Phi ?
Thảo luận cặp: (3p)
Hoang mạc nào có diện tích lớn nhất? Giải thích nguyên nhân?
Giải thích vì sao các hoang mạc ở Châu Phi lại lan ra sát biển?
C
Thảo luận nhóm (5phút):Dựa vào các biểu đồ trên hãy hoàn thành bảng sau
*
*
*
T.3 và T11 250C
T.7 160C
90C
Tháng 11- 4
1244
Kiểu nhiệt đới. Nóng, nhiệt độ có sự chênh lệch, mưa theo mùa, mưa vào mùa hạ.
*
*
T.5 350C
T.1 200C
150C
T.6 – 9
897
Kiểu nhiệt đới. Nóng, mưa theo mùa, mưa vào mùa hạ
C
*
*
T.4 280C
T.7 200C
80C
Tháng 9- 5
2592
Kiểu Xích đạo ẩm. Nắng, nóng quanh năm, mưa nhiều.
C
*
*
T.2 220C
T.7 100C
120C
Tháng 4- 8
506
Kiểu Địa Trung Hải. Hè nóng khô. Mùa đông ấm áp. Mưa nhiều vào mùa thu + đông
T. 3 và T.11
T.7 180 C
70 C
Tháng 11 – 4
1244
T.5 350 C
T.1
200 C
150C
Tháng 6 - 9
897
T.4 280 C
T.7 200 C
80 C
Tháng 9 - 5
2592
T.2 220 C
T.7
100 C
120 C
Tháng 4 - 8
506
Nhiệt đới. Đặc điểm nóng, nhiệt độ có sự chênh lệch, mưa theo mùa, mưa vào mùa hạ
Nhiệt đới. Nóng, nhiệt độ có sự chênh lệch, mưa theo mùa, mưa mùa hạ.
- Xích đạo ẩm,nắng nóng quanh năm, mưa nhiều
Địa Trung Hải
Hè nóng,khô,
Đông ấm áp,mưa nhiều
Sắp xếp các biểu đồ A, B, C, D vào các vị trí 1, 2, 3, 4 trên hình 27.2 cho phù hợp.
Hoang mạc
Địa
Trung
Hải
Nhiệt đới
Xích
Đạo
ẩm
Môi trường
1
2
3
4
HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Câu 1: Phía Tây Bắc Châu Phi có dòng biển lạnh nào chảy qua?
A. Ben-ghe-la. B. Ca-na-ri.
C. Xô-ma-li-a. D. Ca-li-fooc-ni-a.
B
Câu 2: Môi trường chiếm diện tích lớn nhất Châu Phi là:
Hoang mạc. B. Nhiệt đới.
C. Địa Trung Hải. D. Xích đạo ẩm.
A
Câu 3: Loại cây to nhất trên các xa van Châu Phi là
A. Cọ. B. Bông.
C. Bao báp. D. Chà là.
C
Câu 4: Môi Trường có lượng mưa nhiều nhất ở Châu Phi là:
A . Nhiệt đới. B. Địa Trung Hải
C. Xích đạo ẩm. D. Cận nhiệt đới ẩm
C
Đây là hoang mạc nằm ở phía nam Châu Phi
1
C
A
L
A
H
A
R
I
2
Châu Phi nằm tương đối cân xứng 2 bên đường:
X
I
C
H
Đ
A
O
3
A
T
L
A
T
Đây là một dãy núi nằm ở phía tây bắc Châu Phi
4
D
A
U
M
O
Là khoáng sản có nhiều ở ven biển Bắc Phi
Đ
Ô
N
G
P
H
I
5
Đây là một sơn nguyên rộng lớn ở Đông Phi
Là hoang mạc rộng nhất ở Châu Phi
X
A
H
A
R
A
6
Tên một con sông dài nhất thế giới
7
N
I
N
C
H
A
U
P
H
I
GIẢI Ô CHỮ
8
7
5
8
5
7
6
3
HO?T D?NG V?N D?NG, M? R?NG
+ Sưu tầm tranh ảnh về tự nhiên châu Phi.
+ Đọc trước bài 29 SGK.
Chú ý: *Mục 2 Sự bùng nổ dân số và xung đột
tộc người châu Phi.